PřihlášeníŠvýcarská vláda: "Homeopatie se vyplácí"

Švýcarská vláda: "Homeopatie se vyplácí"

Homeopatie byla uznána švýcarskou vládou jako cenově efektivní, výhodná a rentabilní. Švýcarská vláda si nechala zpracovat zprávu, na jejímž základě konstatovala, že velmi malé dávky, které jsou používány v homeopatii, jsou účinné a z hlediska nákladů i efektivní.

I přes impozantní technické možnosti dnešní konvenční medicíny je podle švýcarské vlády homeopatie výrazně rentabilnější, což je v dnešní ekonomicky náročné době velkou výhodou. Skutečnost, že je homeopatie široce uznávána jako jedna z nejbezpečnějších metod medicíny, je jen další z mnoha předností této přírodní léčby.

Švýcarská vládní zpráva Health Technology Assessment (HTA) o účinnosti, vhodnosti, bezpečnosti a nákladech je doposud nejkomplexnější zhodnocení vědeckých důkazů týkajících se homeopatie(1). Analyzuje celou řadu klinických studií a laboratorních výzkumů, zkoumá zdroje důkazů o hospodárnosti a rentabilitě homeopatické péče. Švýcarská vláda dokonce provedla vlastní studii efektivnosti homeopatie mezi švýcarskými lékaři a pacienty. Zpráva bohužel není dostupná online, řadu poznatků však lze nalézt v článcích na stránkách www.huffingtonpost.com/dana-ullman/.

Autoři švýcarské zprávy si povšimli, že pacienti, kteří vyhledávají homeopatickou či jinou alternativní zdravotní péči jsou často lidé, kteří trpí vážnějším či chronickým onemocněním (nemoc trvající déle než tři měsíce). To jsou faktory, které by obvykle vedly k vyšším nákladům na zdravotní péči. Na druhou stranu také zaznamenali, že homeopatičtí pacienti jsou většinou lidé mladšího věku, přičemž tento fakt obvykle vede ke snížení nákladů na léčbu.

Při hodnocení efektivnosti z hlediska nákladů byly brány v potaz náklady konzultační (diagnostické a léčebné postupy), náklady na léky (které byly přímo vydány či předepsány), náklady na externí laboratorní analýzy a náklady na fyzioterapii.

Zpráva shledává, že celkové náklady lékařů specializujících se na homeopatii poklesly o 15,4% ve srovnání s lékaři praktikujicími klasickou medicínu, stejně tak jako i s lékaři, kteří praktikují jinou alternativní či doplňkovou léčbu (kromě homeopatie)(2). Takové snížení nákladů představuje potencionální úsporu stovek miliónů dolarů. Signifikantní 15% úspora nákladů na zdravotní péči spojená s praktikováním alternativní medicíny jako je homeopatie, akupunktura či antroposofická medicína byla potvrzena i nezávislou holandskou studií, která analyzovala pohledávky z velké zdravotní pojišťovny (Kooreman, Baars, 2011). Dle této studie jsou nižší náklady důsledkem menšího počtu pobytů v nemocnici a méně častého předepisování drahých léků. Ze studie také vyplývá, že pacienti, kteří podstupují alternativní či doplňkovou léčbu, žijí déle.

Autoři zprávy odkazují na četné studie, které hodnotily efektivitu nákladů homeopatické versus konvenční léčby u pacientů,kteří trpí specifickými zdravotními problémy, jako je například neplodnost žen, revmatoidní artritida, zánět středního ucha, trávící potíže či respirační alergie. Podstatný rozdíl v nákladech byl nalezen v léčbě ženské neplodnosti. Studie dětí s infekcí horních cest dýchacích konstatovala, že děti, které byly léčeny homeopatiky, trpěly méně recidivami a měly nižší spotřebu antibiotik než klasicky léčené děti. Jiná studie sledovala 569 pacientů s revmatickým onemocněním a shledala, že po zahájení homeopatické léčby mohlo 29% pacientů přestat užívat klasickou léčbu, u 33% se podařilo snížit závislost na lécích a jen u pouhých 6% pacientů bylo nutné navýšení klasické léčby.

Jedna z prvních studií, která srovnávala ekonomické aspekty homeopatické a konvenční léčby, byla provedena už v roce 1900 (Bradford, 1900) a publikována v knižní podobě pod názvem Logika čísel (The Logic of Figures). Studie srovnávala morbiditu (nemocnost) a mortalitu (úmrtnost) jednak v homeopatických a konvenčních nemocnicích, jednak i v psychiatrických léčebnách a věznicích, ve kterých byly zavedeny buď klasické či homeopatické způsoby léčby. K velkému překvapení konvenční medicíny, úmrtnost klasicky léčených pacientů byla 2x až 8x vyšší než u pacientů léčených homeopatiky (z porovnání záznamů stovek nemocnic). Velký zájem vzbudily také výborné výsledky homeopatie v léčbě obávaných infekčních onemocnění jako je cholera, tyfus, žlutá zimnice, spála, zápal plic či chřipka.

Ve švýcarské studii byla citována i zpráva německé vlády. Ta srovnávala počet hospitalizací pacientek podstupujicích klasickou terapii ve srovnání s ženami, které se léčily u lékařů-homeopatů. Bylo zjištěno, že pacientky konvenčních lékařů byly hospitalizovány 6x častěji než pacientky homeopatických lékařů.

Také výzkumy ze Severní Ameriky dokazují účinnost a efektivnost různých zdravotnických postupů, které integrují alternativní terapeutické metody (Guarneri, Horrigan, Pechura 2010). Data podporující účinnost a rentabilitu komplexního přístupu ke zdravotní péči pochází ze tří zdrojů: z lékařských výzkumů prováděných na univerzitách, ze studií prováděných společnostmi, které se zabývají vytvářením wellness programů pro zaměstnance, a nakonec z pilotních projektů realizovaných pojišťovnami.

Švýcarská vláda financovala i svou vlastní studii, jež zahrnovala více než 3000 pacientů. Srovnávala spokojenost nemocných, kteří vyhledali péči lékaře-homeopata, a spokojenost nemocných, kteří se léčili u lékařů praktikujících klasickou medicínu. (Marian, Joost, Saini, et al, 2008). Pacienti lékařů-homeopatů byli významně častěji "naprosto spokojeni" se svou léčbou (53% vs. 43%), než pacienti konvenčních lékařů, kteří měli téměř 4x tolik závažných nežádoucích účinků.

Vedle zredukování nákladů na zdravotní péči byly sníženy i různé nepřímé náklady - jako je například zkrácení nemocenské dovolené u pacientů léčených homeopaticky. Pacienti alternativních lékařů si také pochvalují lepší vztah lékař-pacient i méně nežádoucích účinků. Tyto skutečnosti rovněž přispívají k vyšší efektivnosti tohoto typu lékařských postupů.

Zpráva uznává, že některé klinické studie pozitivní výsledky homeopatie neprokazují. Nicméně většina takových studií byla provedena způsobem, který ignoruje důležité principy homeopatie, a tím vytváří falešně negativní výsledky. Skeptici se obyčejně odkazují na skupinu zdánlivě vysoce kvalitních studií, které tvrdí, že homeopatika neúčinkují. Přitom ale ignorují skutečnost, že v mnoha z těchto studií nebylo použito správné homeopatikum pro daný zdravotný stav. V jednom případě bylo například použito homeopatikum za účelem zhubnutí, ačkoli je dobře známo, že neexistuje lék, který by účinkoval u každého, kdo chce zhubnout.

Pointou studie je, že na základě vysoké poptávky švýcarské populace po homeopatii a vysoké úrovně bezpečnosti, je homeopatie pro švýcarskou populaci více než vhodná. Průzkumy odhadují, že 57% švýcarské populace užívá komplementární či alternativní léčbu, 62,5% švýcarských lékařů je pro alternativní léčbu, přičemž 40% ji předepisuje. V květnu 2009 proběhlo ve Švýcarsku celonárodní referendum, ve kterém se dvoutřetinová většina vyjádřila pro integraci alternativní medicíny do zdravotního systému. Švýcarské ministerstvo zdravotnictví pak schválilo úhradu z vládního zdravotního programu pro pět hlavních přírodních terapií (antroposofické lékařství, homeopatii, neurální terapii, fytoterapii a tradiční čínskou medicínu), a to na zkušební dobu do roku 2018.

Nejslavnější slova Hippocrata, otce medicíny, byla: ,,Především neškodit". S ohledem na skutečnost, že homeopatie i jiné komplementární léčebné metody jsou mnohem bezpečnější než klasické léčebné strategie, možná nastal čas, aby vlády i pojišťovny následovaly příkladu Švýcarska.

---

POZNÁMKY:
1/ Ačkoli byla švýcarská vládní zpráva publikována v knižní formě teprve v roce 2011, byla hotova již v roce 2006. Vzhledem k této skutečnosti je pochopitelné, že autoři zprávy hodnotili pouze studie a meta-analýzy k červnu roku 2003.
2/ Autoři této studie efektivity zajistili statistické srovnání pro 7 kofaktorů, které by vedly k ekonomickému zvýhodnění jednoho typu léčby oproti ostatním. (Jako například pokud jsou pacienti jedné skupiny mladší nebo starší než pacienti jiné skupiny.)

ZDROJ:
www.huffingtonpost.com/dana-ullman/swiss-homeopathy_b_1340506.html

 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde