PřihlášeníStrategie ECH pro roky 2022 - 2026

Strategie ECH pro roky 2022 - 2026

Evropský výbor pro homeopatii (ECH), jehož je HLA aktivním členem, zastupuje všechny lékaře s dodatečnou kvalifikací v homeopatii, farmaceuty a další výzkumníky organizované ve 40 asociacích z 25 evropských zemí.

Cílem ECH je dosáhnout plné integrace homeopatie do evropského systému zdravotní péče, která uspokojí rostoucí poptávku evropských občanů po homeopatické péči v bezpečném lékařském kontextu.

Po nástupu nového vedení Rady ECH v čele s prezidentem Dr. Jean Pierre Jansenem byly v roce 2022 definovány nové strategické cíle, kterými se ECH během následujících 2-4 let chce řídit.

Všechny jsou nezbytné a mají v úmyslu převézt potenciální podporu a zájem o homeopatii, který ve společnosti existuje, v reálné výsledky. ECH si je plně vědoma toho, že je třeba zlepšit např. naši terminologii a pojmy tak, aby odpovídaly 21. století, dále dostupnost homeopatických léků, podporu studentů a mladých kolegů, aby našli způsoby, jak zahrnout homeopatii do své každodenní lékařské práce. Navázání kontaktu s dalšímí stejně smýšlejícími spojeneckými organizacemi je základním prvkem všech těchto strategií.

Na svém pravidelném setkání ECH ve Vídni na podzim loňského roku, byly hodnoceny první výsledky nových strategií.

Začal se rozvíjet strategický koncept rozšíření sítě ECH na akademickou půdu, WHO, Hnutí pro tradiční, komplementární a integrativní medicínu, výzkumné organizace a další spřátelené organizace pro komplementární medicínu. V zemích, kde již síť ECH existuje, je snaha vyvolat pozitivnější přístup k ECH.

V rámci Projektu Avogadro byl podroben kritickému zhodnocení dosud publikovaný homeopatický výzkum se snahou o normalizaci nedostatků. Výsledkem této práce, které se ujali zkušení vědečtí pracovníci a členové vědeckého poradního výboru Homeopapathy Reaserch Institute (HRI) Dr. Alexander Tounier a Prof. dr. Stephan Baumgartner je ujištění, že homeopatický výzkum je designován v podobné kvalitě, velikosti souborů i riziku zkreslení jako ostatní klinický výzkum. V Projektu Avogadro bude ECH i nadále pokračovat s cílem posílit naše homeopatické sebevědomí.

ECH usiluje o zařazení homeopatie do programů WHO. V rámci posuzování různých zdravotnických produktů vyvinula WHO řadu porovnávacích nástrojů, které hodnotí a porovnávají kvalitu a bezpečnost těchto produktů. V červnu 2023 byla zahájena spolupráce homeopaticky zainteresovaných stran, které se připravují na benchmarkingový proces WHO, jehož cílem by mělo být globální zpřístupnění homeopatie co největšímu počtu uživatelů na základě porovnání a přijmutí rozdílů. Zvláštní pozornost je zaměřena na nejvyšší homeopatické standardy kvality: vzdělávací normu CEN, lékopisy, homeopatické vzdělávání a zviditelnění sítě ECH v rámci Hnutí pro tradiční, komplementární a integrativní medicínu (TCIM).

V minulém roce ECH podpořila také vznik nové pracovní skupiny pro agrohomeopatii. Pracovní skupina oficiálně zahájila svou práci v listopadu 2023 a přijala institucionální partnerství brazilské asociace homeopatie v zemědělství a životním prostředí ABHAMA. V posledních desetiletích údaje z výzkumu a zprávy o rozšíření homeopatie v zemědělství z různých zemí po celém světě otevřely potenciál využití této metody k ošetření rostlin a plodin. ABHAMA a ECH převzaly odpovědnost za otevření diskuse o tom, v jakém smyslu může homeopatie přispět k rozvoji systémů produkce zdravých potravin.

Zpracovala: PharmDr. Renata Semeráková, zástupce HLA v ECH

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde