PřihlášeníKompletní znění petice

Kompletní znění petice

Petice za zachování předepisování a doporučování homeopatické léčby v kompetenci lékařů,  farmaceutů, veterinárních lékařů a odborníků ve zdravotnických profesích.

P E T I C E
Petičnímu výboru
Poslanecké sněmovny PČR
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním za zachování předepisování a doporučování homeopatické léčby v kompetenci lékařů, farmaceutů, veterinárních lékařů a odborníků ve zdravotnických profesích.

My, podepsaní občané České republiky:
Žádáme poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby podpořili homeopatickou léčbu jako léčebnou metodu v kompetenci zdravotnických odborníků (lékařů, farmaceutů, veterinárních lékařů, porodních asistentek, psychologů, fyzioterapeutů, zdravotních sester....), a tedy detailně zvážili reálné dopady připravovaného Zákona o léčitelských službách v jeho aktuálně připraveném znění.

Jako důvody uvádíme:

  1. Homeopatická léčba splňuje definici zdravotní péče, jak ji vymezuje platný zákon o zdravotních službách („... soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci, ..., udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, ..., zmírnění utrpení...“ aj., viz plné znění par. 2 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb.).
  2. V ČR se homeopatické léčbě věnuje již více než 2000 lékařů, kteří mají klasické univerzitní vzdělání a v homeopatické léčbě se řádně odborně vzdělali.
  3. Vztah důvěry mezi lékařem a pacientem bude nepochybně fatálně narušen, pokud lékař bude po případném přijetí návrhu zákona o léčitelských službách na základě svého vzdělání a zkušeností i nadále doporučovat homeopatickou léčbu, ale bude muset nemocného výslovně upozornit, že tak nečiní jako vzdělaný odborník, ale „jen jako léčitel“.
  4. Homeopatické léčivé přípravky registrované v ČR zahrnují k dnešnímu dni 740 variant (SÚKL kódů). V rámci registračního procesu Státní ústav pro kontrolu léčiv ověřuje jejich kvalitu a bezpečnost. Více než 500 z nich je přitom vázáno lékařským předpisem ( viz http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php). Jejich další dostupnost pro české pacienty by byla po přijetí návrhu zákona o léčitelských službách nejasná, protože léčitelé nejsou oprávněni předepisovat léky „na recept“.
  5. Vážný problém by postihl i lékárenské služby, protože ani farmaceuti – vzdělaní navíc i v homeopatii – by v rámci své lékárenské praxe nesměli konzultovat a doporučovat volně prodejné homeopatické léky, aniž by se předem neoznačili „za léčitele“.
  6. Jako pacienti, kteří mají podle českých zákonů „právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, které odpovídají jejich zdravotním potřebám“, žádáme, aby homeopatická léčba byla i nadále poskytována jako standardní součást klinické praxe lékaři, kteří léčí podle zásad lege artis a mají odpovídající vzdělání na to, aby rozpoznali, jaký léčebný postup je nejvhodnější, nejefektivnější a současně nejšetrnější v dané aktuální situaci nemocného – zda postup konvenční, homeopatický nebo kombinace obou.
  7. Takový přístup umožňuje lékaři individualizovat péči o každého jednotlivého pacienta, a je tak podle našeho názoru plně v souladu se zásadami personalizované medicíny 21. století. Podporuje jej i Světová zdravotnická organizace, která přijala strategický dokument integrace doplňkových metod, včetně homeopatie, do národních zdravotních systémů (WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023).

Děkujeme

Petiční výbor:
Josef Sklenář, trvale bytem Sasov 32, Jihlava, 58601
MUDr. Jitka Tóthová, trvale bytem Nad Dymáčkem 717, Náměšť na Hané, 783 44

Osoba oprávněná jednat za petiční výbor:
Josef Sklenář, trvale bytem Sasov 32, Jihlava, 58601

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde