PřihlášeníŽádost o Členství v HLA

(online přihláška)

Základní informace o vaší osoběbytem

Adresa

tímto žádám o přijetí za člena

Homeopatické lékařské asociace, z.s.
se sídlem Národní 11, Praha 1, 110 00
IČ: 22662979
Bankovní spojení: KB 35-6323810267/0100


a současně prohlašuji, že jsem byl seznámen se Stanovami Homeopatické lékařské asociace, z.s. (dále jen „Stanovy“) a s jejich zněním, počínaje přijetím za člena, bez výhrad souhlasím. Dále prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky stanovené Stanovami k tomu, abych se mohl stát členem Homeopatické lékařské asociace, z.s., tj. jsem starší 18 let a v roce

jsem úspěšně ukončil studium

a jsem srozuměn s povinností platit každý rok členský příspěvek ve výši stanovené Valnou hromadou Homeopatické lékařské asociace, z.s.

Odborný profil


/ se zveřejněním kontaktní adresy na tomto webu a webu svethomeopatie.cz:


Web HLA

dne 14.7.2024

Vložením osobních údajů do registračního formuláře na stránkách hla-homeopatie.cz a zaškrtnutím tohoto políčka vyjadřuje subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen společnosti Homeopatická lékařská asociace, z.s. se sídlem Národní 11, Praha 1, 110 00, IČ: 22662979 (správce). Správce bude oprávněn využít vyplněné osobní údaje pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Chcete-li o zpracování svých osobních údajů vědět více, navštivte Podmínky zpracování osobních údajů*)

*) povinné položky

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde