PřihlášeníMezinárodní setkání homeopatů v americkém Chicagu

Mezinárodní setkání homeopatů v americkém Chicagu

Jak v současné době pokročil výzkum v oblasti homeopatie? Jaké jsou efektivní přístupy k léčbě chronických onemocnění v klinické homeopatii? Co my, jako homeopaté, můžeme udělat pro pacienty trpícími stále častěji se vyskytujícími autoimunitními chorobami?

K diskusi nad těmito a mnoha dalšími tématy se na 5. Mezinárodní konferenci CEDH sešlo 120 lékařů a dalších odborníků ze zdravotnictví. Setkání proběhlo v americkém Chicagu ve dnech 24.-26. června s účastí praktikujících homeopatů ze 16 zemí, včetně zástupců Homeopatické lékařské asociace za Českou republiku (MUDr. Hana Váňová a MUDr. Magdalena Zachová).

V pátek večer před konferencí se konal workshop: Homeopatie v onkologii – individualizovaná podpůrná péče.

V úvodu vystoupila paní Bénedicte Sagnimorte, zástupkyně firmy BOIRON France. Řekla, že důvod, proč se rozhodli věnovat onkologické problematice, není léčit pacienty s rakovinou, ale dělat kvalitní homeopatickou podporu v rámci komplexní onkologické péče. Byl vytvořen mezinárodní tým 6 zemí (Francie, Belgie, Španělsko, Itálie, Tunis a USA). „Pokud oficiálně uznáme, že homeopatie je vědecká medicína, je možno spolupracovat s onkology“, řekla mimo jiné paní Sagnimorte.

Workshop vedli dva zkušení lékaři zabývající se již mnoho let touto problematikou Jean-Claude Karp a Christelle Charvet. Jejich bohaté praktické zkušenosti jsme zaznamenaly a využijeme je pro seminář v České republice.

Konferenci v teoretické rovině uvedl příspěvek MUDr. Petera Fishera, předního britského homeopata, ředitele Royal London Hospitl for Integreted Medicine a osobního lékaře královny Alžběty II., který představil nejnovější poznatky z aktuálního výzkumu homeopatie. Upozornil na důležitost znalostí vědeckých základů homeopatie, jež jsou zcela zásadní pro všechny praktikující homeopaty vzhledem ke komplikované povaze současného vztahu mezi homeopatií a ostatními medicínskými přístupy. Základním problémem při vnímání homeopatie jako vědecké disciplíny není homeopatie jako taková, ale omezené možnosti současné vědy. MUDr. Fisher přitom poukázal na skutečnost, že k používání homeopatie velmi výrazně tíhnou lidé s vyšším vzděláním, také jsou to častěji ženy a lidé se zdravějším životním stylem.

Příspěvek MUDr. Fischera svými bohatými teoretickým informacemi připravil půdu pro hlavní tematický okruh konference - problematiku efektivních postupů u nemocí, které vyžadují individuální léčebné přístupy. V době, kdy prudce roste incidence chronických onemocnění, kladoucích velké nároky na zdravotnické systémy, pacienty i lékaře, je propojení klinické homeopatie s konzervativními léčebnými postupy zcela zásadní. V tomto duchu během celého víkendového setkání probíhaly přednášky a panelové diskuse věnující se tématům kožních onemocnění, gynekologických problémů, léčby rakoviny nebo kloubních potíží.

Jedním z nejinspirativnějších příspěvků byla prezentace kalifornské lékařky MUDr. Elisy Song zaměřující se na problematiku autoimunitních onemocnění. Ta se postupně stávají jednou z nejčastějších příčin úmrtí, v rámci zdravotnického systému jsou však značně podfinancovaná, i ve srovnání s jinými srovnatelně závažnými diagnózami a současný stav nereflektuje prudce rostoucí poptávku po finančních i lidských zdrojích potřebných na jejich léčbu. Komplexní medicínský přístup zahrnující homeopatii je tak pro zmírnění "epidemie" autoimunitních nemocí klíčový. Pomáhá zvládnout akutní fáze již probíhajícího onemocnění a usnadnit jeho přechod do remise. Přednáška MUDr. Song byla velmi dobře odborně propracovaná a bohatě ilustrovaná kazuistikami. Velmi inspirativní byl poznatek patofyziologické podobnosti léku Apis mellifica a procesu autoimunitních poruch. Zasazení takových postupů do širší praxe ulevuje nejen pacientům, ale také lékařům a zdravotním pojišťovnám. Tento aspekt působí ještě daleko silněji ve Spojených státech, kde je zdravotní péče extrémně nákladná a lidé jsou tak silně motivováni hledat dostupné alternativy pro léčbu i prevenci onemocnění.

Letošní mezinárodní konference CEDH byla již druhá na půdě Spojených států, první se konala v Los Angeles v roce 2014, s aktivní účastí HLA.
I když není používání homeopatických léků v USA rozšířené tak jako například ve Francii nebo Británii, má CEDH školící střediska již v 10 městech Kanady a USA, včetně Chicaga a stále se snaží rozšiřovat své aktivity. Dynamickou atmosféru celého letošního setkání umocnila i jeho lokalita. Chicago, přezdívané také jako "větrné město", je velmi kosmopolitním místem, proslulým svojí odvážnou architekturou, bohatým kulturním životem a integrací umění do veřejných prostor a běžného života lidí. Podobně i cílem této konference bylo podpořit integraci klinické homeopatie do denní praxe odborníků ve zdravotnictví.

Nejzajímavější příspěvky postupně zpracujeme a představíme v rámci přednášek a článků, abyste je mohli ve své homeopatické praxi využít i vy.

MUDr. Hana Váňová

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde