PřihlášeníECH - European Committee for Homeopathy

ECH - European Committee for Homeopathy

ECH (European Commitee for Homeopathy) je členem CAM interest group, což je neformální uskupení členů Evropského parlamentu se zájmem o komplementární a alternativní medicínu. Toto uskupení pravidelně jedná na půdě Evropského parlamentu.

ECH spolupracuje s ECPM (European Council of Doctors for Plurality in Medicine, ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques) a IVAA (International Federation of Anthroposophic Medical Associations). Krom toho má ECH i pacientskou sekci, která zastřešuje či spolupracuje s organizacemi homeopatických pacientů v celé Evropě (European Fedartion of Homeopathic patients´ Associations – EFHPA).

ECH se účastní opakovaně konferencí o CAM na půdě Evropského parlamentu.
ECH je členem Helath medical forum při GC SANCO, tedy Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele.
ECH pořádá či podporuje i politické akce jako jsou například Mezinárodní homeopatické dny (proběhly v Turecku, Chorvatsku či Slovinsku) a mnoho dalších aktivit.

Hlavní cíle ECH jsou:

 • podpora vědeckého rozvoje homeopatie
 • zajištění vysokého standartu homeopatického vzdělávání, výcviku i praxe
 • sjednocení profesních standartů v Evropě
 • integrace vysoce kvalitní homeopatické péče do systému zdravotnictví v Evropě

Výhody členství v ECH:

 • Členství v organizaci zastřešující většinu lékařských homeopatických asociací v Evropě
 • Členství v organizaci, která je hybnou silou lékařské homeopatie v Evropě
 • Diplom homeopatické terapie, který je platný v celé EU (první studenti se předpokládají ve školním roce 2017/18). Nicméně pokud bude akreditovaná škola, můžeme tento diplom vydat a uznat vzdělání zpětně – lektoři, aktivní homeopaté, kteří jezdí na semináře)
 • ECH může podpořit HLA i v jednání se státní správou, v akcích pro veřejnost – prezentace homeopatie i ECH samotné
 • HLA může získat i lepší pozici pro vyjednávání se státní správou a oborovými organizacemi, lékařskou či farmaceutickou komorou

Informace o ECH a členství HLA v ECH

V roce 2014 se HLA stala přidruženou organizací ECH. Na Valné hromadě HLA v roce 2014, která se konala v rámci Jarního setkání v Počátkách, bylo odhlasováno a schváleno zahájení jednání pro získání plného členství v ECH, které nakonec HLA získala v roce 2015. Členství HLA v této významné organizaci vnímá Rada HLA jako důležitý krok pro posílení postavení lékařské homeopatie v ČR. A to zejména v současné době, kdy ve více evropských státech probíhá mediální kampaň k diskreditaci homeopatie a na půdě Parlamentu ČR již též proběhlo první kolo jednání ohledně legislativního rámce homeopatické péče.

Web partnera ECH: http://www.homeopathyeurope.org

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:
 • 21.9.2019
  Specializační semináře 2019-20
  S homeopatií se lépe stárne
 • 12.10.2019
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Praha
  1. SEMINÁŘ
 • 19.10.2019
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Ostrava
  1. SEMINÁŘ
 • 9.11.2019
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Ostrava
  2. SEMINÁŘ
 • 23.11.2019
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Praha
  2. SEMINÁŘ
 • 11.1.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Ostrava
  3. SEMINÁŘ
 • 18.1.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Praha
  3. SEMINÁŘ
 • 8.2.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Ostrava
  4. SEMINÁŘ
 • 15.2.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Praha
  4. SEMINÁŘ
 • 7.3.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: II. Cyklus - Praha
  1. SEMINÁŘ

Kontakt

Homeopatická Lékařská Asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Telefon:
+420 773 686 002

Email:
info@hla-homeopatie.cz