Pozvánka na specializační veterinární seminář

V sobotu 7. dubna se v pražském hotelu ILF uskuteční specializační seminář s názvem Homeopatie ve veterinární endokrinologii.

Číst dále →

"Přínosný, zajímavý a obohacující ..."

Takto nejčastěji hodnotili posluchači specializační stomatologický seminář MUDr. Ilony Ludvíkové, který se

24. února 2018 konal na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


 

Číst dále →

Pozvánka na specializační stomatologický seminář

Předsedkyně Homeopatické lékařské asociace a vynikající lektorka MUDr. Ilona Ludvíková si po několika letech opět připravila jedinečnou přednášku určenou nejen stomatologům, která se bude konat 17. února 2018 na LF Masarykovy univerzity v Brně.

 

Číst dále →

Kongres CEDH očima začínajícího lékaře homeopata

Jak jsem byla v Barceloně.

Na Jarním homeopatickém setkání v Praze jsem si vzala pozvánku na 6. CEDH konferenci v Barceloně. To bylo první, co mě zaujalo – Barcelona je moc hezká a na začátku října by to mohlo být fajn.
Řekla jsem si, že bych si mohla udělat takový euro víkend v Barceloně. Ale pak jsem se podívala na stránky konference, viděla jsem program … a bylo rozhodnuto.

Číst dále →

První kongres Českého homeopatického klubu

Dne 13.12018 se v prostorách kongresového centra hotelu Floret v Průhonicích konal první kongres Českého homeopatického klubu, který zorganizoval MUDr. Tomáš Karhan jako připomenutí 25 let od prvních kurzů rakouské homeopatie v České republice. Hlavními přednášejícími pak byli i důvěrně známí kolegové z kurzů v Kroměříži - dr. Bernard Schmidt, dr. Leopold Drexler a dr. Suzanne Diez. Kongresu se nicméně zúčastnilo více významných osobností evropské homeopatie.

Číst dále →

Členské příspěvky pro rok 2018

I pro rok 2018 máme velké cíle a plány a budeme se snažit je co nejlépe naplňovat. K jejich uskutečnění jste však důležití i Vy, naši členové. Přispějte každý svým dílem k jejich naplnění úhradou členského příspěvku. 

Číslo účtu pro platbu členského příspěvku ve výši 900,- Kč za kalendářní rok je 35-6323810267/0100.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, abychom mohli Vaši platbu identifikovat.

Děkujeme Vám.

Tým HLA

Přání členům HLA

Vážení a milí členové HLA,

jménem rady HLA Vám přeji pevné zdraví, neustálé pocity radosti a štěstí v rodinném i pracovním kruhu po celý rok. Ať Vás v roce 2018 potká cokoliv, jediným řešením je zůstat ve své mysli, srdci a těle v harmonické jednotě. Základním předpokladem pro tento soulad je neustálá práce na sobě samém a my všichni ze svých osobních zkušeností víme, že to zvládneme s homeopatickou podporou bez zbytečné ztráty energie a s elegantní lehkostí.

Naše Homeopatická lékařská asociace bude pevně stát po Vašem boku s neutuchající snahou prosadit v naší republice začlenění homeopatické léčebné metody do kvalitní individualizované péče o každého člověka. Naše základní snaha, homeopaticky vzdělávat lékaře a zdravotní odborníky, současně laické i odborné veřejnosti podávat validní informace o homeopatii, bude i v tomto roce naší prioritou. Sledujeme tím jediný cíl - uzdravení celé společnosti, jehož základním předpokladem jsou šťastní a zdraví lidé...

Reprezentovat každého našeho člena, který je nejen kvalitním lékařem, ale má i obrovskou lidskou nadstavbu, je pro mne ctí.

MUDr. Ilona Ludvíková
předsedkyně Rady HLA

...a nezapomínejme, že jsme spolutvůrci velkolepé stavby „homeopatické Sagrada Familie“ (viz. zamyšlení MUDr. Elišky Bartlové) a s pokorou k přírodě a ke světlu přiložme další díl do mozaiky tohoto jedinečného projektu.

Co spojuje slavnou Sagradu Familia s homeopatií?

MUDr. Eliška Bartlová se s námi podělila o své dojmy z návštěvy Barcelony na podzim minulého roku.
Určitě vás zaujme její pohled - laskavý, filozofický a moudrý.

Číst dále →

Aktuální situace ve věci e-receptů

Dovolujeme si Vás informovat, že byl předložen pozměňovací návrh poslance, nového ministra zdravotnictví ČR, Adama Vojtěcha, kterým by mělo dojít k odložení účinnosti sankce pro lékaře za porušení povinnosti předepisování léčivých přípravků formou elektronického receptu, a to až na 1. ledna 2019. Pozměňovací návrh byl dne 13. 12. 2017 předložen k aktuálně projednávané novele zákona o léčivech. Tato novela je zatím v prvním čtení. Její projednávání a osud zmíněného pozměňovacího návrhu pro Vás budeme i nadále bedlivě sledovat a o dalším vývoji Vás budeme informovat. 

MEDICÍNA JE JEN JEDNA A HOMEOPATIE JE JEJÍ SOUČÁSTÍ

Praha/Brno 1.11.2017 – Homeopatická lékařská asociace reaguje na zprávu EASAC (European Academies Science Advisory Council) k homeopatii. Jedná se o příspěvek do trvalé diskuse mezi vědci na jedné straně a lékaři a zastánci homeopatie na straně druhé. Ve zprávě se bohužel ukazuje nedostatečná znalost evropské lékové legislativy ze strany EASAC. Zpráva rovněž pracuje se studiemi, jejichž výběr u odborné veřejnosti vzbudil oprávněnou vlnu kritiky. Nesouhlasně už proto reagovaly i významné homeopatické organizace, jako BHA (British Homeopathic Association), SNMHF (Syndicat National des Médecins Homéopathes Français) nebo ECHAMP (European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products).

Homeopatická lékařská asociace (HLA) reprezentuje názory lékařů, kteří využívají homeopatickou léčebnou metodu ve své každodenní klinické praxi. „Jsme lékaři s nadstavbovým vzděláním v homeopatii. Velmi dobře známe možnosti homeopatické léčebné metody, ale i její limity. Víme, že homeopatie nenahrazuje ostatní léčebné postupy, ale doplňuje medicínu o další možnosti. To je současný trend,“ říká Ilona Ludvíková, praktická a zubní lékařka, předsedkyně HLA, a dodává: „Ve svých praxích se řídíme platnou legislativou. Stejně jako u jiných léků, schvaluje SÚKL jejich kvalitu a bezpečnost. My doporučujeme homeopatické léky schválené SÚKL.“

V souladu s hledáním nových cest k zefektivnění současné medicíny jsou jasné celosvětové snahy o rozsáhlejší zapojování komplementárních léčebných metod (CAM) do každodenní klinické praxe každého lékaře. To lze jednoznačně vyčíst z dokumentu Světové zdravotnické organizace s názvem Traditional medicine strategy 2014-2023. Naši pacienti si pak zaslouží kvalitní zdravotní péči jako jinde ve světě.

„Pro nás lékaře, kteří homeopatii používáme, jsou přesvědčivým argumentem pozitivní výsledky z každodenní klinické praxe. Přínos spatřuji zejména v prevenci a profylaxi (individualizované prevenci), dále při léčbě funkčních a psychosomatických potíží,“ říká dále doktorka Ludvíková. „To zcela jednoznačně prokázala i nedávná rozsáhlá klinická studie EPI 3,“ uzavírá.

Číst dále →

Homeopatie na kongresu Praktických lékařů pro děti a dorost

V polovině října 2017 se v Olomouci konal dvoudenní Mezioborový kongres pořádaný SPLDD tentokráte zaměřený na Onkologickou tématiku v dětském a dorostovém věku.

Číst dále →

Klinická homeopatie v praxi praktického lékaře i specialisty

Rádi bychom vás jménem Homeopatické lékařské asociace a jménem firmy Boiron pozvali na nové semináře - MODULY - zaměřené na klinickou homeopatickou léčbu ORL onemocnění.

 

Číst dále →

Lektoři HLA na školení lékařů v Paříži

Lektorky Homeopatické lékařské asociace, MUDr. Lucie Kozáková a MUDr. Květoslava Kacířová o víkendu nelenily, ale absolvovaly velmi zajímavé a obohacující školení na modulové vzdělávání lékařů Mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH v Paříži. Velmi nás potěšila jejich zpětná vazba, o níž se s Vámi rádi podělíme. Každopádně se již nyní můžete těšit na nové vzdělávací semináře pro odborníky, které obohatí Vaši každodenní praxi.

Číst dále →

Lektoři HLA na Kongresu integrované medicíny

Pod záštitou senátora Jiřího Voseckého se v pátek 13. října 2017 v pražském hotelu Pyramida konal druhý ročník Kongresu integrované (celostní) medicíny. Zúčastnilo se ho více než 100 posluchačů z různých oborů a všechny spojoval zájem o alternativní metody léčby.

 

Číst dále →

Postřehy z kongresu CEDH - Barcelona 2017

Šestého mezinárodního kongresu CEDH se zúčastnilo deset lékařek z ČR, které reprezentovaly naši Homeopatickou lékařskou asociaci. Organizátoři zvolili název "Homeopatie jako součást integrativní medicíny" a zvolená témata příspěvků naplnila naše očekávání. Zejména prezentace více kooperujících lékařů, přítomnost specialistů, kteří homeopatii neznají, to vše vedlo k zajímavé diskuzi. Možnost zasílání dotazů pomocí jednoduché aplikace, pak zajistil hladký průběh, včetně překladů.

Číst dále →

Zveme vás na seminář III. cyklu CEDH

V sobotu 4. listopadu 2017 proběhne v Praze další přednáška z III. vzdělávacího cyklu mezinárodní homeopatické školy CEDH.

 

 

Číst dále →

Léto skončilo ... ale náš nový školní rok právě začíná!

V sobotu 7. října začíná další rok našeho homeopatického vzdělávání určeného lékařům, veterinárním lékařům, psychologům, farmaceutům a dalším zdravotnickým profesím.

Číst dále →

Klinická homeopatie v každodenní lékařské praxi - přijďte na konzultační odpoledne!

Homeopatická lékařská vás srdečně zve na setkání se zkušeným lékařem homeopatem, tentokráte v Praze.

Číst dále →

Homeopathy One Conference

Belgická nezisková homeopatická organizace Homeopathy One zve odbornou homeopatickou veřejnost na konferenci Homeopathy One Conference, která se bude konat od 13. do 15. října 2017 v Belgii.

Číst dále →

Mezinárodní homeopatický kongres LMHI v Lipsku, 14. 6. – 17. 6. 2017

V polovině června letošního roku jsem měla spolu s MUDr. Pavlou Koželuhovou příležitost zúčastnit se homeopatického setkání pořádaného mezinárodní homeopatickou společností LMHI (The Liga Medicorum Homeopathica Internationalis). Akce se konala v rodné zemi Samuela Hahnemanna, v německém městě Lipsko, kde Hahnemann praktikoval homeopatii více než 10 let.  

Číst dále →

Čestné členství v HLA - poděkování aktivním členům

V rámci oslav 10. výročí založení Homeopatické lékařské asociace se Rada HLA rozhodla vytvořit novou formu poděkování svým aktivním členům – čestné členství v Homeopatické lékařské asociaci.

Číst dále →

Oslavili jsme 10. výročí založení HLA!

V krásných prostorách pražského hotelu Grandior se ve dnech 26. a 27. května 2017 setkali lékaři a další odborníci v homeopatii na Jarním homeopatickém semináři, který každoročně pořádá Homeopatická lékařská asociace.

Číst dále →

Charizmatická Michele Boiron na homeopatické konferenci v Praze

V sobotu 29. dubna 2017 se konala v Praze výjimečná akce. Společnost Health communication, která se zabývá především vzděláváním lékárníků, uspořádala konferenci s mezinárodní účastí, které se mimo jiné zúčastnila paní magistra Michele Boiron, dcera Jeana Boirona, jednoho ze zakladatelů největší farmaceutické firmy vyrábějící homeopatické léky.

Přečtěte si dojmy a postřehy MUDr. Hany Váňové, která se konference zúčastnila.  

Číst dále →

Právě vychází nové Okénko do Světa homeopatie

Okénko do Světa homeopatie je tady už pátým rokem! Na co zajímavého se tedy můžete těšit?

 

Číst dále →

Světový týden homeopatie

V týdnu od 10. do 16. 4. 2017 budou homeopaté po celém světě slavit Světový týden homeopatie (World Homeopathy Awareness Week). Je to každoroční připomenutí narození objevitele homeopatie, německého lékaře Samuela Hahnemanna, jehož datum narození je 10. 4. 1755.

 

Číst dále →

Homeopatie - medicína založená na zkušenosti

Takto vnímá homeopatii psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc.

V článku "Sisyfe, tvoje velkolepá neomylnost nebes se dotýká" se zamýšlí nad důvody i důsledky skutečnosti, že Homeopatické lékařské asociaci byl před několika dny udělen bronzový bludný balvan klubu skeptiků Sisyfos.

Číst dále →

Specializační seminář Pediatrie - dětská typologie

Víte, jak vypadá kojenec typu Causticum nebo jak se chová Coffea ve školce?

To vše i mnoho dalších zajímavých informací zaznělo na specializačním pediatrickém semináři, který se konal v sobotu 25. března 2017 na půdě Masarykovy univerzity v Brně. 

 

Číst dále →

Zamyšlení nad aktuálním postavením homeopatie v České republice

Ráda bych se s vámi podělila o atmosféru vůči homeopatii na odborném medicínském poli v České republice.

Těmito slovy začíná zamyšlení předsedkyně Rady Homeopatické lékařské asociace, MUDr. Ilony Ludvíkové, nad postavením homeopatie u nás.

Číst dále →

Klinická homeopatie v lékařské praxi - přijďte na regionální setkání!

Homeopatická lékařská asociace si vás dovoluje pozvat na zajímavé akce pořádané na různých místech po celé republice.

Přijďte si poslechnout reflexe z 5. mezinárodního kongresu CEDH, který se konal v Chicagu v červnu loňského roku.

Číst dále →

Právě vychází nové číslo Homeopatické revue!

Homeopatická lékařská asociace vydala první letošní číslo Homeopatické Revue.

Číst dále →

Objednejte si zdarma do své ordinace to nejlepší ze Světa homeopatie

Společně s Homeopatickou revue právě vychází i první letošní Homeopatické okénko - časopis plný zajímavých článků z webového portálu Svět homeopatie.

Číst dále →

Kongres Primární péče - pozvánka na workshop HLA

Srdečně vás zveme na workshop Často řešené problémy v ordinaci PLDD s možností využití homeopatické léčebné metody.

Workshop se koná v rámci kongresu Primární péče (24. - 25. 2. 2017) v salonku č. 13 TOP hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4.

 

 

Číst dále →

Pozvánka na kongres CEDH

Škola klinické homeopatie CEDH působí ve 20 zemích a jejím posláním je podporovat rozvoj klinické homeopatie informacemi založenými na konsenzu a účinnosti. Díky více než stovce odborníků na vzdělávání v klinické homeopatii, kteří sdílejí své zkušenosti z praxe prostřednictvím interaktivního vzdělávacího programu, bylo od roku 2013 vyškoleno po celém světě více než 3000 zdravotnických odborníků v předepisování homeopatických léků. CEDH každý rok organizuje mezinárodní kongres jako místo setkání komunity homeopatů z mnoha zemí, aby mohli diskutovat o současných klinických tématech a/nebo nemocech, a tak díky setkání s odborníky obohatili svou každodenní praxi.

6. mezinárodní setkání CEDH se uskuteční 6. a 7. října 2017 v Barceloně. Jeho tématem je: Homeopatie jako součást celostní medicíny v neuropsychologii, geriatrii, onkologii, při léčbě autoimunitních onemocnění, v gynekologii a porodnictví, chirurgii, revmatologii, kardiologii atd.

Na základě svých zkušeností a klinických případů ozřejmí různí přednášející klinické postupy v homeopatii, které se nabízejí lékařům u některých nemocí, při nichž je zásadní, aby byl pacient při léčbě posuzován jako celek.

Číst dále →

Členské poplatky na kalendářní rok 2017

Číslo účtu pro platbu členského příspěvku ve výši 900,- Kč za kalendářní rok je 35-6323810267/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, abychom mohli Vaši platbu identifikovat. Děkujeme Vám.

Lektoři HLA v médiích

Prosincové vydání elektronického zpravodaje PIPPL (Praktické informace pro praktické lékaře) obsahuje mezi jinými také příspěvek lektorky Homeopatické lékařské asociace Bc. Romany Gogelové na téma „Podpora sanace porodních poranění (epiziotomie, ruptura vaginy, evakuace hematomu) v praxi porodní asistentky“

 

Číst dále →

Pozdravení předsedkyně HLA...

Vážení a milí členové HLA,

jménem rady HLA Vás zdravím v novém roce 2017. Je to rok pro nás všechny opravdu významný… Naše asociace slaví desáté narozeniny. Pojďme ho tedy prožít nejen bilancováním minulých let, ale i pohledem do budoucnosti.

Bude na vás čekat pestrá nabídka vzdělávacích akcí, která vyvrcholí Jarním setkáním ve dnech 25. - 27. května 2017 v hotelu Grandior v Praze. Pozvali jsme pro vás výborného psychosomatika a psychiatra Dr. P. Vachetta, který nám předá své zkušenosti nejen formou semináře, ale i workshopu na téma „Závislosti mladých“. Přiznávám, že pro mou homeopatickou praxi je to více než aktuální, množí se mi případy závislostí na jídle, na fyzickém cvičení, na drogách atd…

Opravdu s pokorou vzpomínám na své začátky s ekzémy a opakovanými ORL infekty. Ne, že bych je neřešila i dnes, ale stále častěji narážím na zcela novou problematiku anhedonie (neschopnosti prožívat radost a pozitivní emoce), kterou jednotliví klienti řeší po svém, a to nejčastěji nějakou tou závislostí.

Dále se těšíme na společné sdílení zkušeností nejen v průběhu našich osobních setkáních, ale i během celého roku na webu HLA (v dohledné době dostane web novou podobu), kde na vás bude čekat spousta informačních novinek z domova i ze světa, a hlavně bude studnicí nových poznatků pro každého z nás. Zkušenější kolegové přinesou cenné rady pro začátečníky a mladá generace nám na oplátku ukáže nové možnosti získávání informací zcela jinak než z tlustých knih. 

Číst dále →

Mimořádné číslo Homeopatické Revue právě vychází!

Homeopatická lékařská asociace se rozhodla pro vydání mimořádného čísla Revue z několika důvodů.
Nejdůležitějším z nich je informovat čtenáře o nové rozsáhlé francouzské studii EPI3 potvrzující přínos homeopatie v lékařské praxi.  

 

 

Číst dále →

Homeopatie jako jedno z řešení rezistence bakterií na antibiotika?

Na mnichovské univerzitní klinice Dr. von Haunersches Kinderspital der L.M. Universität München proběhne 10.12.2016 lékařské sympózium na téma Akutní infekce na klinice, v ordinaci a ve výzkumu. Mezi přednášejícími bude několik renomovaných profesorů včetně Dr. Petera Fishera a přednosty Dětské infekční kliniky. Diskutovat se bude o roli homeopatie v léčbě infekčních nemocí. Homeopatická lékařská asociace získala dvě místa pro lékaře, dobrá znalost němčiny je podmínkou. V případě zájmu prosím kontaktujte MUDr. Evu Kettmannovou na e-mailu eva.kettmannova@gmail.com.

INFORMACE O SYMPOZIU JSOU K DISPOZICI ZDE: SYMPOZIUM, MNICHOV, 2016

Lektoři HLA v médiích

Listopadové vydání elektronického zpravodaje PIPPL (Praktické informace pro praktické lékaře) obsahuje mezi jinými také příspěvek lektorky Homeopatické lékařské asociace MUDr. Elišky Bartlové nazvaný "Zimní chřipkové onemocnění léčeno homeopaticky." 

 

Číst dále →

Zájem lidí o homeopatii roste!

Čtyři z pěti Čechů (tedy až 82 %) ve věku 18–55 let znají pojem homeopatická léčba. Více než 40 % homeopatika zná i z vlastní zkušenosti. To vyplývá z aktuální studie, kterou si nechala zpracovat Homeopatická lékařská asociace, aby srovnala vývoj homeopatie v České republice v průběhu uplynulých 5 let.  

 

Číst dále →

Klinická homeopatie - přednáška MUDr. Hany Váňové na LF UP

Na půdě Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se 18. října tohoto roku konala přednáška MUDr. Hany Váňové o klinické homeopatii. Organizátorem a iniciátorem přednášky byl ředitel FN v Olomouci Doc. MUDr. R. Havlík, PhD.

 

Číst dále →

Novinka v našem e-shopu!

Nakladatelství Grada vydalo přepracované vydání knihy MUDr. Hany Váňové „Praktická homeopatie – využití dvanácti biochemických solí“.

 

Číst dále →

Naši lektoři v médiích

Říjnové vydání elektronického zpravodaje PIPPL (Praktické informace pro praktické lékaře) obsahuje mezi jinými také příspěvek předsedkyně Homeopatické lékařské asociace MUDr. Ilony Ludvíkové nazvaný "Kasuistika pro zubní i praktické lékaře - že to nejde dohromady?"

Číst dále →

Nový život s homeopatií ...

V sobotu 8. října proběhlo předávání diplomů absolventům I. a II. cyklu základních vzdělávacích kurzů CEDH. 
O své zkušenosti, náhled na homeopatii i lidský přístup se ve své promluvě k absolventům podělila předsedkyně Homeopatické lékařské asociace MUDr. Ilona Ludvíková.

 

Číst dále →

Homeopatická léčba poruch příjmu potravy

Nemoci se po staletí nepřetržitě vyvíjejí. Jsou vytvářeny a ovlivňovány způsobem života, nejsou izolovaným a náhodným jevem. Štíhlost - to je v současné době synonymum úspěšnosti a krásy. 

Svůj přístup k pochopení a léčbě poruchy příjmu potravy ve svém článku popisuje lektorka CEDH MUDr. Eliška Bartlová.

 

Číst dále →

Praktičtí lékaři odborníci v homeopatii snižují riziko nežádoucích účinků klasické léčby

...zní závěr průlomové farmakoepidemiologické studie EPI3 o využití homeopatie v praxi rodinných lékařů ve Francii. Hlavním cílem této studie bylo objektivizovat prospěšnost homeopatické léčby v praxi lékařů primární péče.

Výsledky studie byly prezentovány na tiskové konferenci v úterý, 27.9., které se účastnila i předsedkyně Homeopatické lékařské asociace, MUDr. Ilona Ludvíková, aby přítomným novinářům sdělila zkušenosti ze své každodenní lékařské praxe. 

V této studii byly sledováné 3 skupiny onemocnění, které tvoří polovinu návštěv v praxi praktických lékařů:

  • nemoci svalů a šlach
  • onemocnění dýchacích cest
  • poruchy spánku, úzkostní a depresivní stavy

Studie se zúčastnilo 825 rodinných lékařů a 8559 pacientů.

Lékaři byli náhodně vybráni a byli mezi nimi praktičtí lékaři předepisující homeopatické léky velmi často, v další skupině byli zařazeni lékaři, kteří homeopatika předepisují pouze sporadicky a třetí skupinu tvořili takzvaní konvenční lékaři, kteří homeopatika nepředepisují vůbec.

 

Číst dále →

Blíží se významná homeopatická událost!

Vážené kolegyně a kolegové,
mílovými kroky se blíží velká homeopatická událost a tou je European Congress for Homeopathy, který se bude konat 17. - 19. 1. 2016 ve Vídni.

Číst dále →

Zajímavá kasuistika homeopatické léčby hepatitidy A

Předsedkyně Homeopatické lékařské asociace, MUDr. Ilona Ludvíková, se s námi podělila o své bohaté zkušenosti v krátké, ale v mnoha stránkách obohacující homeopatické kasuistice.

Číst dále →

Klinická homeopatie v lékařské praxi

Srdečně Vás zveme na seminář „Klinická homeopatie v lékařské praxi“.
Náplní semináře jsou reflexe ze 4. mezinárodního kongresu CEDH v Praze, které spolu se zkušenostmi z vlastní praxe představí MUDr. Eva Kettmannová.
Odborným garantem akce je Homeopatická lékařská asociace.

 

Číst dále →

Klinická homeopatie v pediatrii

Homeopatická lékařská asociace Vás zve na cyklus seminářů: Klinická homeopatická léčba v pediatrii.
Nový vzdělávací modul pro lékaře vznikl ve spolupráci francouzské homeopatické školy CEDH a Homeopatické lékařské asociace, která je odborným garantem.

 

Číst dále →

Nový školní rok začíná i v HLA!

Na podzim se opět rozběhnou naše vzdělávací semináře určené lékařům, veterinárním lékařům, psychologům i nelékařským zdravotnickým profesím.

Číst dále →

Kongres celostní medicíny v Praze - kasuistiky

V pátek 14. října 2016 se v reprezentativních prostorách paláce Žofín v Praze uskuteční Kongres celostní medicíny, v jehož rámci zazní také přednášky lektorek HLA MUDr. Kateřiny Formánkové a MUDr. Evy Kettmannové.  

 

Číst dále →

Pracovní setkání ECH v litevském hlavním městě

Od roku 2015 je Homeopatická lékařská asociace plnoprávným členem ECH – Europen Commitee for Homeopathy. Zástupci HLA se proto ve dnech 15. – 17. dubna 2016 zúčastnili pracovního setkání ve městě Vilnius. 

Číst dále →

Blíží se European Congress for Homeopathy 2016 s českou účastí!

Ve dnech 17.-19.11.2016 se ve Vídni uskuteční European Congress for Homeopathy 2016. Bude to zcela mimořádná událost v homeopatii, protože ji pořádá Evropský výbor pro homeopatii (ECH), International association of veterinary homeopaths (IAVH) a Evropská federace pacientských homeopatických organizací (EFHPA).

Kongres tématicky pokrývá jak humánní, tak i veterinární homeopatickou léčbu. První den je věnován pediatrické problematice, druhý léčbě dospělých a třetí den kongresu je vyhrazen přednáškám o léčbě seniorů.

V průběhu kongresu nicméně zazní i zajímavé přednášky o homeopatické farmacii, výzkumu v homeopatii a mnohé další. Těšit se tak můžeme například na panelovou diskuzi o vývoji v homeopatické farmacii, dostupnosti homeopatických léčiv či vývoji homeopatického průmyslu. Koordinátorem této sekce je Mag Pharm Ilse Muchitsch, koordinátorka podvýboru pro farmacii ECH. Svoji přednášku zde bude mít například i zakladatel homeopatické lékárny Remedia, Mag Pharm. Robert Müntz a mnozí další.

Číst dále →

Mezinárodní setkání homeopatů v americkém Chicagu

Jak v současné době pokročil výzkum v oblasti homeopatie? Jaké jsou efektivní přístupy k léčbě chronických onemocnění v klinické homeopatii? Co my, jako homeopaté, můžeme udělat pro pacienty trpícími stále častěji se vyskytujícími autoimunitními chorobami?

Číst dále →

Reflexe z 5. Homeopatické konference CEDH v USA

Problematika léčby onkologických pacientů, homeopatická léčba v dermatologii, pediatrii, kardiologii i homeopatická terapie seniorů - to jsou jen některá z témat přednášek 5. Homeopatické konference CEDH. Konference s názvem "Efektivní léčebná cesta v klinické homeopatii" se konala v americkém Chicagu od 24. do 26. června 2016. O to nejzajímavější se s námi podělila MUDr. Magda Záchová.

Číst dále →

Další ročník CEDH vzdělávání skončil

Ve dnech 16. a 17. června 2016 se v Brně a Praze uskutečnily závěrečné zkoušky základních homeopatických seminářů CEDH.

Číst dále →

I pro seniory může být homeopatie obrovská výhra

Jaká by měla být strategická léčba seniorů, jak psychosomatika ovlivňuje jejich zdraví? A co zvířata-senioři? Tyto i mnoho dalších přednášek předních odborníků v homeopatii si mohli vyslechnout účastníci tradičního Jarní homeopatického semináře v Táboře, který organizoval tým Homeopatické lékařské asociace. V malebném jihočeském městečku se sešla až stovka lékařů, lékárníků, porodních asistentek, fyzioterapeutů a dalších odborníků v homeopatii, kteří chtěli svou každodenní odbornou praxi obohatit o poznatky svých kolegů.

   

Číst dále →

Naši lektoři v médiích

V červnu 2016 zařadil elektronický zpravodaj PIPPL (Praktické informace pro praktické lékaře) mezi své články příspěvek MUDr. Ilony Ludvíkové Homeopatie a úrazy.

Číst dále →

Naši lektoři v médiích

V květnu 2016 zařadil elektronický zpravodaj PIPPL (Praktické informace pro praktické lékaře) mezi své články příspěvek MUDr. Jaroslava Čupery Homeopatie a perioperační péče.

Číst dále →

Úžasný seminář Psychosomatika

Homeopatická lékařská asociace dala v tomto školním roce na svých seminářích prostor i psychologii. Díky dvoudennímu semináři Psychosomatika, vedenému PhDr. Evou Pávkovou a Mgr. Margaretou Šlemínovou, mohli posluchači najít odpověď na otázku, proč se některým pacientům, i přes správně vedenou homeopatickou léčbu, nedaří pomoci.

Číst dále →

Nový ročník homeopatického vzdělávání se blíží! Jak se líbil ten letošní?

Od října 2016 se opět rozběhnou vzdělávací semináře CEDH.
Pro nové zájemce máme připraveny opět dva ročníky studia mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH.

Na lékaře, kteří se chtějí i nadále vzdělávat v homeopatii, jsme připravili oblíbené Specializační semináře a semináře III. cyklu CEDH.

 

Číst dále →

Seminář Homeopatická podpora po porodu

Třetím seminářem pokračoval 23. dubna 2016 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity druhý cyklus homeopatického vzdělávání pro nelékařské profese.

Číst dále →

Seminář Homeopatie a stopové prvky v rostlinách

V sobotu 23. 4. 2016 se na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně konal zajímavý seminář s názvem Homeopatie a stopové prvky v rostlinách

Číst dále →

Naši lektoři v médiích

V dubnu 2016 zařadil elektronický zpravodaj PIPPL (Praktické informace pro praktické lékaře) mezi své články také příspěvek MUDr. Evy Kettmannové o homeopatické léčbě akutní kopřivky.

 

Číst dále →

Pozvánka na kongres ve Vídni

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych Vás jménem Rady Homeopatické lékařské asociace i jménem kolegů z ECH pozval na jedinečný svátek homeopatie, který se uskuteční ve dnech 17. - 19. 11. 2016 ve Vídni. 

Číst dále →

Homeopatie na Kongresu primární péče

Ve dnech 26. a 27. 2. 2016 se v Top Hotelu Praha konal Kongres primární péče, na kterém vystoupila MUDr. Pavla Koželuhová, lektorka Homeopatické lékařské asociace, s přednáškou na téma „Homeopatie – čím nám může být užitečná?

Číst dále →

Členské příspěvky za rok 2016

Vážení členové,
do konce ledna 2016 byl splatný roční členský příspěvek pro rok 2016 ve výši 900,- Kč. 

Číst dále →

Okénko do Světa homeopatie

Již třetím rokem vydáváme noviny Okénko do Světa homeopatie, které si našlo velkou řadu příznivců pro celé republice.  

Číst dále →

Skončil další ročník homeopatického vzdělávání

V sobotu 27. února 2016 se na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně konal seminář homeopatického vzdělávání určený nelékařským zdravotnickým profesím pořádaný Homeopatickou lékařskou asociací. 

 

Číst dále →

Právě vyšlo nové číslo Homeopatické revue!

Homeopatická lékařská asociace vydala nové číslo Homeopatické revue.

 

Číst dále →

Aurum metallicum a Causticum v III. cyklu CEDH

Již tuto sobotu 20. února se můžete zúčastnit dalšího ze seminářů III. cyklu CEDH.

Číst dále →

"la revue du CEDH" s českým zastoupením!

Nejnovější číslo francouzského homeopatického časopisu „la revue du CEDH“ jistě potěší všechny stoupence homeopatie v Čechách. 

 

Číst dále →

Zahájili jsme II. cyklus homeopatického vzdělávání nelékařských profesí

V sobotu 6. února 2016 se na půde LF Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil první ze tří seminářů druhého ročníku homeopatického vzdělávání určeného nelékařským profesím.

Číst dále →

Ignatia amara a Nux vomica - léky III. cyklu CEDH

V sobotu 30. ledna 2016 se v Praze uskutečnil jednodenní seminář III. cyklu homeopatického vzdělávání CEDH.

Číst dále →

Abeceda klinické homeopatie

Homeopatická lékařská asociace vydala novou knihu Abeceda klinické homeopatie – společné dílo lékařů homeopatů, které je díky kolektivnímu přístupu ojedinělé u nás i na zahraniční úrovni.

Číst dále →

Členské příspěvky

Kdy je potřeba uhradit členské příspěvky na rok 2016?

Číst dále →

4. mezinárodní kongres CEDH se konal v Praze!

Ve dnech 20.-21. listopadu 2015 se konal již čtvrtý mezinárodní kongres klinické homeopatie CEDH. Tentokrát účastníky kongresu s názvem „Homeopatie a dítě“ přivítala Praha. V příjemném prostředí hotelu Grandior se sešlo až 420 lékařů-homeopatů z celého světa (100 dalších marně čekalo na listině náhradníků). Přijeli k nám lékaři z USA, Tuniska, Itálie, Španělska, Bulharska, Rumunska, Maďarska, Slovenska a z Polska. Nechyběli samozřejmě ani lékaři a další odborníci z České republiky.

Číst dále →

Nový ročník seminářů CEDH zahájen!

První a druhý říjnový víkend byl v pražském hotelu ILF a na půdě Lékařské fakulty v Brně zahájen další ročník vzdělávácích seminářů mezinárodní homeopatické školy CEDH, kterou v České republice exkluzivně zastupuje Homeopatická lékařská asociace. 

Číst dále →

Kapacita základních vzdělávacích kurzů je pro školní rok 2015/2016 naplněna

Registrace do základních vzdělávacích kurzů pro lékařské i nelékařské profese je pro školní rok 2015/2016 ukončena.
Absolventi I. a II. cyklu CEDH se mohou přihlásit na III. cyklus seminářů, absolventi I. cyklu vzdělávání pro nelékařské profese se mohou přihlásit na II. cyklus.
Více informací a přihlášení na www.cedh.cz

NOVINKA - ROZŠÍŘILI JSME VZDĚLÁVÁNÍ PRO FARMACEUTY!

Ve školním roce 2015/2016 dojde k některým změnám ve vzdělávání farmaceutů v homeopatii. Zcela zásadní pro tyto změny bylo otevření Homeopatické lékařské asociace, která je přidruženou organizací ECH (European Committee for Homeopathy) a svým systémem vzdělávání odborníků na homeopatii je začleněna do společného evropského rámce, také pro farmaceuty.

Lékárna, jejíž personál je odborně způsobilý v homeopatii, zvyšuje v dnešní době agresivní konkurence svoji specifičnost. Ovšem homeopatická klientela je náročnější, zajímá se o samoléčení a prevenci a vyhledává zdravotní informace. Je tedy nutné, aby lékárník, na kterého se takový klient či pacient obrátí s žádostí o radu, byl v homeopatii skutečně kompetentní. Pokud se nechce spokojit pouze s prodáváním homeopatických léků, je především třeba, aby byl v homeopatii dostatečně vzdělán.

Aby na základě vzájemně provázaného systému vzdělávání v homeopatii, který zajistí trvalé zvyšování odborné úrovně, vznikl nový statut lékárníka – odborníka na homeopatii, který bude plně kompetentní k doporučování homeopatických léčivých přípravků při samoléčbě, je nově umožněno i farmaceutům společné studium I.cyklu CEDH (Střediska vzdělávání a rozvoje homeopatie -francouzského homeopatického vzdělávacího institutu se čtyřicetiletou tradicí), které se skládá z 6-ti dvoudenních seminářů. Přednášejícími budou čeští a francouzští lékaři s akreditací CEDH a s mnohaletou zkušeností s homeopatickou terapií ve vlastní klinické praxi.

Více informací o tomto studiu, ke kterému jste srdečně zváni, najdete na cedh.cz/studium.php

PharmDr. Renata Semeráková, garant Farmaceutické sekce HLA

Číst dále →

Homeopaté mohou pomoci oborům, které to potřebují

Komplementární medicína, kam lze zařadit i homeopatii, má své místo v onkologii, paliativní medicíně a dalších oborech medicíny. Homeopatie coby účinná a šetrná metoda umožňuje pacienta doprovázet od stanovení diagnózy po terminální stavy a pomáhá mu vyrovnat se s nemocí vlastními silami. Uvedené pronesla francouzská lékařka-homeopatka dr. Christelle Besnardová-Charvetová v průběhu Jarního homeopatického semináře, který proběhl v polovině května v Praze.

Číst dále →

Mezinárodní konference o výzkumu v homeopatii

„Cutting Edge Research in Homeopathy“ je název konference, která má za cíl prezentovat nejnovější poznatky z výzkumu v homeopatii v Římě od 5.-7.6.2015. Této akce se účastní 37 přednášejících ze 17 zemí světa včetně 6 univerzitních profesorů. Bude to v pořadí druhá mezinárodní konference organizovaná anglickým institutem pro výzkum v homeopatii (Homeopathy Research Institute).

Číst dále →

Jarní homeopatické setkání splnilo očekávání

Minulý květnový víkend patřil již tradičně jarnímu setkání homeopatů - lékařů, psychologů, lékárníků, porodních asistentek a dalších odborníků, kteří užívají ve své praxi homeopatii. Více než 150 účastníků se sjelo na tři dny do Prahy, aby načerpali nové informace z praxe zkušených odborníků a vzájemně si předali zkušenosti ze své každodenní praxe.

Číst dále →

Úvaha o činnosti Homeopatické lékařské asociace

Jaká je historie a budoucnost Homeopatické lékařské asociace očima dlouholeté předsedkyně MUDr. Hany Váňové?

Číst dále →

Reflexe ze setkání v Lyonu

V sídle laboratoří firmy Boiron se v březnu konala schůzka zástupců škol klinické homeopatie.

Číst dále →

European Congress of Homeopathy

 Rada HLA doporučuje seminář znamenité argentinské dětské lékařky MUDr. Liliany Szabó

Číst dále →

Homeopatický specializační seminář "Geriatrie"

„Stáří znamená postupné vzdávání se iluzorní negace času a útěk do minulosti.“

Těmito slovy zahájily MUDr. Eliška Bartlová a MVDr. Michaela Švaříčková přednášku s názvem Homeopatie ve stáří, kterou Homeopatická lékařská asociace uspořádala v Praze 21. února 2015.  

Číst dále →

Homeopatie na Kongresu primární péče

„Lékař první volby“ – takové bylo motto 9. Kongresu primární péče pořádaného Sdružením praktických lékařů a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP v Praze ve dnech 27. – 28. února 2015. 

Číst dále →

Seminář "Monokomponenty"

Tímto jednoduchým názvem pokračoval II. cyklus homeopatického vzdělávání pro nelékařské profese.

Semináře se pod vedením MVDr. Michaely Švaříčkové konaly 7. února v Brně a 14. února v Praze. 

Číst dále →

Seminář Homeopatická podpora poporodního období

V sobotu 7. 2. 2015 proběhl na půdě FN Plzeň odborný certifikovaný kurz pro porodní asistentky na téma Homeopatická podpora poporodního období.

Číst dále →

Seminář Homeopatie ve fyzioterapii

Koncem ledna se v Praze konal jednodenní seminář PhDr. Radany Poděbradské, Ph.D. „Homeopatie ve fyzioterapii“. Homeopatická lékařská asociace pořádala tento seminář poprvé, ale už v průběhu samotného semináře se posluchači ptali na možnost opakování semináře v dalším školním roce, natolik je téma rehabilitace a jeho zpracování zaujalo.

Číst dále →

Seminář Homeopatická léčba poruch příjmu potravy

Homeopatická lékařská asociace uspořádala koncem listopadu na Masarykově univerzitě v Brně jednodenní seminář MUDr. Elišky Bartlové na téma homeopatické léčby Anorexie.

MUDr. Bartlová se neomezila pouze na homeopatickou terapii anorexie. 

 

Číst dále →

Tenkrát v listopadu ... 89

I mne v těchto dnech přepadly vzpomínky, jak to bylo tenkrát, před 25 lety, v listopadu 1989.

Vzhledem ke svému věku, dovolím si být i trochu sentimentální …

Číst dále →

Jedinečný seminář "Tkáňové soli"

Na začátek adventu uspořádala Homeopatická lékařská asociace seminář „Tkáňové biochemické soli“ v rámci cyklů seminářů „Homeopatická terapie v každodenní praxi lékárníka“ pod vedením MUDr. Hany Váňové a MUDr. Ilony Ludvíkové.  

Ačkoli tato přednáška byla určena primárně pro farmaceuty, zúčastnila se jí řada zdravotnických pracovníků z řad lékařských profesí jak humánní medicíny, tak veterinární. 

 

Číst dále →

Nenechte si ujít novou knihu HOMEOPATIE A PERIMENOPAUZA!

Vydavatelství Grada vydalo zcela novou knihu z edice CEDH od skvělé lékařky-homeopatky se specializací na porodnictví a gynekologii Christelle Besnard-Charvetové. Překlad knihy garantovala Homeopatická lékařská asociace. 

Číst dále →

Trocha historie "našeho" časopisu

Je to již 7 let, co začal pravidelně vycházet časopis Homeopatická Revue. 

Číst dále →

NOVINKA_Homeopatie pro zdravotníky nově i ve II. cyklu!

Na základě vysoké poptávky po kvalitním nadstavbovém vzdělávání mají nyní absolventi I. cyklu vzdělávacích seminářů pro Nelékařské zdravotnické profese pořádané Homeopatickou lékařskou asociací v tomto školním roce možnost prohloubit a rozšířit své vzdělání v homeopatii v nadstavbových seminářích na téma: Akutní stavy, Tkáňové soli a Monokomponenty. Semináře II. cyklu proběhnou v Praze a v Brně. Konkrétní termíny a možnost přihlášení najdete na vzdělávacím webu Homeopatické lékařské asociace www.cedh.cz.

 

Švýcarská vláda: "Homeopatie se vyplácí"

Homeopatie byla uznána švýcarskou vládou jako cenově efektivní, výhodná a rentabilní. Švýcarská vláda si nechala zpracovat zprávu, na jejímž základě konstatovala, že velmi malé dávky, které jsou používány v homeopatii, jsou účinné a z hlediska nákladů i efektivní.

Číst dále →

STUDIUM HOMEOPATIE PRO LÉKAŘE a PSYCHOLOGY se blíží!

Mezinárodní škola klinické homeopatie CEDH a Homeopatická lékařská asociace, o.s. pořádají dvouleté studium pro lékaře, veterinární lékaře a klinické psychology pod titulem "ZÁKLADY KLINICKÉ HOMEOPATIE". 

Číst dále →

Pracovní seminář lektorů CEDH

Paříž, 11.-12. září 2014: Vedení CEDH , včetně celého administrativního zázemí, přivítalo 40 lektorů z Francie, USA, Belgie, Španělska a České republiky.

Číst dále →

Zastoupení české homeopatické školy na mezinárodní konferenci ve Spojených státech

Ve dnech 28.-29. 6. 2014 proběhla v Los Angeles první mezinárodní konference klinické homeopatie organizovaná americkou pobočkou CEDH a mezi jejími aktivními účastníky nechyběli ani zástupci Homeopatické lékařské asociace (HLA).

 

Číst dále →

Proč DNES klinická homeopatie?

O uplynulém víkendu se konalo oblíbené jarní setkání lékařů a dalších odborníků v homeopatii Jarní homeopatické fórum. Ústředním tématem fóra byla otázka více než aktuální "Proč DNES klinická homeopatie?". Našim čtenářům přinášíme výtah z úvodní přednášky zkušené lékařky, skvělé veterinářky a homeopatky, MVDr. Michaely Švaříčkové. Její přednáška byla tím nejlepším úvodem jaký jsme si mohli přát...

 

Číst dále →

Homeopatie na Kongresu Primární péče

Homeopatie se opět dostala na půdu klasicé medicíny. Paní doktorka MUDr. Hana Váňová, předsedkyně Rady Homeopatické lékařské asociace, vystoupila s přednáškou na téma "Viróza a podpora imunity" na Kongresu Primární péče, které organizovalo Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP ve dnech 28. 2 – 1. 3. 2014 v TOP hotelu Praha.

Číst dále →

Homeopatie na 20. Pediatrickém kongresu

Paní doktorka Věra Budková na 20. Pediatrickém kongresu v Ústí nad Labem, 15.2.2014, vstoupila na "horkou půdu" klasické medicíny s přednáškou o homeopatii v pediatrii. Její role byla nelehká, ale zhostila se ji skvěle. Paní doktorce, která na akci reprezentovala Homeopatickou lékařskou asociaci z celého srdce děkujeme:-)

ODPOLEDNE S HLA - HOMEOPATIE VE SVĚTĚ

Homeopatická lékařská asociace připravila především svým členům příjemné předvánoční setkání, v jehož rámci budou známí lékaři, MUDr. Jaroslav Čupera a MUDr. Tomáš Karhan sdílet své poznatky ze světového kongresu LHMI v Japonsku. Akce s názvem „Odpoledne s HLA - Homeopatie ve Světě“ se uskuteční dne 9. listopadu 2013 v překrásném prostředí Havlíčkových sadů v nově zrekonstruované Vile Grébovka, která není běžně dostupná veřejnosti.

 

Číst dále →

Homeopatické semináře pro zdravotníky!

Jste zdravotní sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut nebo lékárník? Láká vás studium homeopatie? Čtěte dál... Homeopatická lékařská asociace zahajuje sérii seminářů na téma "Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka." 

 

 

Číst dále →

Stanovisko HLA ke jmenování prof. MUDr. Jiřího Heřta Rytířem lékařského stavu

Otevřený dopis Homeopatické lékařské asociace předsedovi České lékařské komory a vědecké radě ČLK:

Vážený pane prezidente, vážená vědecká rado,

dovolujeme si jako představitelé lékařů praktikujících homeopatii, sdružených v Homeopatické lékařské asociaci, vyslovit náš kategorický nesouhlas s Vaší obhajobou jmenování prof. MUDr. Jiřího Heřta Rytířem lékařského stavu.

Nechceme nijak zpochybňovat vědecké kvality prof. Heřta na poli osteologie a anatomie, kde si za svoji celoživotní práci ocenění jistě zaslouží. Nicméně jako lékaři praktikující homeopatii kategoricky nesouhlasíme s tím, že titul Rytíř lékařského stavu byl panu profesorovi udělen i za jeho boj proti šarlatánství a alternativní medicíně!

Do pojmu alternativní medicína spadá řada léčebných metod, které neodpovídají současnému pojetí medicíny, a jejichž účinnost může být předmětem diskuzí. Nicméně homeopatie a akupunktura rozhodně nejsou metody šarlatánské, zejména pokud je používají lékaři, kteří ke svému řádnému medicínskému vzdělání získali vzdělání i v těchto oborech, a tyto metody léčby praktikují ve vší vážnosti a s nejlepším vědomím i svědomím v rámci své praxe.

Rozhodně taky nesouhlasíme s Vaším vystupováním proti homeopatii jako údajně nevědecké medicíně.
 

 

Číst dále →

Chronické respirační infekce v dětském věku

Chronické respirační infekce v dětském věku jsou téměř každodenní problematikou nejen v ordinacích praktických dětských lékařů. Pokud se tyto problémy nevyskytnou již v nejranějším věku, velmi pravděpodobně se objeví v době nástupu dětí do kolektivu. 

 

 

Číst dále →

HLA na Mezinárodním kongresu ORL

Ve čtvrtek 28. března se v hotelu Clarion v Praze konal Mezinárodní Kongres ORL, v jehož programu nechyběla přednáška o homeopatii. Homeopatická lékařská asociace byla při tom! 

Číst dále →

HIV, AIDS - Maun Homeopathy Project

Před deseti lety byl v Severní Botswaně, v oblasti s vysokým výskytem HIV pozitivních pacientů, zahájen Maun Homeopathy Projekt. Ten změnil život mnoha lidem. 

Do Maun Homeopathy Projektu bylo zapojeno více než 3000 lidí žijících v oblasti Maun a jeho okolí. Služby poskytované v rámci projektu jsou velmi oceňovány a místními lidmi žádány, nebot homeopatie je považována za nezbytnou součást péče o pacienty, kteří žijí s HIV a AIDS, a procházejí antiretrovirální (ARV) léčbou, nebo jsou traumatizováni či zneužíváni.

Číst dále →

Homeopatie pro porodní asistentky

Pod záštitou Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje - SPAPK se ve dnech 16.2.-17.2.2013 v Plzni ve fakultní nemocnici konal vzdělávací cyklus “Homeopatie pro porodní asistentky“.

Cyklu se účastnilo 23 porodních asistentek z porodních sálů, oddělení rizikového těhotenství, šestinedělí, ambulantních zařízení (urogynekologie, dětská gynekologie, běžná gynekologická ambulance), které projevily velký zájem o zavzetí homeopatické metody do svých praxí. Na semináři byla velmi přívětivá pracovní atmosféra a porodní asistentky by i nadále chtěly pokračovat v takovém vzdělávání např. formou nadstavbových seminářů. Přednášející Mudr. Pavla Koželuhová a porodní asistentka Bc. Romana Gogelová.

 

Homeopatický odborný seminář pro dětské lékaře

Kdybych měla jednou větou vystihnout základní rozdíl v přístupu k chronicky nemocnému dítěti v homeopatii a klasické medicíně, bylo by to následující tvrzení:

„Každé dítě je jedinečné a proto i jeho léčba vyžaduje ze strany lékaře individuální přístup.“

Číst dále →

HLA vydala "věčný" originální kalendář

Máme pro Vás tip na originální vánoční dárek. Obdarujte své blízké krásným kalendářem "Homeopatie a znamení zvěrokruhu", který u příležitosti 5.výročí svého založení vydala Homeopatická lékařská asociace. Jedná se o mimořádnou příležitost!

Číst dále →

Homeopatické sdílení...

Tímto jediným slovem by se dala vyjádřit atmosféra a průběh nedávno konaného homeopatického sympózia Prague 2012, které jako své historicky první pořádala Homeopatická lékařská asociace.

 

Číst dále →

HLA vydala novou brožurku: "Homeopatie v rehabilitaci"

Homeopatická lékařská asociace vydala další ze série lékaři, zdravotníky i veřejností velmi oblíbených brožurek, tentokrát na téma: "Homeopatie v rehabilitaci".

 

Číst dále →

Prudké ochlazení a... rýma, jak s ní naložit?

Ačkoli nám toto léto vyšlo krásné počasí, i přesto se i v létě může prudce ochladit. Vždyť ono stačí, když je týden venku 30 stupňů a nedýchatelno a vzápětí spadnou teploty ke dvacítce. Zcela bezpečná není ani klimatizace v autě puštěná na nejnižší stupeň, zatímco za okny auta se rozpalují chodníky a silnice... Vybíráme z dotazů čtenářů v rámci Homeopatické poradny portálu Svět homeopatie.cz.

Číst dále →

"Bez váhání jsem řekla ANO!!!"

Jaký byl první rok se Světem homeopatie pro MUDr. Evu Kettmannovou, odborného garanta webu? Jak hodnotí první rok jeho existence, jaké jsou její poznatky a přání?

Číst dále →

Neváhejte a přihlašte se na jedinečné homeopatické sympózium!

Jste lékař a chcete se dozvědět více o homeopatii, a to zejména s ohledem na kontexty metabolického syndromu? Pak neváhejte a přihlašte se již nyní na Sympózium Prague 2012, které pořádá již v říjnu tohoto roku Homeopatická lékařská asociace. Kapacita účastníků je omezena.

Číst dále →

1. rok se Světem homeopatie

Je tomu rok, co Svět homeopatie coby první český webový portál o homeopatii pod záštitou a garancí Homeopatické lékařské asociace zahájil svou činnost. Na to, jak se Světu homeopatie daří, jak se vyvíjí a na co se čtenáři mohou těšit do budoucna, jsme se zeptali jeho šéfredaktorky Lucie Nestrašilové.

Číst dále →

Nemoci lidstva se mění. Homeopatické léky zůstávají…

Těmito slovy zahájila MUDr. Hana Váňová, předsedkyně Homeopatické lékařské asociace, v pátek 8.6. Jarní setkání aktivních lékařů-homeopatů, v Zámeckém hotelu Mostov nedaleko Františkových lázní s podtitulem „Homeopatie v srdci medicíny“. Setkání bylo určeno výhradně lékařům, kteří praktikují homeopatii v rámci své každodenní praxe.

Číst dále →

Dobrý homeopat je jako dobrý koňak...

Zanedlouho tomu bude 5 let, kdy byla založena Homeopatická lékařská asociace. To je skvělá příležitost pro popovídání si s jednou ze zakladatelek a předsedkyní Rady HLA, MUDr. Hanou Váňovou...

Číst dále →

HLA vydala nové číslo Homeopatické revue!

Homeopatická lékařská asociace vydala nové číslo Homeopatické revue. Těšit se můžete na rozhovor s MUDr. Hanou Váňovou u příležitosti 5. výročí založení HLA, která vzpomíná, jak to všechno začalo. Ano, HLA je tady již 5 let!

Číst dále →

HLA vydala novou knihu od Dr. Farokha Mastera!

Homeopatická lékařská asociace vydala novou knihu, tentokrát od světoznámého autora Dr. Farokha Mastera, „Méně známé léky v pediatrii“. Tato kniha je po publikaci „Základní kniha homeopatie“ od Rajana Sankarana, dalším z originálních překladů MUDr. Tomáše Janíčka, místopředsedy Rady HLA. Korekturu českého textu provedla MUDr. Kateřina Formánková, členka Rady HLA a šéfredaktorka časopisu Homeopatická revue.

Číst dále →

Valná hromada Homeopatické lékařské asociace

Dovolujeme si pozvat členy Homeopatické lékařské asociace, o.s. (dále jen „HLA“) na valnou hromadu HLA, která se koná v sobotu 9. června 2012 ve 12 hodin v rámci Jarního setkání „Homeopatie v srdci medicíny“ v Zámeckém hotelu MOSTOV u Františkových lázní (kontakt: Mostov 1, Cheb, www.mostov.cz)


 

Číst dále →

Střípky z homeopatické konference

V sobotu 5.5.2012, jsem se zúčastnila homeopatické konference určené především pro farmaceuty (lékárníky) a porodní asistentky, kteří se v posledních několika měsících vzdělávali v oboru zvaném Homeopatie. Odborným garantem vzdělávacích seminářů i samotné konference byla Homeopatická lékařská asociace.

Číst dále →

Homeopatie na Krajské konferenci porodních asistentek

V sobotu 21.4.2012 se v Brně konala Krajská konference porodních asistentek. Výsledkem byla úžasná oslava celostního přístupu porodních asistentek ke své náročné práci. Ve čtyřech příspěvcích byla uvedena i homeopatická léčba. Na konferenci panovala skvělá atmosféra a mnoho přítomných projevilo zájem o kurzy pro porodní asistentky garantované Homeopatickou lékařskou asociací.

 

Číst dále →

Seminář pro porodní asistentky

Možnosti homeopatie v léčbě porodního zranění„. Tak znělo téma semináře pro porodní asistentky pokročilé v homeopatii uplynulý pátek ve Zlíně. Se souhlasem lektorky tohoto semináře MUDr. Evy Kettmannové vám přinášíme schéma, podle kterého v klinické homeopatii vyškolené porodní asistentky, léčí rány po císařském řezu, nástřihu hráze a další porodní zranění.

Číst dále →

Brožurky

Homeopatická lékařská asociace opět vydala oblíbené brožurky "Homeopatie pro nastávající maminky" a "Homeopatie na cesty". Brožurky žádejte u svého lékaře, nebo si je můžete stáhnout ze severu Svět homeopatie:

Homeopatie v praxi porodní asistentky

Homeopatická lékařská asociace, o.s. a Česká konfederace porodních asistentek vás srdečně zve na školící akci "Homeopatie v praxi porodní asistentky".

Číst dále →

Stanovisko Homeopatické lékařské asociace k výzvě klubu Sisyfos ve věci evropské legislativy týkající se homeopatie

Homeopatická lékařská asociace si dovoluje reagovat na výzvu klubu Sisyfos ve věci evropské legislativy týkající se homeopatie a zaslala své stanovisko českým europoslancům.

Na rozdíl od Klubu Sisyfos souhlasíme s rozhodnutím Evropského parlamentu, které podporuje homeopatii jako regulérní léčebnou metodu a homeopatické preparáty považuje za léčiva. Výzvu českého klubu Sisyfos považujeme za velký krok zpět.

Číst dále →

Homeopatie při aktivní a pasivní rehabilitaci

Homeopatická lékařská asociace (odborný garant) ve spolupráci se společností BOIRON CZ vás srdečně zve na přednášku na téma "Homeopatie při aktivní a pasivní rehabilitaci" se zaměřením také na oblast gynekologie a porodnictví.

Číst dále →

Příběh léku Oscillococcinum

Všichni, kdo mají nějaké povědomí o homeopatii, znají „Oscillo“ jako jeden ze základních léků na chřipku, nebo přesněji řečeno na počínající virózy. Jeho použití je však mnohem širší...

Číst dále →

Novinky ze vzdělávání pro lékaře

Ředitel CEDH (Mezinárodní škola klinické homeopatie) Dr. Yves Leveque navštívil uplynulý víkend homeopatický seminář pro lékaře v Brně a v koanimaci s MUDr. Evou Kettmannovou obohatil posluchače o své klinické zkušenosti v homeopatické léčbě akutních otitíd, chronických recidivujících infekcí, akutních průjmů a dalších diagnóz.

Číst dále →

Vzdělávání CEDH tentokrát s lektorem z Francie

Na svém 3.semináři v Praze se minulý víkend opět sešli lékaři, studenti Mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH. Tentokrát pro ně Homeopatická lékařská asociace připravila překvapení v podobě francouzského lektora Dr. Alana Pitela.

Číst dále →

Homeopatie pro nelékařské zdravotnické profese...

V sobotu 4.2. se uskutečnil další seminář pro nelékařské zdravotnické profese garantovaný Homeopatickou lékařskou asociací, tentokrát v Ostravě.

Číst dále →

Homeopatie v rukou porodních asistentek

Mnoho těhotných žen nám do Světa homeopatie píše, že by rády řešily běžné potíže v těhotenství pomocí homeopatie, ale nevědí na koho se obrátit. Pomoci může vyškolená porodní asistentka...

Číst dále →

Setkání s novináři

Ve čtvrtek, 19.1.2012, se sešli zástupci Homeopatické lékařské asociace s novináři z několika českých deníků, týdeníků a měsíčníků. Setkání proběhlo formou neformálního briefingu v hotelu Maximilian v Praze.
 

Číst dále →

Lékaři se učili znát homeopatii...

O uplynulém víkendu (7.-8.1.2012) se opět sešli lékaři ze všech koutů republiky v Praze a pokračovali ve studiu Mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH, jejímž exkluzivním partnerem pro Českou republiku je Homeopatická lékařská asociace.

Číst dále →

Homeopatie ve Švýcarsku součástí zdravotního pojištění!

Od 1.1.2012 budou mít pacienti ve Švýcarsku homeopatickou konzultaci opět hrazenou ze zdravotního pojištění.

Číst dále →

Workshop "Veterinární andrologie"

Workshop na téma Homeopatie ve veterinární andrologii se uskutečnil v Praze 22. 10. 2011 a v Brně 19. 11. 2011. Zvláště v Brně se veterinární lékaři, kteří používají homeopatii ve své praxi, dostavili v hojném počtu.

Číst dále →

Střípky z historie…Homeopatický lék „Solanum malacoxylon“

Každý lék používaný v homeopatii má svoji historii, stejně jako každý alopatický lék. Víte například, jak začala být homeopaticky využívána rostlina, která pochází z Argentiny, jménem Solanum malacoxylon?

Číst dále →

Homeopatie je zemí se svým jazykem…

 Homeopatie je zemí, která je podobně jako všechny jiné země určena a vymezena svými hranicemi a svým jazykem. Slova homeopatického jazyka, to jsou homeopatická léčiva, která jsou ve většině zemí na světě stanovena, kodifikována a zákonem regulována.  

Číst dále →

Postřehy studentů Mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH

O uplynulém víkendu se v Praze uskutečnily první semináře nového školního roku v rámci Mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH, kterou odborně zaštiťuje Homeopatická lékařská asociace. Zajímalo nás, co vedlo lékaře k rozhodnutí, začít studovat homeopatii...

Číst dále →

Výukové semináře pro laktační poradce

Pro velký zájem maminek o užívání homeopatického přípravku Ricinus communis 5 CH na podporu kojení se Homeopatická lékařská asociace rozhodla uspořádat řadu výukových seminářů pro laktační poradce. Tyto semináře probíhají ve spolupráci s Laktační ligou.

Číst dále →

Účast MUDr. Hany Váňové na III. konferenci chlamydiová infekce!

MUDr. Hana Váňová, předsedkyně Rady Homeopatické lékařské asociace se v sobotu, 22.10.2011, aktivně svou přednáškou na téma "Klinická homeopatie - komplexní pohled na chlamydiové infekce" zúčastnila III. konference Chlamydiová infekce - zákeřný nepřítel!

Číst dále →

Staňte se členem Homeopatické lékařské asociace!

Jste lékař? A už jste členem HLA? Nejste? Nevadí, pokud máte zájem, stát se členem Homeopatické lékařské asociace, můžete se jím obratem stát.

 

Číst dále →

Konference v Mikulově!

V sobotu 1.10.2011 se lékaři ze všech koutů republiky sešli na konferenci garantované Homeopatickou lékařskou asociací v hotelu Galant v malebném Mikulově.

Číst dále →

Nová karta zdarma ke stažení

MUDr. Hana Váňová, předsedkyně Rady HLA pro Vás vytvořila novou praktickou kartu "Dva klíčové přístupy pro zjednodušení preskripce". Kromě hiearchie příčinných vazeb obsahuje karta i několik klinických situací. Věříme, že novou kartu ve své praxi oceníte. Karta je ke stažení k dispozici zde.

Portál Svět homeopatie.cz spuštěn do ostrého provozu

Homeopatická lékařská asociace spustila nový webový portál Svět homeopatie.cz.

Jedná se o první český webový portál o homeopatii, na kterém najdete „Rady lékařů i zkušenosti pacientů“!

Jeho jedinečnost spočívá zejména a především ve 100% garanci publikovaných informací našimi předními lékaři, odborníky na homeopatii, porodními asistentkami a dalšími profesionály, kteří jsou s homeopatií v každodenním kontaktu.

Informace, které ve Světě homeopatie publikujeme, využije ve svém životě každý z nás, nejen zájemci o homeopatii a lidé, kteří zoufale pátrají po kvalifikovaných informacích o homeopatické léčbě, ale i lékaři, kteří praktikují homeopatii ve své každodenní praxi nebo další odborníci, kteří se s homeopatií teprve seznamují. Stačí jen „kliknout“ a hned víte, jak pomoci sobě, svému dítěti nebo vašemu „zvířecímu“ domácímu mazlíčkovi od potíží, teploty, nemoci. Když budete potřebovat rychlou radu, nemusíte již složitě listovat v mnoha knihách a hledat účinnou pomoc! V našich "Rychlých radách" ji najdete HNED!  

A pokud u nás něco nenajdete, můžete využít naší jedinečné homeopatické poradny, kterou vede přední česká lékařka s mnohaletou zkušeností, paní MUDr. Věra Budková, do jejíž ordinace jezdí lidé z různých koutů naší republiky.

Neváhejte a navštivte svethomeopatie.cz!

Čím více lidí přispěje k rozvoji Světa homeopatie, tím větší přínos bude portál pro lidi mít.

Nová publikace

obal

NOVINKA! Právě vyšla nová publikace s názvem 'Dvanáct biochemických solí a jejich použití v klinické homeopatii'.

Více o této publikaci kterou napsala MUDr. Hana Váňová naleznete v sekci Publikace

Lékaři se sešli v Třešti na Jarním semináři

O uplynulém víkendu se v Zámeckém hotelu v Třešti sešla až stovka lékařů, kteří praktikují ve své praxi homeopatii.

Číst dále →

Schémata a protokoly

NOVINKA! Homeopatická lékařská asociace vydala novou knihu z edice CEDH. Kniha s názvem „Schémata a protokoly“, ve francouzském originále „Frameworks and Protocols“ autorů Jacques Boulet, MD, Antoine Demonceaus, MD, Fabienne Donner, MD, Yves Léveque, MD, obohatí profesní život lékařů a odborníků, kteří v rámci své praxe praktikují homeopatií.

Více o této publikaci naleznete v sekci Publikace

HLA vydala novou kartu pro lékaře "PYLOVÁ RÝMA"

Ve spolupráci s CEDH vydala Homeopatická lékařská asociace novou praktickou kartu pro lékaře "PYLOVÁ RÝMA". Karta obsahuje informace týkající se prevence, systematické léčby, léčby lokálních symptomů a několik klinických situací. V blížící se době alergií tyto informace jistě oceníte. Karta je ke stažení k dispozici zde. 

Vzdělávací semináře na 1.pololetí 2011

NOVINKA! Nabízíme Vám nové specializační semináře.
Kompletní přehled vzdělávacích seminářů na 1. pololetí roku 2011 naleznete v příloze.

Právě vyšlo nové číslo Homeopatické revue

V elektronické formě je pro předplatitele a členy HLA k dispozici v archivu časopisu.

Homeopatická revue

Rada Homeopatické lékařské asociace s účinností od příštího čísla rozhodla, že časopis Homeopatická revue bude bezplatně zasílán pouze členům Homeopatické lékařské asociace. Ze stejného důvodu bude elektronický archiv předchozích čísel dostupný pouze členům HLA.

Ostatní zájemci o časopis mají možnost jeho odběru za poplatek 50,- Kč za výtisk. Více informací v sekci Homeopatická revue

Etika a spiritualita zdravotnictví

Jak se můžeme usmířit se svým tělem a svým duchem, když nepřihlížíme k úžasné uzdravovací schopnosti našeho organismu? Neměli bychom si připomenout, že jsme Boží bytosti a že sám Hippokrates prohlásil, že první povinností lékaře je neuškodit pacientovi? Primum non nocere!

Jak jsme již několikrát připomínali v průběhu tohoto Semináře, člověk by měl být chápán jako celistvá entita se svými fyzickými, psychologickými a duchovními rozměry. V mnohých případech pro překonání nemoci stačí stimulovat naši vlastní obranyschopnost. A právě zde hrají roli doplňkové léčebné metody, zde hraje roli homeopatie, a jedná se o přístup, který se podstatně liší od zdravotní péče, neboť nezávisí výhradně na lékařské péči. 

Homeopatie a potíže ve škole

NOVINKA! HLA představuje novou knihu, kterou vydává v rámci edice "Celoživotní vzdělávání lékařů při CEDH".

Více o této publikaci od Dr. Véronique Desfontaines nazvané Homeopatie a potíže ve škole naleznete v sekci Publikace

Ohlas MUDr. Víta Čajky

Ohlas MUDr. Víta Čajky k článku paní doktorky Hany Váňové o homeopatii otišteného v Homeopatické revue č.7

Číst dále →

Homeopatie na cesty

HLA Vám přináší NOVINKU v podobě malé publikace "Homeopatie na cesty" autorky MUDr. Elišky Bartlové. Více zde...

HLA představuje novou knihu, kterou vydává v rámci edice "Celoživotní vzdělávání lékařů při CEDH".

Více o této publikaci od Dr. Véronique Desfontaines nazvané Homeopatie a potíže ve škole naleznete v sekci Publikace

Nyní máte možnost objednat si brožurku „Homeopatie pro nastávající maminky“ autorky MUDr. I. Ludvíkové.

Brožurka je zpracována přehledným způsobem a najdete v ní výběr homeopatických léků jak pro období TĚHOTENSTVÍ (těhotenská nevolnost, trávicí potíže, potíže s močením…, ale také chřipkové stavy, kašel a další), tak pro období PORODU (příprava k porodu, rekonvalescence po porodu, problémy s kojením). Vydala HLA v roce 2009.

Brožurku si můžete objednat na info@hla-homeopatie.cz.

Cena za poštovné, balné a dobírkovné je 70,- Kč. Při objednání 2-5 ks se cena navyšuje o 10,- Kč.

Maximální počet odebraných kusů je 5.

Informace pro členy HLA

Číslo účtu pro platbu členského příspěvku na rok 2015 ve výši 600,- Kč je 35-6323810267/0100, variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla.

Děkujeme Vám.

Číst dále →

Vyjádření k článku 'Homeopatika jsou neúčinná, varuje Světová zdravotnická organizace'

Naše vyjádření na článek 'Homeopatika jsou neúčinná, varuje Světová zdravotnická organizace', který uveřejnil server novinky.cz dne 21. srpna 2009.

Upozornění na změnu

Rádi bychom Vás upozornili, že v těchto dnech vyšla nová kniha Rajana Sankarana "Základní kniha homeopatie". Omlouváme se Vám za chybné uvedení upoutávky na knihu v posledním vydání Homeopatické revue, kde byl uveden tento titul pod názvem "Podstata homeopatie".