PřihlášeníDobrý homeopat je jako dobrý koňak...

Dobrý homeopat je jako dobrý koňak...

Zanedlouho tomu bude 5 let, kdy byla založena Homeopatická lékařská asociace. To je skvělá příležitost pro popovídání si s jednou ze zakladatelek a předsedkyní Rady HLA, MUDr. Hanou Váňovou...

Jak se to tak stane, že se praktický lékař dostane k homeopatii?

Snad to nevyzní moc pateticky, když řeknu, že jsem si již od dětství přála být lékařkou a uzdravovat lidi. Bohužel nástup do praxe byl velkým zklamáním. Promovala jsem v roce 1981, neměla jsem žádné známosti a protekce, dostala jsem na výběr patologii, dermatologii a všeobecné lékařství. Volba byla tedy jednoduchá – praktický lékař. Tento obor má velkou výhodu v tom, že lékař je „svým pánem“ a zná i životní osudy svých pacientů. Záhy jsem pochopila, že medicína, kterou jsem se naučila na univerzitě má limity. Velká část pacientů trpěla polymorfními stesky, kde různá vyšetření neprokázala jasnou příčinu. Ale jejich potíže byly reálné. Opakovaně přicházeli do ordinace, žádali pomoc, radu, neschopenku. Brzy jsem zjistila, že za mnohými zdravotními potížemi jsou psychické příčiny, že projevy nemocí jsou komplexní. Nebylo mi to jedno a hledala jsem další možnosti, jak svým pacientům pomoci. V roce 1982 jsem tedy začala studovat a praktikovat akupunkturu. To mi obrovsky rozšířilo obzory. Měla jsem úspěch – byla jsem oblíbená „jehličková doktorka“.

Po revoluci jsem začala studovat homeopatii. V naší zemi se prezentovaly různé světové homeopatické školy. Chtěla jsem být u toho – nasávali jsme s kolegy vše plnými doušky. Bylo to velké nadšení, nová energie ve společnosti, velká naděje v lepší budoucnost. Byla jsem mladá a šťastná, že mohu nějak přispět k tomu, aby se lidem v naší zemi dařilo lépe. Záhy jsem pochopila, že se homeopatie skvěle doplňuje s akupunkturou, moje praxe dostala ještě hlubší a širší rozměr.

Jak dlouho jste přemýšlela o založení HLA?

To neumím přesně říci, dozrávalo to postupně. Ve své praxi jsem si každodenně ověřovala, že homeopatie je skutečně medicína založená na hlubším pochopení patofyziologických a psychosomatických souvislostí. Přála jsem si, aby to pochopilo co nejvíce lékařů. Prošla jsem různé homeopatické školy a kurzy. V mnohých byli i laici – léčitelé. V tom jsem viděla od počátku velký problém. Bez medicínského vzdělání je opravdu nemožné udělat správnou diagnózu, která je základem každého léčení. Lékaři a léčitelé mají různé možnosti, různé kompetence. Proto bylo těžké najít jednotný postup k prosazování homeopatie. Zpočátku byla snaha o spolupráci s ČLHS, ta se však ukázala jako neživotaschopná. Na druhé straně bylo potřeba vytvořit platformu, která by zastřešovala v České republice mezinárodní školu klinické homeopatie CEDH. Ta je vyhrazena jen pro lékaře a zdravotníky a má ze všech homeopatických škol, které jsem poznala nejlepší strategii, jak začlenit homeopatii do medicíny. Tedy založení HLA byl výsledek procesu. Ne jednorázové rozhodnutí založit nějaký další spolek.

Co pro Vás bylo klíčové při založení asociace?

Kolegové a představa, že to má smysl.

Bylo těžké přesvědčit kolegy, aby s Vámi „do toho“ šli?

Ani ne. Ale ode všech, které jsem si vybrala, jsem slyšela podobnou odpověď: „Vůbec se mi do žádného spolku nechce, ale s Tebou do toho půjdu. Je potřeba něco pro homeopatii udělat, samo to nepřijde…“

Co Vás za těch 5 let fungování HLA nejvíce překvapilo?

Kolik je potřeba udělat neviditelných věcí, aby vše dobře fungovalo. Velká odezva u lékařů, tedy že máme již 250 členů.

Jaký největší úspěch za 5 let své existence HLA zaznamenala?

Respekt vedení CEDH v Paříži.

Ve své pozici jste jistě často konfrontována s tím, zda homeopatie funguje. Jak reagujete na tyto pochybnosti?

Dnes je to již jednodušší, protože mám za sebou dvacetiletou praxi a spoustu názorných klinických případů, kdy homeopatická léčba jednoznačně uspěla. Protože jsem sama na počátku byla plná pochybností, hledala jsem pro sebe důkazy a souvislosti. Mám v povaze zvědavost a zvídavost, snahu prozkoumat věci až ke kořenům. Tímto jsem se dozvěděla, že podle zákona podobnosti léčil i Hippokrates. Hahnemann byl nejen lékař, ale především vědec, který každou hypotézu pečlivě prověřil. V průběhu času se homeopatii věnovala spousta skvělých lékařů a mnozí své zkušenosti zaznamenali a my se z nich můžeme poučit. Infinitezimální ředění funguje v přírodě /např. feromony motýlů/. Tělo a mysl je propojeno neurotransmitery, které reagují na velmi subtilní impulsy. Existují fyzikové, kteří již umí vysvětlit a prokázat působené ultravysokého ředění látek. Vědci hovoří o novém paradigmatu, do kterého homeopatická doktrína velmi dobře zapadá. Zákon podobnosti /analogie/ je univerzální zákon. Důkazů je hodně, jen musí být vůle je hledat a pochopit.

Objevujete v homeopatii i dnes, po těch letech, něco nového?

Samozřejmě. Začne-li se kdokoliv opravdově věnovat homeopatii, má jistotu, že se do konce života bude mít co učit. Dobrý homeopat je jako dobrý koňak – čím starší tím lepší.

Ale vážně – homeopatické léky byly, jsou a budou stále stejné – to je úžasná jistota. V průběhu času se ale mění stonání lidí. Nemoci jsou komplexnější, rafinovanější. Přibývá alergií, autoimunních chorob, komplexních psychosomatických syndromů. Tedy je potřeba hledat nové přístupy a strategie léčení, umět správně vnímat, popsat a zhodnotit příznaky a potíže pacienta. Najít kořen příčiny jeho nemoci, pochopit celý proces vývoje nemoci a tomu přizpůsobit homeopatické předepsání. Toto se opravdu člověk učí neustále. Tím samozřejmě vůbec nechci odradit mladší kolegy. Aby člověk vlastní zkušenost získal, musí homeopatii v praxi skutečně používat. Zpočátku u jednodušších případů, složitější postupně přinese život sám.

Když se ohlédnete dozadu… Co Vám těch 5 let dalo?

Mnoho cenných zkušeností a setkání se zajímavými lidmi.

A vzalo Vám něco?

Hodně času a energie. Ale nelituji. Věřím, že mé snažení mělo, má a hlavně bude mít smysl pro ty, kdo budou pokračovat.

Co si přejete, aby bylo za pět let. Kde byste si přála, aby byla homeopatie a HLA?

Aby se konečně naplnila předsevzetí HLA, aby povědomí o možnostech a limitech homeopatie bylo známo mezi lékaři i širokou veřejností, aby se homeopatie přednášela na lékařských fakultách a měla podporu oficiálních institucí. Čím více homeopatii poznávám a čím větší je moje zkušenost, tím více jsem přesvědčena, že homeopatie je skutečně účinnou léčebnou metodou budoucnosti.

A HLA – má jasnou koncepci, která se samozřejmě bude stále vylepšovat, jak homeopatii do systému medicíny začlenit. Tedy si z celého srdce přeji, aby tuto koncepci mohla účinně uplatnit. A co je stejně důležité, aby HLA měla čím dále více zapálených lékařů ochotných spolupracovat.

S MUDr. Hanou Váňovou mluvila Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka webového portálu Svět homeopatie.cz

 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde