Právní ochrana

Informace, které jsou zobrazeny na této stránce, jsou určeny pouze pro vnitřní potřeby vlastníka prezentace, mohou být neúplné, neaktuální a nebylo zamýšleno, aby se dostaly do rukou veřejnosti. Pokud jste se na tuto stránku dostali nedopatřením, nejste osobu pověřenou ke kontrole těchto informací ci osobou oprávněnou jinak manipulovat s těmito daty, dáváme Vám tímto na vědomí, že veškeré šíření, kopírování či jiné nakládání s těmito informacemi je zakazano. Pokud jste se na tuto stránku dostali omylem, uvědomte prosím bez zbytečného odkladu osobu, která Vám adresu potřebnou k zobrazení této stránky poskytla.

PřihlášeníMagazín HealthComm

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde