PřihlášeníPrvní konference CAM v poslanecké sněmovně

První konference CAM v poslanecké sněmovně

Ve čtvrtek 20. června 2024 proběhla dlouho připravovaná akce, první konference CAM (Complementary and Alternative Medicine) – představení homeopatie, akupunktury a biotroniky na půdě Poslanecké sněmovny ČR.

Záštitu nad konferencí měla paní poslankyně Mgr. Margit Balaštíková, spolu se senátorem Mgr. Herbertem Paverou. Moderování akce se ujal prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, Ph.D., vedoucí katedry akupunktury IPVZ v Praze.

Prezentaci zahájila MUDr. Hana Váňová, zakládající předsedkyně HLA, která představila léčebnou metodu homeopatie od jejích kořenů, přes princip a její přínos pro naše zdraví, společně s klasickou léčbou. Následně jako host vystoupil prof. Mgr. Radko Tichavský, Ph.D. honorární konzul ČR v Mexiku, který v zahraničí již léta s výrazným úspěchem používá homeopatii v zemědělství, ke zvýšení plodivosti rostlin, bez zásahu chemie. Ve sklenících ošetřuje rostoucí zeleninu pouze vodou a homeopatií. Vznikají tak zdravé rostliny, které mají zdravé plody a ty přispívají ke zdravé populaci lidí. V závěru bloku vystoupila paní Miroslava Přibylová, pacientka paní doktorky Váňové, aby prezentovala na příkladu svém a své rodiny, jak jim homeopatie již celá desetiletí pomáhá zvládat zdravotní potíže celé rodiny, včetně jejího syna, který v kojeneckém věku trpěl na generalizovaný ekzém, kdy mu klasická léčba nebyla schopna pomoci. V současné době je to již dospělý mladý muž se zdravou kůží, a to díky homeopatické léčbě.

Poté se svým sdělením vystoupil prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, Ph.D., který představil léčebnou metodu akupunkturu a následně primář MUDr. Peter Olšák demonstroval na praktických kasuistikách efekt této léčby. Byly jím představeny současné možnosti elektroakupunktury při léčbě nervových paréz, kdy byl efekt léčby patrný již 20 minut po stimulaci, měl trvalý efekt a následné kúry zvyšovaly funkčnost paretické končetiny i v případech, kdy klasická medicína považovala daného člověka za invalidního, závislého na pomoci druhých nebo odkázaného na ústavní péči. Až zázračný efekt elektroakupunktury, způsobený změnou motoriky, byl zaznamenán u pacientky s kompletní míšní lézí již po 4 léčebných aplikacích.

Tomáš Pfeiffer pak se svými kolegy a vyléčenými pacienty, představil biotroniku a na praktických kasuistikách předvedl, jak se na podkladě energetického působení tato metoda významně podílí na zlepšení zdravotního stavu a vyléčení pacientů, u kterých konvenční přístup léčby selhával.

Následovala vystoupení zahraničních hostů, lékařů a léčitelů z Velké Británie, Německa a Itálie, kteří představili, jak se integrativní medicíně daří v jejich zemích. Tyto metody a mnohé další, jako jsou např. jóga, ajurvéda, naturopatie, patří do integrativních a komplementárních metod léčby, kdy má pacient možnost volby při řešení svých zdravotních potíží a zlepšení svého zdraví. V některých případech je část této léčby hrazena zdravotními pojišťovnami dané země.

Závěr konference patřil diskusi. Jednak tu byly prezentovány pozitivní zkušenosti s integrativními metodami léčby z řad diváků a následně díky otázce „Jaký je zájem veřejnosti o tyto metody, zvláště o homeopatii?" byl zde manažerkou HLA, Lucií Nestrašilovou, představen portál Svět homeopatie, který je primárně určen laické veřejnosti. Tento web je spravován odborníky ve zdravotnictví a díky němu i dobře vedeným sociálním sítím (Facebook a Instagram) můžeme veřejnost pravdivě informovat o možnostech homeopatické léčby a radit s řešením jejich akutních zdravotních obtíží.

Možnost prezentace homeopatie na půdě Poslanecké sněmovny je po 17 letech existence HLA prvním velkým krokem směrem ke snaze integrovat tuto léčebnou metodu do medicíny.

Tímto počinem to pro nás nekončí. I nadále budeme o homeopatii mluvit, dál ji budeme vyučovat v rámci našeho vzdělávání mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH a dalších odborných kurzů, dál budeme vysvětlovat její výhody i limity, protože tato metoda má schopnost pomoci lidem pochopit jejich zdravotní obtíže a nasměrovat je k uzdravení. 

MUDr. Lucie Kozáková
členka Rady HLA
odborný garant www.svethomeopatie.cz

Záznam z konference je k dispozici zde: KONFERENCE CAM

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde