PřihlášeníNový život s homeopatií ...

Nový život s homeopatií ...

V sobotu 8. října proběhlo předávání diplomů absolventům I. a II. cyklu základních vzdělávacích kurzů CEDH. 
O své zkušenosti, náhled na homeopatii i lidský přístup se ve své promluvě k absolventům podělila předsedkyně Homeopatické lékařské asociace MUDr. Ilona Ludvíková.

 

Dovolte mi, po ukončení vašich kurzů klinické homeopatie, se krátce zamyslet.
... Mohu vás ujistit, že již nikdy nebude vaše následná medicínská praxe stejná jako předtím …

A to je moc dobře. I kdybyste nenašli aktuální kapacitu k doporučování homeopatických léků, budete přistupovat k řešení problémů svých pacientů s vědomím nových souvislostí, které vás homeopatická léčebná metoda naučila. Naše škola CEDH, kterou v České republice reprezentuje HLA, vám poskytla velmi fundované a kvalitní základy. Veškeré informace jsou ověřeny velkým počtem klinických lékařů po celém světě a to je jistě zárukou validních informací. Na druhé straně jsme vás nechtěli vpravit do rigidních neměnných terapeutických schémat, naše snažení by vás ale naopak mělo vést k větší kreativitě tak, abyste na pevných základních pravidlech mohli vystavět svou vlastní cestu k homeopatické praxi. Je to sice pro studenty vždycky energeticky náročnější cesta, ale na sklonku svého profesního života zjistíte, že je to vlastně velmi užitečná cesta k individuálnímu terapeutickému přístupu.
Dovolte mi tedy citovat mého velmi oblíbeného autora Antoine de Sant-Exupéryho, jehož motto vyjadřuje právě takový přístup k výuce:
„Jestliže chceš postavit loď, nesvolávej lidi, abyste vymysleli plán, rozdělili si práci, obstarali nářadí a nasekali dřevo, ale nauč je touze po nekonečném moři … potom postaví loď sami od sebe.“

A homeopatické léky jsou velmi dobrodružným potenciálem v moři života. Pojďme si jen trochu pohrát s písmeny homeopatické abecedy. Rychlý rozbor slova HOMEOPATIE:
1. H - Hned začněte používat homeopatické léky ve své klinické praxi.
Myslete u akutních zánětů o krok dopředu (Dr. Guy Villano) a podávejte lék Hepar sulfur calcareum ještě před výbuchem „sopky“ v ORL, stomatologii i na kůži.

2. O - Oslavujete každou pozitivní klinickou zkušenost s homeopatiky. Oscillococcinum je výzvou k nastolení opětovné rovnováhy organismu.

3. M - Myslet na Mikrobiotu - základního ukazatele dobré kondice organismu. Jsme vlastně lidsko-mikrobiální superorganismus (osa mozek - střeva); kniha Zdravá střeva. Bohužel často zachycuji velkou agresivitu v obou zónách a to mne vede k frekventnímu podávání léku Mercurius solubilis.

4. E - Experimentace - je vlastně získávání nových zkušeností a hlavně hledání limitů homeopatické léčby. Aby se dobře hledalo, napadá mne lék Euphrasia officinalis - sypejte ho všem kolegům, kterým budete trnem v oku, aby se jim od alergie na kreativní myšlení ulevilo.

5. O - Opakování znalostí - k tomu slouží celá naše pyramida vzdělávání - tak roztáhněte křídla směrem k III. cyklům CEDH, specializačním seminářům, konferencím, jarním setkáním i klinickým odpoledním setkáním. Nezapomínejte tedy na lék Okoubaka, který chemicky zahlcený organismus zorientuje na cestu ke zdraví.

6. P - Praxe a zase praxe - to je jediná cesta do srdce homeopatické léčebné metody. Je hodně energeticky náročná, proto na prevenci syndromu vyhoření co jiného než Phosphorus.

7. A - Automatizace základních užitečných rad a zde je na prvním děleném místě lék Arnica montana (traumata a fyzická únava) a lék Aconitum napellus (něco náhlého a nečekaného)

8. T - Terén - myslete na něj při radách pacientům během rekonvalescence akutní ataky onemocnění i na začátku jakékoliv homeopatické léčby… promítá se nejen do našeho každodenního života, ale i do způsobu, jakým onemocníme. Zde mne často napadá Thuya occidentalis jako „odkrývač“ terénů v dnešní zkreslené době.

9. I - Individualizace znamená provozovat personifikovanou medicínu, zajímat se o pacientovy emoce a vnímání celé jeho životní situace. Aby toho nebylo na jednoho lékaře příliš, myslete na lék Ignatia amara jako emoční pojistku vůči přílišné empatii.

10. E - Energie - myslete na svou osobní motivaci, která vám dodá profesionální sebevědomí. Zde přichází jako na zavolanou EPI 3 studie - observační epidemiologická studie, která mapovala postavení homeopatické léčebné metody ve Francii.
Zúčastnilo se jí 8 559 pacientů, 850 lékařů, trvala 5 let a její výsledky byly zveřejněny v 11 svazcích. Sledovaly se tři skupiny pacientů: pacienti s muskuloskeletálními potížemi, pacienti s ORL potížemi a pacienti s úzkostmi a nespavostí. Výsledky srovnání jednotlivých druhů klinických praxí (tři druhy- lékaři nepředepisující homeopatika více jak v 7 % případů denně, lékaři předepisující homeopatika pravidelně asi ve 33 % případů denně a lékaři s převážnou preskripcí homeopatických léků – 94 % denně). Pacienti ze všech skupin měli stejnou šanci k uzdravení a navíc se při homeopatické léčbě snížila spotřeba NSA, antibiotik (přibližně dvakrát méně) i psychofarmak (o 70 % méně - tedy třikrát méně). Takže pacienti byli mnohem méně vystaveni riziku nežádoucích účinků užívaných alopatik. Studii osobně podpořil i prof. Peter Fisher, velká osobnost a kapacita v revmatologii z Londýnské královské nemocnice, který má v péči i členy britské královské rodiny. Více detailů si lze dohledat na stránkách www.pubmed.com a zprostředkované informace pak na stránkách naší asociace www.hla-homeopatie.cz

Ať se tedy vydáte v dalším profesním životě kterýmkoliv směrem, zůstávejte i nadále lékařem či lékárníkem pevně stojícím v reálné situaci, který se dokáže velmi obratně zorientovat v tom, jakou léčebnou cestu bude vhodné pacientovi nabídnout. Neustále vstřebávat nové informace a umět si je vytřídit a zařadit do své klinické praxe ku prospěchu lidského zdraví je přece naše celoživotní poslání.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde