PřihlášeníHomeopatie je v Rakousku nejoblíbenější doplňkovou terapií

Homeopatie je v Rakousku nejoblíbenější doplňkovou terapií

Nová studie trhu Wiener Städtische (Vienna Insurance Group) potvrzuje, že komplementární a alternativní medicína je v Rakousku dobře zavedená a zájem o tyto léčby roste.

Studie uvádí, že 69 % Rakušanů vnímá doplňkovou medicínu jako jasnou součást zdravotní péče a přes 60 % ji využilo. Vyskytuje se zejména mezi ženami, mezi staršími věkovými skupinami (56–70 let) a ve venkovské populaci.

Nejoblíbenější léčbou je homeopatie – používá ji nebo ji užívalo 42 % respondentů a 52 % žen – následovaná Bachovými květy a akupunkturou (oba 25 %).

Šest z deseti lidí má zkušenost s doplňkovou terapií; toto číslo je vyšší u žen (sedm z deseti) než u mužů (pět z deseti), i když tento trend klesá.

Více než třetina dotázaných nyní věnuje svému zdraví větší pozornost než před dvanácti měsíci a více než čtvrtina (27 %) uvedla, že se v tomto období začala více zajímat o doplňkovou medicínu. Zvýšený zájem o doplňkovou a alternativní medicínu je patrný zejména u žen au mladších lidí (do 35 let).

Zdroj: Newsletter ECHAMP (European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products)

Překlad: MUDr. Jaroslav Čupera

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde