Online žádost o přijetí nového člena HLA

Já,
bytem

tímto žádám o přijetí za člena

Homeopatické lékařské asociace, z.s.
se sídlem Národní 11, Praha 1, 110 00
IČ: 22662979
Bankovní spojení: KB 35-6323810267/0100

a současně prohlašuji, že jsem byl seznámen se Stanovami Homeopatické lékařské asociace, z.s. (dále jen „Stanovy“) a s jejich zněním, počínaje přijetím za člena, bez výhrad souhlasím. Dále prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky stanovené Stanovami k tomu, abych se mohl stát členem Homeopatické lékařské asociace, z.s., tj. jsem starší 18 let a v  
jsem úspěšně
 
a jsem srozuměn s povinností platit každý rok členský příspěvek ve výši stanovené Valnou hromadou Homeopatické lékařské asociace, z.s.


Odborný profil


/ se zveřejněním kontaktní adresy na tomto webu a webu svethomeopatie.cz:
dne 26.4.2018

Zaškrtnutím tohoto políčka potvrzuji, že jsem se seznámil a souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů

Copyrights © 2007-2018
Všechna práva vyhrazena Homeopatická lékařská asociace, z.s.