PřihlášeníMUDr. Ilona Ludvíková

MUDr. Ilona Ludvíková

Vzdělání

 • Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno – obor stomatologie, 1994
 • Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno – obor všeobecné lékařství, 1995
 • Atestace prvního stupně ze stomatologie, 2001
 • Homeopatické vzdělávání - CEDH škola klinické homeopatie, 2001
 • Kurz EAV a ruská škola homeopatie, 2005

Zaměstnání

 • 1994 - 2002 - MOOS, s.r.o. (Masarykova orofaciální onkologická společnost v Brně)
 • 2002 - 2013 - praktické zubní lékařství a homeopatické poradenství - Říčany u Brna
 • Od 2013 SANAS VIA, s.r.o.- praktické zubní lékařství a homeopatické poradenství - Brno

Členství v organizacích

 • od roku 1994 - ČSK- Česká stomatologická komora
 • od roku 2007 - HLA - Homeopatická lékařská asociace
 • od roku 2015 - předsedkyně rady HLA

Přednášková činnost

 • Pražské dentální dny 2005 (Recidivující herpes labialis) a 2006 (Sliznice dutiny ústní v těhotenství a po porodu)
 • 63. kongres LMHI, Oostende 2008 – Kazuistika - Rhus toxicodendron
 • CEDH kongres, Lille 2009 – Kazuistika - karcinom nosohltanu
 • Kongres klinické homeopatie, Praha 2012 - Role metabolismu ve vývoji chrupu
 • Konference porodních asistentek, Brno 2012 - Přínos homeopatie pro porodní asistentky 
 • CEDH kongres, Praha 2015 – Spolupráce stomatologa s pediatrem
 • Od roku 2005 přednášení pro CEDH a HLA (2007) - lékaři, stomatologové, farmaceuti, porodní asistentky, fyzioterapeuti i laická veřejnost

Publikační činnost

 • Brožura Homeopatie ve stomatologii (2006)
 • Poznáváme homeopatii, aneb léčíme se šetrně (Grada publishing 2008 - spoluautorství)
 • Brožura Homeopatie pro nastávající maminky
 • Skripta pro porodní asistentky (2009)
 • Homeopatie a sport (Grada publishing, 2013)

---

Education

 • Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno – Dentistry, 1994
 • Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno – General Medicine, 1995
 • First-degree postgraduate exam – Dentistry, 2001
 • CEDH International Clinical Homeopathy School – Homeopathy, 2001
 • Classes in EAV and Russian school of homeopathy – 2005

Work experience

 • 1994 - 2002 - MOOS, s.r.o. (Masaryk’s Orofacial Oncology Company in Brno)
 • 2002 - 2013 - practical dentistry and homeopathic consultations, Říčany u Brna
 • Since 2013 - SANAS VIA, s.r.o. – practical dentistry and homeopathic consultations, Brno

Professional memberships

 • Since 1994 - ČSK (Česká stomatologická komora, Czech Dental Chamber)
 • Since 2007 - HLA (Homeopatická lékařská asociace, Homeopathic Medical Association)
 • Since 2015 - Chairwoman of the HLA’s Council

Lecturing activities

 • Prague Dental Days, 2005 – Recurring herpes labialis
 • Prague Dental Days, 2006 – Buccal mucosa in pregnancy and after giving birth
 • 63rd LMHI Congress, Oostende, 2008 – Casuistry – Rhus toxicodendron
 • CEDH Congress, Lille, 2009 – Casuistry – Nasopharynx carcinoma
 • Clinical Homeopathy Congress, Prague, 2012 – Role of metabolism in dentition
 • Conference for Midwifes, Brno, 2012 – Contribution of homeopathy for midwifes
 • CEDH Congress, Prague, 2015 – Cooperation of stomatologists and pediatricians
 • Lectures for CEDH (since 2005) and HLA (since 2007) – for physicians, stomatologists, pharmacists, midwifes, physiotherapists, and laity

Publications

 • Homeopathy in Stomatology (2006 – brochure)
 • Getting to Know Homeopathy – Gentle Healing (Grada Publishing, 2008 – coauthor)
 • Homeopathy for Expectant Mothers (2009 – brochure)
 • Lecture materials for midwifes (2009)
 • Homeopathy and Sport (Grada Publishing, 2013)
Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde