PřihlášeníPozdravení na začátek školního roku!

Pozdravení na začátek školního roku!

Během letošního léta se mi v hlavě opět zrodila diskuze: „Proč vlastně vyvstalo neužitečné rozdělení medicíny na alopatickou (zaměřenou na nemoc) a homeopatickou (zaměřenou na udržení zdraví). Jeden pohled bez druhého je přece pro člověka pouze jednou podanou rukou?!“

V diskuzi s kolegy často narážíme na terapeutické limity alopatické medicíny, zvláště u opakovaných či chronických nemocí. Když jim nabídnu svou zkušenost s homeopatickým léčebným postupem, tak jej zamítnou pro „složitost“ a časovou náročnost. Argumentuji konstatováním, že mi homeopatický pohled na člověka pomáhá v každodenní praxi a naplňuje mne pocitem větší užitečnosti. Motivace směrem ke zkvalitňování péče o mé pacienty je pro mne stále silná, a tak to jde docela snadno. Je totiž jednoznačně vědecky prokázáno, že pokud věnujeme své úsilí získání nových znalostí v určitém oboru, který nás zajímá a baví, tak se velmi snadno propojují nové neuronové sítě a mozek doslova mění svou strukturu (remodelace mozku) a fixuje informace daleko intenzivněji.

Proč tedy nezkusit jako osvěžení pro unavený mozek právě homeopatii. O tom je náš jednodenní specializační seminář GERIATRIE, který se bude konat 6.10.2018 v hotelu Grandior v Praze. Zkušený lékař z Francie, Dr. Guy Villano, představí teorii ledovce (hranice zdraví a nemoci), kterou všichni velmi dobře známe, ale zasadí do jejího kontextu homeopatické možnosti. Svému oboru se věnuje přes třicet let. Na této akci představí své dlouholeté zkušenosti praktického lékaře, který pracuje s homeopatickou terapií jako součástí komplexní léčebné strategie u esenciální hypertenze a neurokognitivních poruch. Homeopatické léky chápe jako účinný nástroj k usměrnění predispozic a k doladění epigenetických faktorů daného jedince, dále je využívá jako doplňkovou terapii u pacientů léčených dlouhodobě alopaticky s cílem zlepšit jejich wellbeing.

Těším se tedy na viděnou v novém školním roce nejen se zkušenými klinickými homeopaty, ale i s těmi, kteří stále váhají kudy do homeopatické problematiky nahlédnout. Homeopatická lékařská asociace (HLA) nabízí naprosto jedinečnou workshopovou formu výuky, která každého studenta vtáhne do klinické praxe a obohatí ji o homeopatické léčebné postupy. Rozhodnout se, zda začnete jednotlivými semináři s konkrétní problematikou (MTH = modulový systém výuky) nebo zda budete věnovat jeden školní rok systematické výuce klinické homeopatie (DTH = diplom homeopatické terapie), na jejímž závěru budete mít komplexní přehled o možnostech uplatnění homeopatických léků ve vaší každodenní léčebné praxi, je na každém z vás. Důraz na individualizovanou prevenci (tedy profylaxi) a řešení potíží funkčních a psychosomatických hned v jejich počátku je podle nás cestou k efektivnější péči o zdraví každého člověka.

Pojďme tedy podat svým pacientům obě pomocné ruce, jak alopatickou, tak homeopatickou. Vždyť MEDICÍNA JE JEN JEDNA A HOMEOPATIE JE JEJÍ SOUČÁSTÍ.

Přeji všem dobrý start do nového školního roku 2018-19

MUDr. Ilona Ludvíková
předsedkyně Rady HLA

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:
 • 21.11.2018
  Klinická homeopatie v lékařské praxi 2018
  Ústí nad Labem
 • 23.-24.11.2018
  Modul Záhady Homeopatické Terapie Brno
  1. výkend
 • 24.11.2018
  Zdravotnické profese 2018-19: I. Cyklus - Brno
  2. SEMINÁŘ
 • 24.-25.11.2018
  CEDH pro lékaře 2018-19: II. Cyklus - Praha
  2. SEMINÁŘ
 • 28.11.2018
  Klinická homeopatie v lékařské praxi 2018
  Zlín
 • 30.11..-1.12.2018
  Modul Záhady Homeopatické Terapie Praha
  1. výkend
 • 11.-13.1.2019
  Diplom Homeopatické Terapie
  DTH 2. Seminář
 • 18.-19.1.2019
  Pediatrický Modul Brno
  1. výkend
 • 19.1.2019
  Zdravotnické profese 2018-19: I. Cyklus - Praha
  3. SEMINÁŘ
 • 19.-20.1.2019
  CEDH pro lékaře 2018-19: II. Cyklus - Brno
  3. SEMINÁŘ

Kontakt

Homeopatická Lékařská Asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Telefon:
+420 773 686 002

Email:
info@hla-homeopatie.cz