PřihlášeníOdborné sympózium "Integrativní medicína v onkologii"

Odborné sympózium "Integrativní medicína v onkologii"

Onkologická problematika je čím dál více aktuální a dotýká se našich pacientů i nás. Počty nemocných neustále stoupají, a i když klasická medicína činí veliké pokroky v diagnostice i léčbě, nedokáže všem pomoci. Proto se řada odborníků rozhodla uspořádat 26. října 2018 sympózium, na kterém Vám přední odborníci představí širokou paletu možností, jak může integrativní medicína přispět k léčbě nádorových onemocnění, snížit nežádoucí účinky chemoterapie a radioterapie a jakou může mít roli v oblasti paliativní medicíny. Sympózium organizuje Česká lékařská společnost integrativní medicíny, v rámci odborného programu vystoupí i lektoři Homeopatické lékařské asociace.

Přednášet budou lékaři z různých oborů integrativní medicíny, jako i zahraniční host Dr. med. Johannes Wilkens, lékař, antropozof, homeopat a teolog, lékařský ředitel Alexander von Humboldt Klinik v německém Bad Stebenu, kde se mu podařilo spoluvytvořit naprosto unikátní centrum propojující integrativní, rehabilitační a klasickou medicínu se zaměřením na geriatrii. Vystudoval nejprve teologii v Marburgu a Tübingenu a následně také lékařskou fakultu v Erlangenu. Ve své diplomové práci se zaměřil na Arniku a její homeopatické ředění.

Pozitivní účinky homeopatické Arniky na zmírnění komplikací při hojení ran dokázal prakticky prozkoumat ve své chirurgické praxi, za což mu byla udělena cena nadace Karla a Veroniky Carstens.

Dalším jeho projektem je výzkum doplňkové homeopatické léčby cévní mozkové příhody, kde dokázal, že cílené užívání homeopatických léků zlepšuje úspěšnost rehabilitačního procesu. Tato práce získala cenu Continentale Krankenversicherung. V současné době se věnuje především léčení pacientů s onkologickým onemocněním a na toto téma také publikoval řadu knih a článků.

Dr. Wilkens je stálým členem BfArm (Spolkový úřad pro bezpečnost léčiv) a členem výboru GAAD (Společnost antropozofi ckých lékařů v Německu). Svoje zkušenosti se zapojením integrativní medicíny v léčbě onkologických onemocnění od dětství po stáří představí řada našich zkušených lékařů a lékařek.

Homeopatickou lékařskou asociaci bude na sympóziu reprezentovat svou přednáškou na téma "Homeopatické provázení pacienta konvenčně léčeného na karcinom hltanu – od stanovení diagnózy po remisi", předsedkyně Rady HLA, MUDr. Ilona Ludvíková.

Další informace se dozvíte na stránkách: www.clsim.cz

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Respektujeme nařízení vlády a z důvodu bezpečnosti účastníků kurzů jsme se rozhodli vzdělávací akce přesunout na pozdější termíny. O nových možných termínech budeme včas informovat.

Opatrujte se

Kontakt

Homeopatická Lékařská Asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde