MEDICÍNA JE JEN JEDNA A HOMEOPATIE JE JEJÍ SOUČÁSTÍ

Praha/Brno 1.11.2017 – Homeopatická lékařská asociace reaguje na zprávu EASAC (European Academies Science Advisory Council) k homeopatii. Jedná se o příspěvek do trvalé diskuse mezi vědci na jedné straně a lékaři a zastánci homeopatie na straně druhé. Ve zprávě se bohužel ukazuje nedostatečná znalost evropské lékové legislativy ze strany EASAC. Zpráva rovněž pracuje se studiemi, jejichž výběr u odborné veřejnosti vzbudil oprávněnou vlnu kritiky. Nesouhlasně už proto reagovaly i významné homeopatické organizace, jako BHA (British Homeopathic Association), SNMHF (Syndicat National des Médecins Homéopathes Français) nebo ECHAMP (European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products).

Homeopatická lékařská asociace (HLA) reprezentuje názory lékařů, kteří využívají homeopatickou léčebnou metodu ve své každodenní klinické praxi. „Jsme lékaři s nadstavbovým vzděláním v homeopatii. Velmi dobře známe možnosti homeopatické léčebné metody, ale i její limity. Víme, že homeopatie nenahrazuje ostatní léčebné postupy, ale doplňuje medicínu o další možnosti. To je současný trend,“ říká Ilona Ludvíková, praktická a zubní lékařka, předsedkyně HLA, a dodává: „Ve svých praxích se řídíme platnou legislativou. Stejně jako u jiných léků, schvaluje SÚKL jejich kvalitu a bezpečnost. My doporučujeme homeopatické léky schválené SÚKL.“

V souladu s hledáním nových cest k zefektivnění současné medicíny jsou jasné celosvětové snahy o rozsáhlejší zapojování komplementárních léčebných metod (CAM) do každodenní klinické praxe každého lékaře. To lze jednoznačně vyčíst z dokumentu Světové zdravotnické organizace s názvem Traditional medicine strategy 2014-2023. Naši pacienti si pak zaslouží kvalitní zdravotní péči jako jinde ve světě.

„Pro nás lékaře, kteří homeopatii používáme, jsou přesvědčivým argumentem pozitivní výsledky z každodenní klinické praxe. Přínos spatřuji zejména v prevenci a profylaxi (individualizované prevenci), dále při léčbě funkčních a psychosomatických potíží,“ říká dále doktorka Ludvíková. „To zcela jednoznačně prokázala i nedávná rozsáhlá klinická studie EPI 3,“ uzavírá.

Číst dále →

Homeopatie na kongresu Praktických lékařů pro děti a dorost

V polovině října 2017 se v Olomouci konal dvoudenní Mezioborový kongres pořádaný SPLDD tentokráte zaměřený na Onkologickou tématiku v dětském a dorostovém věku.

Číst dále →

Klinická homeopatie v praxi praktického lékaře i specialisty

Rádi bychom vás jménem Homeopatické lékařské asociace a jménem firmy Boiron pozvali na nové semináře - MODULY - zaměřené na klinickou homeopatickou léčbu ORL onemocnění.

 

Číst dále →