Přihlášení



9. kongres CEDH 2021 v Paříži

9. kongres CEDH 2021 v Paříži

Devátý kongres CEDH se konal od 6. února 2021. Klasik říká, že netradiční doba si žádá netradiční řešení, tak se i tento kongres CEDH konal zcela netradičně. A to distanční formou. Duch kongresu se nesl ve znamení jeho ústředního motta: „Homeopatie = jeden svět, jedno zdraví, jedna planeta“.

Vztahy mezi člověkem, zvířetem a prostředím jsou převládající a homeopatie je nedílnou součástí tohoto globálního systému. Hlavním úkolem konference bylo zamyšlení se nad praktickými otázkami implementace homeopatie do medicínské praxe. Konference se za HLA zúčastnili: MUDr. Ilona Ludvíková, MUDr. Pavla Koželuhová, MUDr. Martina Holá, MUDr. Ivana Matoušková, MVDr. Vendula Hubáčková a MUDr. Jiří Prokopec.

Program plenárního zasedání byl rozdělen do čtyř vstupů s velmi zajímavými a pro mě i překvapivými tématy. Dr. Tarik Chekchak pohovořil na téma Planeta Země jako živý organismus, Dr. Elsa Godard přispěla dvěma výstupy na téma Pacient v moderní době a Pacientská podpora – o svobodě a nesvobodě v našem přetechnizovaném světě a Dr. Rachel Roberts se zabývala Pokroky na poli homeopatického medicínského výzkumu. Plenární zasedání bylo na kongresových stránkách přístupné jako video prezentace od 6. února 2021.

Druhá čas kongresu byla rozdělena na čtyři interaktivní workshopy, které se konaly vždy v sobotu od 17:00 SEČ. Schválně podotýkám středoevropského, protože řada vystupujících se aktuálně připojovala ze severoamerického kontinentu a na některých vystoupeních byl časový posun znát. Nemyslím, že by tím trpěla obsahová kvalita seminářů, ale moje kolegyně, které vystupující znají z živých prezentací, mi potvrdili, že vystoupení některých přednášejících nebyla tak expresivní. Je také jasné, že i aktivní auditorium dělá svoje. Ono hovořit do obrazovky počítače bez zpětné vazby a energie z publika není vůbec snadné. Proto pomyslně smekám před našimi HLA lektorkami, které mají můj hluboký obdiv, protože naše české webináře vůbec nepostrádají onen příslovečný „tah na branku“.

Sérii workshopů zahájil 13.2.2021 Dr. Merrill K. Galera, který nás seznámil se strategií léčby u nově vznikajících infekčních chorob jako je COVID-19, Západonilská horečka Dengue, horečka Chikungunia atd. 20.2.2021 vystoupil Dr. Robert C. Dumont ve svém vebináři na téma Antibiotická rezistence a jak jí předcházet. Přirozeně hovořil o homeopatickém pohledu na danou problematiku. Další sobotu 27.2.2021 následoval gynekologický workshop s Dr. Donna C. Ruiz a Dr. Elisa Song na téma Perinatální podpory a konečně poslední workshop se konal 6.3.2021, kde vystoupili Dr. Victor Nuno a Dr. Marcel Fraix. Oba se zabývali tématy, jak zlepšit atletický výkon pomocí homeopatie. Nezapomněli také připomenout úskalí sportu a jeho negativní působení na fyzickou a psychickou stránku lidského těla.

Zapojení a interaktivnost workshopů spočívala v tom, že účastníci aktivně vstupovali do semináře pomocí chatu. Moderátor nápady a připomínky tlumočil přednášejícímu, který vše okomentoval. Na začátku každého workshopu jsme byli seznámeni s takzvaným toolboxem. Toolbox v českém překladu znamená bedna s nářadím nebo brašna s nářadím. To znamená, že jsme byli seznámeni s názvy homeopatických léků, se kterými jsme měli daný workshop pracovat. Pokud jsme pomocí chatu navrhli i další léky, byli jsme velice pochváleni, moderátor s přednášejícím byli vděčni za každou zpětnou vazbu. Musím říci, že všichni čeští zástupci za HLA byli za svůj aktivní přístup spolu s Italy velice dobře hodnoceni.

Kongresový tým HLA se v sobotu 13.3.2021 sešel prostřednictvím Zoom meetingu a rozdělil si úkoly, aby mohl závěry a zkušenosti nabité na kongresu předat dál. Ať již prostřednictvím Světa homeopatie, nebo uspořádáním webinářů, které budou tematicky inspirovány tímto kongresem.
Musím moc poděkovat HLA za to, že mi umožnila aktivní účast na tomto kongresu. Je to pro mě velice cenná zkušenost.

MUDr. Jiří Prokopec

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde