PřihlášeníStanovisko HLA ke jmenování prof. MUDr. Jiřího Heřta Rytířem lékařského stavu

Stanovisko HLA ke jmenování prof. MUDr. Jiřího Heřta Rytířem lékařského stavu

Otevřený dopis Homeopatické lékařské asociace předsedovi České lékařské komory a vědecké radě ČLK:

Vážený pane prezidente, vážená vědecká rado,

dovolujeme si jako představitelé lékařů praktikujících homeopatii, sdružených v Homeopatické lékařské asociaci, vyslovit náš kategorický nesouhlas s Vaší obhajobou jmenování prof. MUDr. Jiřího Heřta Rytířem lékařského stavu.

Nechceme nijak zpochybňovat vědecké kvality prof. Heřta na poli osteologie a anatomie, kde si za svoji celoživotní práci ocenění jistě zaslouží. Nicméně jako lékaři praktikující homeopatii kategoricky nesouhlasíme s tím, že titul Rytíř lékařského stavu byl panu profesorovi udělen i za jeho boj proti šarlatánství a alternativní medicíně!

Do pojmu alternativní medicína spadá řada léčebných metod, které neodpovídají současnému pojetí medicíny, a jejichž účinnost může být předmětem diskuzí. Nicméně homeopatie a akupunktura rozhodně nejsou metody šarlatánské, zejména pokud je používají lékaři, kteří ke svému řádnému medicínskému vzdělání získali vzdělání i v těchto oborech, a tyto metody léčby praktikují ve vší vážnosti a s nejlepším vědomím i svědomím v rámci své praxe.

Rozhodně taky nesouhlasíme s Vaším vystupováním proti homeopatii jako údajně nevědecké medicíně.
 

 

Za prvé: homeopatie je jako léčebná metoda používána již více než 200 let, což je jistě doba, kterou nějaká podvodná metoda nepřečká.

Za druhé: argumentace, že homeopatie je nevědecká, je klamáním veřejnosti odborné i laické, protože se prokazatelně nezakládá na pravdě. Je k dispozici řada metaanalýz randomizovaných studií potvrzujících účinnost homeopatického léku, a to na úrovni Ia dle kritérií EBM, a to konkrétně pro alergické potíže, prevenci a léčbu chřipky, léčbu dětských průjmů, léčbu pooperačního ileu, vertiga a infekcí respiračního traktu. Na úrovni Ib jsou k dispozici několikeré RCT s prokázaným efektem homeopatického léku pro více než 40 různých patologických stavů, nemluvě o mnoha dalších důkazech o pozitivním účinku homeopatické léčby.

Za třetí: kromě klinických studií odlišnost chování homeopaticky ředěných substancí oproti prosté vodě či placebu byla prokázána několika fyzikálně chemickými metodami, jmenujme třeba práce prof. Louise Reye či prof. Luca Montaignera, nositele Nobelovy ceny a řady dalších. Stejně tak byl jasný efekt homeopaticky ředěných substancí prokázán i na buněčné úrovni, viz třeba známý pokus prof. Bellona s degranulací bazofilů, který byl potvrzen i nezávislými laboratořemi. To jasně odpovídá základnímu pravidlu vědeckého pokusu, což je jeho reprodukovatelnost!

Za čtvrté: homeopatie a akupunktura jsou metodami podporovanými WHO, jak je např. deklarováno v závěrech Kongresu WHO o tradiční medicíně z Pekingu z roku 2008. Tam se mimo jiné píše i o tom, že metody tradiční medicíny, ke kterým jednoznačně patří homeopatie a akupunktura, by měly být podporovány a rozvíjeny ve spolupráci s vědeckým výzkumem. Navíc je homeopatie v řadě zemí řádně vyučována i na lékařských fakultách (např. ve Francii na 8 lékařských fakultách, v Rakousku na 3 lékařských fakultách, v Itálii na 3 lékařských fakultách, v Německu na 5 lékařských fakultách) a v mnoha zemích je homeopatické vzdělávání uznáváno lékařskými komorami.

Podpora odpůrců tzv. alternativní medicíny a vystupování prezidenta ČLK (např. v pořadu Rub a líc na ČT 2, dne 20. 5. 2013) je dle našeho názoru nekolegiální a dalo by se říci i neetické, protože zejména stran homeopatie a akupunktury se nezakládá na pravdě. Navíc je rovněž nevhodné a nekolegiální oficiálně a veřejně hovořit o podvodu homeopatů, z nichž velké procento tvoří renomovaní lékaři z různých oborů a různých zemí světa.

Homeopatická lékařská asociace je organizace, která se snaží o výuku a propagaci klinické homeopatie, jež je zcela v souladu se současnými vědeckými poznatky, a proto chceme naše stanovisko k této kauze zveřejnit i ve sdělovacích prostředcích.

Členové Rady HLA

 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde