PřihlášeníHomeopatická podpora koronavirové pandemie

Homeopatická podpora koronavirové pandemie

Následující text je určen výhradně pro odbornou homeopatickou veřejnost!

V současné době neexistuje žádný ověřený preventivní ani kurativní prostředek proti infekci COVID-19. Pouze je známo, že by mohl být potvrzen účinek molekuly odvozené od chininu (jako je hydrochlorochin) a některých dalších antivirotik, jejichž klinické zkoušky právě probíhají.

Než se tohoto potvrzení dočkáme (i s ohledem na rozsah pandemie), považujeme za zcela legitimní navrhnout ve světle zkušeností, které homeopatii zanechala četná svědectví o jejích zásazích v dobách epidemií (cholery nebo španělské chřipky), možnosti preventivního působení a případný kurativní postup.

Toto shrnutí je založeno na kontaktech a informacích sdílených renomovanými homeopaty z celého světa (Hongkong, Indie, Irán, Itálie, Francie, Belgie, Slovensko a Česko).

Primárně je třeba klást neustálý důraz na INDIVIDUALIZACI klinické situace každého jedince s potížemi.

V klinickém vývoji infekčního onemocnění rozlišujeme několik fází:

Fáze zahajovací (Inkubace) několik prvních hodin - pacient je již vysoce infekční!
Počáteční fáze klinických projevů.
Sekundární fáze: někdy s velmi lehkým průběhem, jindy probíhající jako cytokinová bouře, která způsobí v imunitním systému velký chaos a v důsledku toho vznikne bakteriální superinfekce.
Fáze rekonvalescence.

Volba léků bude také záviset na stupni rozvoje postižení HORNÍCH NEBO DOLNÍCH CEST DÝCHACÍCH, na typu symptomů, které se k tomuto postižení přidruží a na stupni závažnosti všech symptomů. I zde připomínáme zkušenosti z terénu, které hovoří pro preventivní použití léků, zvláště tehdy, je-li znám genus epidemicus (lék odpovídající charakteristickým symptomům velkého počtu pacientů). Tento genus epidemicus však zatím pro COVID 19 zjištěn není.

Díky dvousetleté zkušenosti homeopatů je možné přesně stanovit indikace léků v různých stádiích rozvoje infekčního onemocnění.

Pro chřipková období jsou některými homeopaty doporučovány následující protokoly preventivního postupu:

  • INFLUENZINUM

(Bioterapeutikum z aktuální očkovací látky proti chřipce).

Podáváme v ředění 9 CH, 5 granulí 3x týdně.

V případě, že jsem v karanténě po styku s osobou s prokázanými protilátkami COVID-19 nebo pečuji o nakaženou osobu zní doporučení 5 granulí 1x denně.

Všichni známe použití tohoto léku v ředění 15 CH na následky po prodělané chřipce či na nežádoucí následky očkování na chřipku.

  • THYMULINE

(Jedná se o směs thymulinu s lyofylizovaným brzlíkem, získané peptickou syntézou).

Podáváme nejčastěji v ředění 9 CH 1-3x týdně 5 granulí.

Onemocnění probíhá typicky po prudkém prochlazení s vysokou horečkou nebo vleklými subfebriliemi, lymfocytóza + pokles CD 4 lymfocytů. Velmi časté je pocení, zimomřivost, únava, nervozita. Typické jsou preferenční chutě na sladké, nechuť k masu. Přidávají se často průjmy s bolestivostí pravé jámy kyčelní.

ORL symptomy: hypertrofie a zarudnutí tonzil, cervikální lymfadenopatie, hustá rýma s otalgiemi (častěji vlevo). Suchý záchvatovitý kašel, zhoršený v noci a při ulehnutí, hustá vazká expektorace zlepšená teplem. Pískoty, vrzoty a bolest v levé plicní bázi.

Symptomy močového systému: pálení před a po mikci, cystitida.

Zhoršení chladem v uzavřené místnosti, vínem, pohybem, pobytem u moře i na horách.
Zlepšení teplem ve vyvětrané místnosti a odpočinkem na venkově.

Je to primárně lék určený k podpůrné léčbě autoimunit, při chřipkových epidemiích, opakovaných ORL nemocech, alergií, následků chemoterapie, AIDS.

  • SÉRUM DE YERSIN

(Homeopatický lék, který se vyrábí z protimorového séra pocházejícího ze zvířat, která byla imunizována živými a neživými kulturami Bacillus -Yersinia Pestis).

Tento lék byl primárně doporučován u závažných a atypických forem chřipky, a to zejména u plicních forem s těžkým horečnatým průběhem, hustou expektorací, pískoty na plicních bázích a příznaky respirační insuficience.
Dalšími klinickými situacemi, kde je tento lék efektivní, je septický stav s ikterem a těžkou gastroenteritidou, toxikózy kojenců, těžký průběh Crohnovy choroby, meningeální syndrom chřipkového původu.

Ve své praxi ho hojně doporučuji pacientům nad 60 let nebo těm, kdo prodělali zápal plic a to v ředění 15 CH, 5 granulí 1-2x týdně po celé zimní období až do Velikonoc.

Na rychlejší nástup efektu u akutní situace lze použít v ředění 9 CH, 5 granulí 1x denně.

  • AVIARE

(Bioterapeutikum z kultury Mycobacterium tuberculosis ptačího původu).

Typické jsou astenie, nechutenství, hubnutí. Opakované ORL potíže s lymfatickou aktivací, zejména opakované otitidy, bronchitidy, rinitidy, sinusitidy a dětské astmatické potíže.
Imunitní systém takového dítěte je náchylný na vlhký chlad a infekční epidemie v bezprostředním okolí.

Tento lék hraje prim u chřipek typu H5N1 - tzv. Ptačí chřipky, jejíž etiologie je blízká tzv. Španělské chřipce.

Má smysl podávání celou zimní sezónu dětem a mladým lidem se snadno zranitelným imunitním systémem.

  • OSCILOCOCCINUM

(Tento lék dobře známe a jeho zrod v době Španělské chřipky (1918-20) není jistě náhodou)!


Jako fytoterapie se doporučuje:

ECHINACEA tinktura, v dávkování podle výrobců.
VITAMIN C – 1 g/denně, trojnásobek v případě potvrzené infekce.
PROBIOTIKA podpořená prebioticky hodnotnou stravou.

Doporučuje se také aromaterapie a použití esenciálních olejů:

bílý GREP
• Použití odvaru z TYMIÁNU, ROZMARÝNU, k nimž je možné po mírném vychlazení přidat med, zázvor, kurkumu a citron.

V následujícím postupu předkládáme možnosti u vývoje onemocnění. Nejlépe je léčbu maximálně individualizovat podle příznaků pacienta!

 

1. ZAHAJOVACÍ FÁZE: úplný počátek

OSCILLOCOCCINUM 200 K - jednu dávku po 2, 3 až 4 hodinách, 4x po sobě.
V této fázi si dovoluji připomenout skvělou sestavu léku PARAGRIPPE, se kterým si vystačíte u lehkých průběhů a nemusíte organismus zatěžovat antipyretiky a analgetiky.

 

2. POČÁTEČNÍ FÁZE KLINICKÝCH PROJEVŮ

Pokud dochází k pomalému rozvoji symptomů:

GELSEMIUM SEMPERVIRENS
BRYONIA ALBA
RHUS TOXICODENDRON (pomáhá na zvládnutí izolace v karanténě)

Pokud je rozvoj symptomů rychlý:

• ACONITUM NAPELLUS
• BELLADONNA
• FERRUM PHOSPHORICUM
• ARSENICUM ALBUM
• PHOSPHORUS
• CARBO VEGETABILIS
(někdy nahrazované lékem Camphora - nejefektivnější je použití matečné tinktury kafrovníku jako kafrový olej nebo mast (tygří mast) lokálně na akupunkturní body: pod klíčními kostmi - akupunkturní bod číslo 1 dráhy plic, na body zevně pod patelami - akupunkturní bod číslo 36 na dráze žaludku, na akupunkturní bod číslo 11 bod na dráze tlustého střeva, případně na spánky. Naopak v homeopatickém ředění kafr nedosahuje jednoznačných účinků a jeho efekt není homeopaticky jednoznačně definován. V literatuře je popisována spousta rozporuplných pozorování bez jednoznačné klinické indikace, jeho užití v kolapsových stavech je sporné, většinou byla použita matečná tinktura bez následného homeopatického ředění a dynamizace).

 

3. SEKUNDÁRNÍ FÁZE VÝRAZNÉHO ROZVOJE KLINICKÝCH PROJEVŮ

Pro případ závažného stavu, který by vyžadoval hospitalizaci, doporučujeme mít k dispozici léky, které by mohly připadat do úvahy po konzultaci s lékařem homeopatem.

PHOSHORUS, ARSENICUM IODATUM, KALIUM CARBONICUM, LYCOPODIUM CLAVATUM, CARBO VEGETABILIS, MERCURIUS SOLUBILIS, ANTIMONIUM ARSENICOSUM, ANTIMONIUM TARTARICUM, CHINA OFFICINALIS, RHUS TOXICODENDRON.

V první linii máme již první zkušenosti s homeopatickými léky:

Například léky, které podával kolega, lékař v Mulhouse, jež se stalo epicentrem epidemie ve Francii, uvádí, že léčil 99 případů ze 100 pacientů, kteří měli symptomy, jež mohly odkazovat k infekci COVID-19. Pouze 2 z nich se rozvinuly do pneumonie, která pak mohla být léčena společně podávanými antibiotiky a homeopatickými léky.

Zkušenost se 14 pozitivně testovanými případy v Hongkongu, kteří byli úspěšně léčeni homeopaticky, ukazuje, že byly převážně indikovány léky Bryonia a Gelsemium sempervirens.

Někteří kolegové ve světě se zaměřují na malé léky, zde však nejsou prozatím publikovatelné výsledky, které by byly podloženy zkušenostmi s velkými počty pacientů.


4. FÁZE REKONVALESCENCE (této fázi se budeme detailně věnovat v rámci naší další komunikace)

Aktuálně nejčastější problematika, kterou jako homeopaté řešíme a máme potřebu Vám naše zkušenosti komunikovat je pomoc lidem v psychosociální nejistotě, kteří se na nás obracejí, s prodlužující se s délkou karantény stále častěji. Proto máte v následujících textech zpracované tři základní léky s přesahem užitečnosti jejich indikace v aktuální epidemické situaci. Jsou to: STRAMONIUM, NITRICUM ACIDUM a VERATRUM ALBUM.

Poznámka: Výše uvedený text zpracovala MUDr. Ilona Ludvíková na podkladech několika autorů: Dr. William Suerinck, Dr. Udo Giavarini, Dr . Michel Guermonprez a Dr. Max Tétoux.

---

  • STRAMONIUM

zpracovala MUDr. Kateřina Formánková

Stramonium je lék, který v současné době epidemie více indikujeme svým pacientům, a to nejen s hlediska léku na horečku a akutní stav s kašlem, ale i u zcela zdravých pacientů, kteří mají vědomý, ale ještě více nevědomý strach. Kromě strachu z temnoty má Stramonium strach z útoku a strach ze samoty – izolace, ta nás provází nejen doma, ale také u akutních závažných případů během hospitalizace, kdy není v podstatě možný ani dotyk bez ochranných pomůcek. Stramonium se také bojí nepřijetí, má strach něco říct. Často vystupuje zcela klidně a říká, že nemá strach, je to vidět zvláště u dětí, které ale přitom chodí za rodiči, rozsvěcí si světlo, apod. Stramonium má velký strach z příšer tzn. z něčeho neznámého a nepojmenovaného, strach ztratit ochranu, kterou představuje známé okolí, pocit bezpečí, známá životní situace. Příznaky se často spouštějí po prožití šoku a pak znovu přicházejí i v naprosto bezpečné situaci. Člověk má pocit, že je opuštěný, že ho obklopuje nebezpečí ze všech stran (jako v noci v džungli). Stramonium má sice strach, ale přitom se rádo podívá na horor. Častým příznakem jsou i poruchy spánku právě po shlédnutí hororového filmu či katastrofických zpráv.

Je vhodné podat alespoň jednu dávku v ředění 30 CH i u lidí relativně bez příznaků a opakovat zvláště u lidí, kteří jsou rozrušeni zprávami, které ale s nadšením sledují (pokud seženete lék v ředění 15 CH má svůj smysl ho podat ve stejném rytmu).

Jen upozorňuji, že je obsažen v polykomponentním přípravku SEDALIA sirup pro děti (pozn. IL)

Stramonium - připomenutí MM

Datura Stramonium - Durman obecný, obsahuje alkaloidy, které mají parasympatolytický účinek – způsobují tachykardii, zpomalení střevní peristaltiky až parézu, vyschnutí sekrecí, mydriázu, a parézu akomodace, agitovanost, halucinace.

Klíčová slova:
- Prudkost příznaků - prudké poruchy smyslů a chování, delirium
- Křeče
- Horečka - vysoká, nekolísavá
- Noční děsy

Etiologie:
- Prudký a náhlý akutní febrilní stav
- Úpal, úžeh
- Hrůza, děs, strach

Průvodní znaky:
Absence bolesti, podráždění při pohledu na lesklé předměty, tekoucí vodu s křečemi v krku.
Při horečce: cefalea, sálavé teplo po těle, zarudlé a suché hrdlo, suchá kůže, poté pocení, které nepřináší úlevu, noční děsy

Indikace:
ORL - Laryngeální spazmus, Pertusoidní kašel
Pulmologie – Bronchospasmus, Asthmatická krize
Kožní - Skarlatiniformní raš
GIT - Škytavka
Oftalmologie – Strabismus
Revmatologie - Choreatiformní pohyb (DMO)

Neurologie:
- Prevence hypertermických křečí, křeče končetin a obličeje, chorea
- Kongestivní cefalea po slunění – cefalické překrvení, logorea, rudý obličej
- Prudké tiky, zadrhávání, parkinsonismus,
Změny nálad a poruchy chování:
- Nespavost s nočními děsy. Strach ze tmy,
- Paradoxní reakce na psychotropní látky
- Prudké delirium – delirium tremens, mánie, halucinace
- Nesouvislá upovídanost

Modality:
Zhoršení: ve tmě, po spaní, při pohledu na třpytivé předměty, o samotě
Zlepšení: rozptýleným světlem

 

  • NITRICUM ACIDUM

zpracovala MUDr. Magdaléna Záchová

Moji milí kolegové,

doba je nyní složitá a my i pacienti cítíme různé emoce, která si také různě uvědomujeme. Ze všech stran se na nás valí slova jako strach, úzkost, panika. Někteří s emocí pracují, jiní mají tendenci emoce potlačit a spíše somatizovat. Není cesta emoci potlačit, potlačení totiž vede právě k somatoformním poruchám, ale emoci si uvědomit a pracovat s ní tak, aby nám byla prospěšná a neničila nás. A právě homeopatie může být pomocníkem, který nás bude při této cestě provázet.

Léků, které se v této době dostávají do předpisů naší terapie je celá řada. Hodně souvisejí právě s emocemi jako strach či úzkost. Já jsem se zaměřila na lék, který má ve svém obraze ještě hněv.

Vztek čili hněv udělá s organismem podobnou neurotransmiterovou bouři jako strach, jenom s opačným znaménkem. Současně všestranně aktivuje organismus a připravuje ho na boj, který má ochránit tělesnou integritu a sociální status. Hněv tedy může být destruktivní, ale také konstruktivní. Pokud s ním umíme dobře zacházet, udržet ho v rozumných mezích, je emocí stenickou, tzn. nabuzující a posilující. (Radkin Honzák, Psychosomatická prvouka)

Nitricum acidum (kyselina dusičná):

Hanneman jej považoval za hlavní lék sykozy, Sankaran jej řadí do rakovinového miazmatu.

Mentální obraz léku:

Sankaran: neustálý pocit ohrožení, tuto hrozbu vnímá v mnoha oblastech: zdraví, práce , vztahy, atd. Je zde téma velkého úsilí, které je věnováno odvracení neustálého ohrožení nebo nebezpečí, které kolem sebe spatřuje. Vidí kolem sebe nebezpečí a vždy jsou připraveni udeřit. Mají nesmírnou úzkost o zdraví, ale jsou i velmi soucitní a starají se o druhé. Velký strach ze smrti.
Scholten: Téma kyselin – vyčerpání, apatie, agrese, boj. Téma nitrátu – zábava, potěšení, potřeba prostoru, expanze, jít ven, tenze x relaxace
Mají pocit, že všechny radosti už byly vyčerpány nebo jim je vzali. Tak v nich vznikne nevraživost k osobě, která to podle nich zavinila. Stávají se zatrpklí, nedokáží odpustit.
Chappel: udržují v sobě zášť i proti své vůli, neumí odpustit a zapomenout.

Patologicko-anatomické účinky:

Sliznice, kůže – ulcerace s nepravidelnými okraji, velmi bolestivé, snadno krvácejí, lineární trhliny, fisury na přechodu sliznice a kůže,

Pocity:

bodavé bolesti, pocit zaraženého trnu, únava, astenie

Modality:

zhoršení – chladem, hlukem, dotykem, v noci
zlepšení - teplem, pasivním pohybem bez otřesů

Klinické indikace dle Demarque:

1. Trávicí ústrojí – afty v ústech, lineární žaludeční vředy, divertikly a polypy rekta, hnisavý průjem s velkou astenií, anální fisury, ulcerohemoragické rektokolitidy.
2. Urogenitální ústrojí – podráždění předkožky a žaludu - erytém, ulcerace, fisury, vaginitida s dráždivou sekrecí, polypy na sliznice hrdla, kondylomata v anogenitální oblasti, polypy močového měchýře.
3. Kožní obtíže – fisurované ekzémy, žlutavé bradavice na nohou, vředy na DK s bolestivostí jako zaražená tříska, velmi lehce krvácejí.

Tento lék jsem dříve používala spíše v nižším ředění na základě patalogickoanatomické podobnosti kožních a slizničních lézí v nízké potenci. V této době se mi jeví jeho účinek hlavně na mentální stav. Tudíž je lepší ve vyšších potencích.

Kazuistika tohoto týdne:

Mladá žena 45 let. Již několik let u mne v péči pro ekzematické projevy na DK. Kruhovité léze, které nesvědí, mají zarudlou spodinu, olupující se. Mají tendenci se postupně rozšiřovat až do velikosti pětikoruny. Velmi dobře reagovala na Belladonnu a Berberis v různých potencích. V těchto dnech se ekzém opět začíná objevovat poté, co již několik let měla klid. K tomu i zažívací obtíže, praskliny na rukou.

Na konzultaci přišla s tím, že se mě asi po minutě zeptala: „Nevadilo by Vám, kdybych si sundala ten blbinec?“. Měla na mysli roušku. Poté dlouhý monolog o tom, jak se situace vyvíjí. V hlase velký hněv a naštvanost. Pocit bezmoci. Jedná se o velmi aktivní ženu, miluje pobyt v přírodě, často za něco bojuje až idealisticky – už dříve jsem uvažovala o lanthanoidech. Dle EAV jednoznačně Nitricum acidum vyrovnalo všechny dráhy. K tomu podán Berberis dle vzhledu lézí a minulému dobrému účinku.

 

  • VERATRUM ALBUM

zpracovala MUDr. Hana Váňová

Na úvod zajímavá informace, kterou jsem našla v MM od Robina Murphyho:

„Hahnemann byl vyznamenán Medal of Honor za to, že jen on sám (a pár jeho studentů) zastavil v Paříži, po návratu Napoleonových vojáků, epidemii cholery. Postavili mu tam tenkrát sochy a pamětní desky. Tři homeopatické léky: Veratrum album, Cuprum a Camphora spolu několika poznámkami rozdal doktorům a ti je zadarmo dávali mezi lidi. A toto opatření rozehnalo epidemii. Z Asie se cholera dostala do Ruska, kde tehdy ležela francouzská armáda. Hahnemann si odvodil (z dopisů a vyprávění lidí a ze zpráv od homeopatů v Německu) jaké budou 3 hlavní léky na choleru a zdarma je rozdal lékařům...“

VERATRUM ALBUM – intenzivní vodnaté průjmy s křečemi, profuzní pocení, zimomřivost, prostrace
CUPRUM bylo určeno pro tzv. suchou choleru, kdy převažovaly křeče nad průjmem
CAMPHORA, pokud dominovaly synkopální stavy

Farmakologie a MM homeopatica Démarque a spol.:

První patogenezi stanovil Hahnemann. Od antiky do středověku se Kýchavice bílá používala při léčení beznadějných případů cholery.

Toxikologie: selektivní podráždění parasympatiku – viscerální křeče a kolapsové stavy.

Charakteristické znaky:
- Prostrace, intenzivní slabost až naprosté vyčerpání končící kolapsem
- Ledový chlad po celém těle nebo lokalizovaný, dojem hlavy obalené ledem
- Pocit vnitřního pálení, který kontrastuje s vnějším chladem kůže a pocením
- Křečovité bolesti břicha, choleriformní průjem

Doprovodné příznaky:
- Bledý obličej
- Studený pot na čele
- Cyanóza končetin
- Cefalea
- Extrémní strach se střídá se sklíčeností a psychomotorickou agitovaností až projevy zuřivosti

Rajan Sankaran
Veratrum album je lék akutního miasmatu. Pocit, že přišel o vše, co v životě dosáhl. Jako král, který se stal žebrákem. U Belladonny vidíme strach, že bude napaden, u Stramonia hrozbu, že bude sám v divočině, u Hyoscyamu obavy, že ho opustí člověk, na kterém je závislý. Uvádí, že Veratrum obsahuje všechny tyto pocity.

Moje úvaha

Celé civilizované lidstvo je teď ve stavu Veratra alba: přehnaně pyšné, myslí si, že je pánem tvorstva a najednou pád na dno: VIRUS TAK NEPATRNÝ ZPŮSOBÍ KOLAPS!!!

Vlastní kasuistiky:

Veratrum album byl jeden z prvních léků na počátků mé homeopatické praxe (na počátku 90.let), který mne přesvědčil o hlubokém účinku homeopatických léků.

Roku 1992 přichází do naší ordinace asi 70letá žena ve velmi zuboženém stavu. Trpí dlouhodobě profusními průjmy s křečemi, které jsou doprovázeny intenzivním pocitem chladu, vnitřním třesem, ledovým pocením a kolapsy. Během roku zhubla 15 kg. Byla opakovaně celkově vyšetřena bez závažného nálezu. Třikrát byla hospitalizována pro extrémní dehydrataci a malnutrici. Propouštěcí dg.: Profuzní průjmy neznámé etiologie s dehydratací a malnutricí.
Stav trvá 2 roky.
Při vyšetření je vidět, že je žena extrémně vyčerpaná, mluví velmi slabě a pomalu, třesou se jí ruce i hlas, sotva stojí na nohou. Zpocený obličej, promodralé rty, ledově studené ruce.
Říká, že je zoufalá, může jíst jen suchou hodně uvařenou rýži. V posledních týdnech jí vadí i vařená zelenina, dušené nebo škrabané jablko, které ještě před nedávnem mohla jíst. Nesnese sebemenší množství tuku a cukru. Po kousku suchého chleba nebo rohlíku se jí trávení úplně zastaví, má extrémní nadýmání a křeče a po několika minutách následuje vodnatý průjem s nestrávenými zbytky.

Na otázku, co se před 2 lety, kdy jí potíže začaly, stalo, se slzami odpovídá: „Syn musel prodat krásnou rodinnou prvorepublikovou vilu, aby zaplatil dluhy z nezdařeného podnikání.“ Spontánně říká, že to pro ni byl šok, kolaps, zhroucení všeho. Její jediný, milovaný syn je na dně, opustila ho žena a zmařil celý jejich rodinný majetek. Po několika dnech, kdy se to dozvěděla, se objevily potíže se všemi doprovodnými příznaky. Říká, že je úplně vyřízená, chtěla by umřít, ale umírání hladem, které teď prožívá, je strašně kruté.

Předpis: CARBO VEGETABILIS 9 CH (patofyziologická podobnost) 5 granulí a VERATRUM ALBUM 15 CH (psychosomatická podobnost) 5 granulí, rozpustit společně v chladné převařené vodě a popíjet celý den.

Kontrola za 14 dnů: Ustoupily intenzivní průjmy, má 2-3 řidší stolice denně. Opět může zařadit do jídelníčku vařenou mrkev, dýni, škrabané jablko. Kromě rýže snese i jáhly, pohanku a dokonce i brambory, které už neměla více než půl roku. Zatím netráví žádné tuky. Zmírnila se zimomřivost a extrémní pocení, zlepšil se vnitřní třes.
Následující předpis: Veratrum album 15 CH 1x denně 5 granulí pod jazyk. K tomu Natrum muriaticum 5 CH + Magnesia phosphorica 5 CH + Kalium arsenicosum 5 CH – od každého 5 granulí rozpustit v chladné převařené vodě a popíjet během dne. Tento „homeopatický koktejl“ je předepsán podle strategie Schüsslerových biochemických tkáňových solí pro regeneraci metabolických funkcí. Kůra předepsána na 6 týdnů.

Kontrola za 6 týdnů: Paní je jako vyměněná, má jiskru v oku, pevný hlas, ustoupil vnitřní třes a zimomřivost. Stolice formovaná asi 5x týdně, přibrala 4 kg. Je velmi spokojená a má zajímavou otázku: „Mohou po homeopatických lécích začít růst vlasy?“ Požaduji upřesnění, paní sundá paruku, pod kterou se skrývá chmýří vlasů. Dříve jsem si ani nevšimla, že paruku nosí. Zeptala jsem se, od kdy nemá vlasy: „Od 40 let, kdy mě opustil manžel. Odjel do USA a nechal mě samotnou bez prostředků s malým synem a přerušil semnou veškeré kontakty.“ Tvrdila, že se velmi milovali, nikdy se nehádali. Dodnes to nepochopila, tenkrát to byl pro ni strašný šok, kolaps, zhroucení!!! Dostala následně Veratrum album 30 CH 1x týdně 5 granulí a nakonec 200 CH 3 dávky s odstupem 1 měsíce. Vlasy zůstaly jen v podobě chmýří, ale paní se úplně kompenzovala. Několik let za mnou jezdila jen tak „pro jistotu“. Dostala ode mne vždy lék CALCAREA PHOSPHORICA 15 nebo 30 CH, což je její konstituční lék.

Další obrovskou zkušenost s tímto lékem jsem udělala o 5 let později, kdy Litovel postihla brutální povodeň. Staré město za hradbami zůstalo jako ostrov a kolem v průměru asi 20 km bylo jezero. Bylo zde hodně zmaru. Na Veratrum album mne přivedl jeden dobrý známý. Tenkrát asi 50letý muž, sportovec, optimista, vždy si se vším věděl rady a nepokazil žádnou legraci. Jezdili jsme spolu opakovaně na hory, znala jsem ho dobře, zažila jsem s ním různé i náročné situace. Několik měsíců před povodní dokončil náročnou rekonstrukci svého domu, do které investoval všechny úspory. Během povodně měl v celém domě asi 70 cm vody – všechno zmařeno, nezachránil ani rodinné fotografie!!! Tato situace ho zcela změnila: z horkokrevného „sulfurika“ se stal zimomřivý, slabý a psychicky labilní člověk. Občas měl záchvaty zuřivosti, při kterých ještě rozbíjel i ty věci, které byly relativně v pořádku. Pár dnů mi trvalo, než jsem pochopila, že je to stav Veratrum album. Dostal ředění 30 CH (jiné nebylo k dispozici) 1x denně 5 granulí. Za 3 dny praštil do stolu a řekl: „Už bylo dost fňukání a hysterie, jde se makat!“ Od této chvíle se zcela vrátil do své síly.

A tak jsem tenkrát rozdávala na pohotovosti 2 homeopatické léky: VERATRUM ALBUM, když pacienti řekli: „Všechno moje úsilí je zmařeno, už nikdy nic nebude jako dřív.“
A DULCAMARU (etiologie vlhkého chladu) o pár týdnů později při potížích typu: „Od té doby co máme vlhký byt, mám už potřetí cystitidu, bronchitidu, objevily se mi výtoky.“ Efekty byly téměř okamžité.

Tedy v současné situaci VERATRUM ALBUM neudělá nic koronavirem. Ale pomůže pacientům najít svou vnitřní sílu v situaci, kdy mají pocit zmaru a kolapsu.

POSTŘEHY JEDNÉ MÉ PACIENTKY

Asi tak…
“Všechno se pro něco děje... K zamyšlení

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo…
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, že na tom nejvíc záleží…
Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl tak vzácný…
Přestali jsme být schopni pracovat v rodinách, a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina...
Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní…
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní…
Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si ji rodiče mohli vyzkoušet sami.
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kým jsme chtěli a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost.
Mamon nás ovládl, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme.
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání sebe, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása netkví.
Mysleli jsme si, že jsme páni na této zemi a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani nevidí, mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory.

Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější.

Za skvělou a rychlou práci týmu lektorů, překladatelce Janě Spoustové, Ilona Ludvíková, předsedkyně HLA.

KE STAŽENÍ V PDF

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde