"Přínosný, zajímavý a obohacující ..."

Takto nejčastěji hodnotili posluchači specializační stomatologický seminář MUDr. Ilony Ludvíkové, který se

24. února 2018 konal na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


 

Přesto, že se jednalo o seminář zaměřený na stomatologii, připravila MUDr. Ludvíková pro posluchače celou řadu i "nestomatologických" témat. Homeopatie je medicína celostní, nahlíží na pacienta a na jeho obtíže vždy komplexně a s ohledem na fyzické i psychické aspekty. Stejný je i přístup dr. Ludvíkové - homeopatický a velmi lidský.

 

A jak hodnotili přednášku samotní posluchači?

Seminář stomatologie, ač nejsem stomatolog, naprosto naplnil mé představy a vnesl další pohled do celostního pojetí pacientů. Nic se v dutině ústní neděje samo sebou a vše souvisí se vším.

Systemicky a přehledně sestavená přednáška s profesionálním vysvětlením vztahů účinků homeopatických léků k jednotlivým patologiím. Paní doktorka opět dokázala svou vysokou profesionalitu a dokonalou znalost homeopatie.

Vynikající přednáška, srozumitelná, pěkně přednesená. Přesto, že nejsem stomatolog, byla pro mne přednáška přínostem.

Specializační semináře velmi oceňuji, jsou vždy přínosem pro mou lékárenskou praxi, ale i pro mne osobně. Oživuji si znalosti již dříve nabyté, především však získávám mnoho nových. Domů vždy odjíždím v "homeopatickém opojení". O přednášce MUDr. Ludvíkové na téma stomatologie to platí dvojnásob.

Jako pro stomatologa a studenta CEDH byl i tento seminář "zlatá žíla". Mudr. Ludvíková je úžasná rétorka, která dovede posluchačům přiblížit téma naprosto unikátním způsobem. Ihned po absolvování semináře jsem schopen homeopatii aplikova v praxi i při terapii svých blízkých. S větším či menším úspěchat tak činím a není dne, kdy by mne homeopatie něčím nepřekvapila, v pozitivním slova smyslu.

Z každého semináře jsem nadšená, vždy si něco ujasním, zopakuji, objevím. Před osmi lety jsem stejný seminář absolvovala, dnes jsem si hodně věcí zopakovala a ujasnila. Byl velmi pečlivě připraven a obohacen, každému bych ho doporučila.