Zveme vás na seminář III. cyklu CEDH

V sobotu 4. listopadu 2017 proběhne v Praze další přednáška z III. vzdělávacího cyklu mezinárodní homeopatické školy CEDH.

 

 

Přijďte si poslechnout MUDr. Hanu Váňovou, která pro vás tentokrát připravila léky Natrum sulfuricum  a Calcarea carbonica.

Calcarea carbonica + Natrum sulfuricum

Seminář je zaměřený na prohloubení materie mediky těchto dvou chronicky známých homeopatických léků a diferenciální diagnostiku s jinými léky. Tedy probereme několik desítek homeopatických léků v různých klinických souvislostech. Budeme společně analyzovat klinické situace, které jsou „opomíjeny“ nebo se vyskytují méně často. Velký důraz je kladen na diskusi o nejčastějších patologiích na základě zkušeností každého z přítomných.

V obecném úvodu budou informace o historických kontextech homeopatie, které jsou platné dodnes a které si můžeme ověřit v každodenní klinické praxi. Nejvýznamnějším dílem zabývajícím se touto problematikou je stále nedoceněný ORGANON RACIONÁLNÍ LÉČBY. Tuto důležitou a starou homeopatickou knihu si zpřístupníme v kontextech dnešní medicíny. Na toto Hahnemannovo dílo navazuje vynikající kniha Dénise Démarqua HOMEOPATIE - EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNA, kde jsou důkazy, že klinická homeopatie je skutečně vědeckou disciplínou.

Více informací najdete na webu CEDH nebo u paní Lucie Urbánkové (urbankova@hla-homeopatie.cz)