PřihlášeníJedinečný seminář "Tkáňové soli"

Jedinečný seminář "Tkáňové soli"

Na začátek adventu uspořádala Homeopatická lékařská asociace seminář „Tkáňové biochemické soli“ v rámci cyklů seminářů „Homeopatická terapie v každodenní praxi lékárníka“ pod vedením MUDr. Hany Váňové a MUDr. Ilony Ludvíkové.  

Ačkoli tato přednáška byla určena primárně pro farmaceuty, zúčastnila se jí řada zdravotnických pracovníků z řad lékařských profesí jak humánní medicíny, tak veterinární. 

 

Během přednášek bylo představeno 12 biochemických solí, jejich popis v různých Materiích a hlavně užití jednotlivých solí v praxi.

A jak bývá zvykem u obou přednášejících, tak se nejednalo pouze o výčet symptomů a účinků, ale hlavně o hlubší pochopení mechanismu účinku, o pochopení vztahů mezi jednotlivými látkami a procesu fungování živého organismu jak na bázi molekulární, tak z pohledu celistvého fungování živého organismu.

Po 8 hodinách nabitých informacemi jsem se zcela ztotožnila s větou MUDr. Hany Váňové:
Byť je tělo systém nesmírně složitý, má své zákonitosti a 12 biochemických solí a jejich správné fungování je jeho základem. Pochopení této skutečnosti mnohé zjednoduší a zpřístupní homeopatii běžné každodenní lékařské praxi“.

Ačkoli 8 hodin přednášek bylo informačně vyčerpávající, odcházela jsem nabitá energií. Jistě to bylo tím, s jakým nadšením a hlubokým zaujetím se obě přednášející snaží předávat svoje ohromné zkušenosti.

Děkuji Vám a těším se na další setkání s klinickou homeopatií.

MUDr. Magdalena Záchová, anesteziolog, praktický lékař

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde