PřihlášeníReflexe ze setkání v Lyonu

Reflexe ze setkání v Lyonu

V sídle laboratoří firmy Boiron se v březnu konala schůzka zástupců škol klinické homeopatie.

12. března 2015 se v Messimy nedaleko Lyonu setkali zástupci škol klinické homeopatie ze všech spolupracujících zemí. Od Christiana Boirona bylo pozvání přednášejících CEDH, pro niž je HLA partnerskou organizací, velikým děkovným gestem. Chtěl tak navázat na dobu, kdy vzdělávání lékařů homeopatů bylo naprosto bazální pro další rozvoj homeopatie v Evropě i ve světě. Dnešní situace přináší poněkud jiné otázky. Především, jak být jako lékař-homeopat akceptován a integrován do struktury současné medicíny v roli specialisty s komplexním pohledem na klinický problém. 

Další myšlenka, která vedla k realizaci takového organizačně náročného setkání lékařů CEDH, se týkala témat budoucího klinického výzkumu. Ten by se měl zaměřit a klást důraz na patofyziologické souvislosti, zdůraznit roli patogeneze ve výběru homeopatického léku. Dále se otevřela diskuze o klinických studiích, které by ověřovaly tzv. homeopatické mýty. Je to rozsáhlá kapitola tradičně se předávajících informací z generaci na generaci, jež se týkají každodenní homeopatické praxe, ale jejichž realita nebyla nikdy řádně verifikována. V neposlední řadě by se klinické studie v budoucnosti měly zaměřit na volbu ředění v určitých klinických situacích, to by bylo přínosem pro zejména pro naše začínající kolegy.

Část schůzky byla věnována workshopům v menších skupinách. Naše česko-americko-francouzská byla na diskuzi opravdu velmi bohatá, shodli jsme se na nutnosti vybudovat síť homeopatických lékařů z celého světa („homeopatický network“). Také jsme navrhli, jako zadání pro další generaci vědců, prokazovat roli vody a jejích vlastností ve srovnání in vitro a in vivo situacích. Tyto otázky je třeba si klást už dnes a začít na nich pracovat co nejdříve.
V Lyonu plném homeopatů HLA reprezentovali: MUDr. Hana VÁŇOVÁ, MUDr. Jaroslav ČUPERA a MUDr. Ilona LUDVÍKOVÁ
 

 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde