PřihlášeníČestné členství v HLA - poděkování aktivním členům

Čestné členství v HLA - poděkování aktivním členům

V rámci oslav 10. výročí založení Homeopatické lékařské asociace se Rada HLA rozhodla vytvořit novou formu poděkování svým aktivním členům – čestné členství v Homeopatické lékařské asociaci.

Prioritou pro udělení ocenění byla snaha o podporu a šíření myšlenky klinické homeopatie v České republice. Letošní první ročník se svou volbou zaměřil na zakladatele HLA a Rada HLA proto vybrala první tři čestné členy.

MUDr. Miriam Kabelkovou, výjimečnou lékařku, která praktikovala homeopatii v každodenní pediatrické praxi. Jako zakládající členka HLA dlouhá léta vedla Homeopatickou revue. Uměla jedinečným způsobem komplexní problémy otevřít homeopatickým klíčem. Byla pro nás trpělivou učitelkou a skvělou životní rádkyní. Lidský rozměr její osobnosti nás provází dodnes … Ocenění in memoriam převzal její manžel, pan Petr Kabelka, který se již dávno stal plnoprávným členem naší velké homeopatické rodiny.

MVDr. Václav Holzbauer, aktivní a akční zakládající člen HLA, který dodal naší asociaci tvůrčí energii do začátku. Z jeho myšlenek, byť starých deset let, čerpáme dodnes – „Co tedy dělat dnes, v době, kdy jsou na homeopatii vedeny často dost nevybíravé útoky a kdy jsou vědeckými autoritami zpochybňovány i zcela nezpochybnitelné homeopatické studie? Odpověď je překvapivě jednoduchá. HOMEOPATII!“

MUDr. Tomáš Janíček, zakládající člen HLA, který svým manažerských pohledem pomáhal v Radě HLA až do loňského roku. Obohacoval naše kreativní myšlení svými zážitky z cest, byl pečlivým dokumentaristou všech událostí a svou skvělou znalost angličtiny zúročil překladem knihy R. Sankarana „Duše homeopatických léků“.

Kromě rozměru odborného je status čestného člena i nositelem myšlenky lidství – všichni ocenění byli a jsou výjimečnými, všestranně nadanými osobnostmi a tím pomáhají spoluutvářet půdu pro zařazení klinické homeopatie do komplexní medicínské péče v naší republice. Ocenění nese také bonusy – bezplatné členství v HLA, 50% slevu na jednu vybranou akci HLA ročně, účast na každoročním vánočním meetingu lektorů HLA, neustálý informační kontakt s vedením HLA, veškeré publikace vydané HLA zdarma. 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde