PřihlášeníMEDICÍNA JE JEN JEDNA A HOMEOPATIE JE JEJÍ SOUČÁSTÍ

MEDICÍNA JE JEN JEDNA A HOMEOPATIE JE JEJÍ SOUČÁSTÍ

Praha/Brno 1.11.2017 – Homeopatická lékařská asociace reaguje na zprávu EASAC (European Academies Science Advisory Council) k homeopatii. Jedná se o příspěvek do trvalé diskuse mezi vědci na jedné straně a lékaři a zastánci homeopatie na straně druhé. Ve zprávě se bohužel ukazuje nedostatečná znalost evropské lékové legislativy ze strany EASAC. Zpráva rovněž pracuje se studiemi, jejichž výběr u odborné veřejnosti vzbudil oprávněnou vlnu kritiky. Nesouhlasně už proto reagovaly i významné homeopatické organizace, jako BHA (British Homeopathic Association), SNMHF (Syndicat National des Médecins Homéopathes Français) nebo ECHAMP (European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products).

Homeopatická lékařská asociace (HLA) reprezentuje názory lékařů, kteří využívají homeopatickou léčebnou metodu ve své každodenní klinické praxi. „Jsme lékaři s nadstavbovým vzděláním v homeopatii. Velmi dobře známe možnosti homeopatické léčebné metody, ale i její limity. Víme, že homeopatie nenahrazuje ostatní léčebné postupy, ale doplňuje medicínu o další možnosti. To je současný trend,“ říká Ilona Ludvíková, praktická a zubní lékařka, předsedkyně HLA, a dodává: „Ve svých praxích se řídíme platnou legislativou. Stejně jako u jiných léků, schvaluje SÚKL jejich kvalitu a bezpečnost. My doporučujeme homeopatické léky schválené SÚKL.“

V souladu s hledáním nových cest k zefektivnění současné medicíny jsou jasné celosvětové snahy o rozsáhlejší zapojování komplementárních léčebných metod (CAM) do každodenní klinické praxe každého lékaře. To lze jednoznačně vyčíst z dokumentu Světové zdravotnické organizace s názvem Traditional medicine strategy 2014-2023. Naši pacienti si pak zaslouží kvalitní zdravotní péči jako jinde ve světě.

„Pro nás lékaře, kteří homeopatii používáme, jsou přesvědčivým argumentem pozitivní výsledky z každodenní klinické praxe. Přínos spatřuji zejména v prevenci a profylaxi (individualizované prevenci), dále při léčbě funkčních a psychosomatických potíží,“ říká dále doktorka Ludvíková. „To zcela jednoznačně prokázala i nedávná rozsáhlá klinická studie EPI 3,“ uzavírá.

Související odkazy:

1. Citace ze zákona č.378/2007 Sb. o léčivech (§2, odst.2g):

Léčivými přípravky podle odstavce 1 jsou:

g) homeopatické přípravky zhotovené ze základních homeopatických látek podle homeopatického výrobního postupu popsaného Evropským lékopisem) nebo, není-li v něm uveden, lékopisem úředně používaným v současné době alespoň v jednom členském státě Evropské unie (dále jen "členský stát"); homeopatický přípravek se považuje za léčivý přípravek, i když nemá zcela vlastnosti léčivých přípravků a látky v něm obsažené nejsou vždy látkami s prokázaným léčivým účinkem,

Zdroj: portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp

2. Názor Ministerstva zdravotnictví na poskytování homeopatie: http://www.mzcr.cz/dokumenty/40/2017-poskytovani-homeopatie_13588_3702_1.html

3. Vyjádření mezinárodních odborných organizací:

Vyjádření BHA (British Homeopathic Association) - www.britishhomeopathic.org, v české verzi: BHA

Vyjádření ECHAMP (European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products) -www.echamp.eu, v české verzi: ECHAMP

Vyjádření SNMHF (Syndicat National des Médecins Homéopathes Francais) - www.snmhf.net, v české verzi zde: SNMHF

Reakce Petera Fishera, klinického ředitele a ředitele výzkumu Royal London Hospital for Integrated Medicine, největšího evropského centra pro integrativní medicínu, lékař britské královny Alžběty II.: www.homeopathy-soh.org. Více o Petru Fisherovi: www.uclh.nhs.uk

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde