PřihlášeníSetkání lektorů HLA ukázalo "hlad" po dalším vzdělávání

Setkání lektorů HLA ukázalo "hlad" po dalším vzdělávání

Poslední lednový víkend se v Dobřichovicích u Prahy sešel tým lektorů Homeopatické lékařské asociace. Hlavním tématem setkání byla příprava vzdělávacího programu na příští školní rok a posílení lektorských dovedností o moderní přístup a nové výukové prvky.

Lektoři absolvovali školení, které se zaměřilo na význam adaptability a inovací ve výukovém procesu. Jeho cílem bylo vybavit lektory nástroji a dovednostmi nezbytnými pro efektivní vedení seminářů/kurzů a vyhovět tak dynamicky se měnícímu prostředí moderního vzdělávání.

Důraz byl také kladen na práci s dynamikou skupiny. Lektoři se učili, jak spravovat různorodé skupiny studentů a jak podporovat pozitivní skupinovou dynamiku. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro vytvoření podpůrného a interaktivního vzdělávacího prostředí, které podporuje zapojení a aktivní účast studentů.

Toto setkání jasně ukázalo zájem lektorů HLA o neustálé posouvání kvality odborného vzdělávání v klinické homeopatii.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde