PřihlášeníStanovisko Homeopatické lékařské asociace k výzvě klubu Sisyfos ve věci evropské legislativy týkající se homeopatie

Stanovisko Homeopatické lékařské asociace k výzvě klubu Sisyfos ve věci evropské legislativy týkající se homeopatie

Homeopatická lékařská asociace si dovoluje reagovat na výzvu klubu Sisyfos ve věci evropské legislativy týkající se homeopatie a zaslala své stanovisko českým europoslancům.

Na rozdíl od Klubu Sisyfos souhlasíme s rozhodnutím Evropského parlamentu, které podporuje homeopatii jako regulérní léčebnou metodu a homeopatické preparáty považuje za léčiva. Výzvu českého klubu Sisyfos považujeme za velký krok zpět.

Homeopatie jako léčebná metoda existuje již 200 let a bylo provedeno velké množství klinických studií, které jednoznačně prokazují její účinnost (i při léčení zvířat a kojenců). V dnešní medicíně je hlavní místo homeopatie v léčbě funkčních dynamických poruch. To jsou situace, kde má současná medicína, i přes velký pokrok, limity. Homeopatický lék dokáže stabilizovat funkční poruchy a zabránit, aby nemoc přešla do chronicity. V případech orgánových poruch je spolu s ostatními léčebnými metodami a postupy metodou doplňkovou. U závažných chorob pomůže zlepšit kvalitu života nemocného.

Dosud bylo sporným bodem infinitezimální ředění základní substance při výrobě homeopatického léku. Je to princip postupného ředění až za hranici Avogadrova čísla, kdy už v roztoku nezůstává molekula původní látky. Vědecké důkazy tohoto jevu již dnes existují. Zasloužil se o ně zejména nedávno zesnulý prof. Louis Rey z Laussanne, vědec a fyzik, který podstatnou část své profesní kariéry věnoval výzkumu infinitezimálních (ultravysokých) ředění látek.

Ve dnech 20. - 21. října 2009 se konalo v Římě pod záštitou prof. Reye vědecké sympozium „ZDRAVÍ A HUMANISMUS – TRADICE A NOVÉ VĚDECKÉ OBJEVY, OTEVŘENÉ DVEŘE PRO HOMEOPATII."

Své příspěvky přednesli:

PAOLO BELLAVITE – profesor patologie (od r. 1984) na univerzitě Veroně od r. 1984

SIMONETA BERNARDINI – pediatr, endokrinolog, od r. 1987 profesorka homeopatie a presidentka Italské homeopatické asociace

PAUL BOUVIER – lékařský poradce mezinárodního výboru Červeného kříže

DIDIER de BROUCKER – vedoucí Asociace paliativní péče v nemocnici Saint-Philibert na univerzitě Lille. President UNASP /Union Nationale des associations pour le développement des soins paliatifs/

JEAN BURGOS – emeritní profesor Savojské univerzity

MANJARI DWIVEDI – docent ajurvédské kliniky a profesor gynekologie v Institutu medicínských věd Univerzity Hindu ve Varanasi /Indie/

PETER FISHER – specialista revmatolog a homeopat, ředitel klinického výzkumu v Královské homeopatické nemocnici v Londýně

MICHAEL FRASS – profesor medicíny, ředitel asociace hospiců při univerzitě ve Vídni

MOHA JANA – lékař, botanik, farmaceut, vědecký pracovník Université Cadi Ayyad de Marrakech

CORINE MURE – doktorka farmacie, doktorka věd v oboru informatika a vědecká komunikace, doktorka v oboru průmyslová farmacie, autorka knihy „Aux Origines de l´homéopathie“, (Boiron – éitions, 1998)

MENACHEM OBERBAUM – lékař, ředitel CICM (Center for Complementary Integrative Medecine) na univerzitě Ben Gourion

GERHARD RESCH – profesor, interní specialista z Vídně, autor knihy „Scientific foundations of homeopathy“ (Barthel and Barthel, 1987)

LOUS REY – fyzik, doktor věd, profesor z Laussanne

MICHEL van WASENHOVEN – doktor medicíny, president Belgické homeopatické unie od r. 1986, zakladatel Evropské komise pro homeopatii v r. 1991, člen Belgické královské homeopatické společnosti, vicepresident LMHI (Liga Medicorum Homeopatica Internationalis), od r. 1999 vicepresident GIRI (Groupe International de Recherche sur l´Infinitésimal).

Plné texty všech příspěvků jsou vydány v knize Santé et humanisme, traditions et recherches nouvelles – portes ouvertes sur l´homéopatie, éditeur Jacques André – 2011, ISBN 978-2-7570-0187-5, www.jacques-andre-editeur.eu. Každý z autorů zde uvádí mnoho odkazů na konkrétní vědecké studie.

V českém překladu je k dispozici kniha Homeopatie – experimentální medicína, autor Denis Démarque, francouzský lékař a vědec. Objednat si ji můžete a www.hla-homeopatie.cz.

Dovoluji si připojit několik informací o situaci homeopatie v České republice. Existovala do roku 1945, potom byla zakázaná. Po listopadu 1989 bylo v České republice pořádáno mnoho kurzů různých světových homeopatických škol. Školením prošli stovky lékařů i léčitelů. Bylo založeno několik homeopatických společností. Tato situace nevyhovovala lékařům používajícím homeopatii jako léčebnou metodu v rámci své praxe.

Důvod je evidentní: jen lékař je kompetentní stanovit diagnózu i způsob léčení a nese za to plnou zodpovědnost. Proto byla roku 2.7. 2007 založena Homeopatická lékařská asociace (HLA), která sdružuje výhradně lékaře a veterinární lékaře. Dnes má 260 členů. Její hlavní snahou je začlenit homeopatii do systému medicíny. (Více na www.hla-homeopatie.cz).

HLA je výhradním garantem mezinárodního vzdělávání v klinické homeopatii CEDH (Centre d´Enseignant et Développement d´Homeopatie) se sídlem v Paříži. Tato škola byla založena v roce 1972 francouzským vědcem a lékařem Denisem Démarquem. Působí v mnoha zemích světa – viz www.cedh.org. Česká republika má zastoupení v Conseil CEDH. Rozvoj homeopatie je podporován i WHO v rámci světového programu CAM (Complementary and Alternative Medicine). 

Prosíme proto Vás, naše europoslance, o důkladné zvážení svého stanoviska vůči homeopatii.

V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici: info@hla-homeopatie.cz

Za Radu Homeopatické lékařské asociace

MUDr. Hana Váňová
předsedkyně Rady HLA

 

 

 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde