PřihlášeníPrevence covidu-19? Ilona Ludvíková říká: „Respektujte limity svého těla a odpočívejte.“

Prevence covidu-19? Ilona Ludvíková říká: „Respektujte limity svého těla a odpočívejte.“

Ilona Ludvíková je lékařka, stomatoložka a předsedkyně Homeopatické lékařské asociace. Zeptali jsme se jí, jak se v jejích ordinacích liší jarní vlna od podzimní a jaké rady dává svým klientům.

Jak ve vašich ordinacích probíhá další vlna epidemie? Jak se to liší od jara?

Provozuji zubní ordinaci i homeopatickou poradnu a v obou segmentech se epidemie projevila naprosto jinak. V rámci stomatologické péče se pacienti cíleně snažili vyhnout preventivní a nadstavbové péči, řešili jen akutní zubní problémy. Naštěstí se situace během léta již stabilizovala a dnes běží v režimu zvýšených hygienických opatření normální ordinační provoz.

V homeopatické poradně jsem v rámci první vlny epidemie pomáhala svým pacientů zvládnout stres, který na ně kvůli životním nejistotám doléhal. Měla jsem jen jedenáct pozitivních pacientů s lehkým a středně těžkým průběhem. Těm jsme doporučila podpůrnou léčbou pomocí homeopatických léčivých přípravků. Myslím si, že díky skvěle nastavené homeopatické preventivní péči moji pacienti zvládli tohle náročné období výborně, a to jak psychicky, tak fyzicky. A to se přitom často jedná o seniory s mnoha zdravotními riziky a chronickými nemocemi. Pečuji i o pacienty po ukončení onkologické léčby. I jejich oslabené imunitě pomohla homeopatická podpora v průběhu epidemie.

Jak nemoc u vašich pacientů probíhá?

Moji pacienti s lehkým průběhem onemocnění covid-19 měli běžné příznaky virózy jako bolesti svalů, hlavy, bolest za očima, únava, zvýšená teplota, pocení, průjem se zimnicí a tak dále. Jen dva pacienti vykazovali středně těžký průběh a výraznější potíže s kašlem, zahleněním a lehkými dechovými problémy. I v těchto situacích pomohla na tyto konkrétní příznaky homeopatická léčba. Dostalo se ke mně i několik pacientů po prodělání covidu-19, těm jsem pomáhala s rekonvalescencí. Převažovaly potíže spojené s únavou, ztrátou chuti a čichu.

Jak nemoc léčíte?

U lehkých forem jsou to běžná opatření, čili klid na lůžku, dostatečný spánek a úprava životosprávy. Důležitý je pitný režim, odlehčená strava s převahou ovoce a zeleniny. K tomu doporučuji rychlou úlevu od symptomů v lékárnách běžně dostupným polykomponentním homeopatikem Paragrippe (třikrát denně dvě tablety rozpustit pod jazykem). Pacienti sami začnou užívat při prvních příznacích virózy také Oscillococcinum (tři dávky denně). Mají s tímto přípravkem velmi dobré osobní zkušenosti. U pacientů s rizikem plicních komplikací, čili u těch, kteří v minulosti prodělali zápal plic nebo jsou astmatici, jsem přidávala homeopatický lék Serum de Yersin 9–15 C dvakrát týdně. Ale jako nejefektivnější se ukázala především na míru nastavená homeopatická opatření, pro každého pacienta jsem přitom volila individuální strategii preventivních opatření a snažila se pohlídat jejich predispoziční tendence k virovým onemocněním.

Měla jste nějaký vážný případ?

Závažný průběh nemoci jsem neléčila, takové pacienty automaticky odesílám k odborníkům. Zde striktně respektuji limity homeopatické léčby. Pacienti, kteří se na mě v takovém vážném stavu obrátí, vždy informuji o nutnosti konvenčního léčebného postupu a oni to bez problémů a zbytečných diskuzí plně respektují. Jsou na tento přístup ode mne zvyklí i v jiných situacích, například v případě úrazu se jedou ošetřit na příslušné odborné pracoviště, až pak mne osloví s žádostí o podpůrnou homeopatickou léčbu v rámci hojení či rekonvalescence.

Jaké preparáty a homeopatika doporučujete jako prevenci?

Svým pacientům stále zdůrazňuji, že zdraví je jejich osobní věc. Doporučuji aktivní opatření, jako je pohyb, správná strava, dostatečný pitný režim, vitamíny a také respekt k biorytmu, tedy střídání času na aktivitu, ale také na odpočinek. Vysvětluji jim, že jsem jim pouhým průvodcem a podporovatelem, ale zdraví jako takové je v jejich vlastních rukou. Zpočátku jsou často tímto přístupem zaskočeni, ale jakmile ho pochopí a začnou má doporučení aplikovat, čiší z nich sebedůvěra a radost ze života. A to je podle mého názoru nejlepší prevence všech nemocí.

Co užíváte vy sama?

Já sama se řídím naprosto stejnou strategií, kterou doporučuji svým pacientům. I přesto, že jsem zdědila sklon k metabolickým a cévním potížím, snažím se svým životním stylem, do kterého již skoro 20 let skvěle zapadá i homeopatie, rozhodovat o kvalitě svého života zodpovědně. Sebepéče je naprostým základem životní pohody. Mnohokrát jsem již zažila, že nerespektování limitů organismu je rychlou cestou ke zdravotním potížím.

Máte pacienty, které mají v reakci na karanténu a celkovou nejistotu strach a psychické potíže? Co jim radíte?

Situace kolem pandemie s sebou přinesla právě strach z nemocí a z budoucnosti. Tento dlouhotrvající stres často vede k mnohým funkčním potížím, naše tělo přestává zvládat pocit neustálé nejistoty a doslova „vyrobí“ potíže, které jsou pro konvenční léčbu neuchopitelné. Je to velký soubor psychosomatických potíží, který každý člověk ukáže právě ve svém nejzranitelnějším orgánovém systému. Například člověk s problematickou kůží si „vytvoří“ ekzém.

Permanentní stres produkuje stálé napětí nejen ve svalech kosterních, ale i v hladké svalovině trávicího ústrojí, močového měchýře, o srdeční svalovině nemluvě. To znamená, že se zhorší cévní zásobení tkání a to vede následně k celé škále zdravotních problémů. Například se velice často setkávám s problémem žaludečních potíží při stresu. Když se pacient vyšetří endoskopicky, žádné objektivní potíže se neukáží. Pomůže jen obyčejná úprava životosprávy společně s na míru nastavenou homeopatickou léčbou a je po problému. Homeopatický lék pomůže pacientovi získat opětovnou důvěru ve své vlastní tělo. Tato sebedůvěra pak pomůže stabilizovat pacienta během dlouhodobého stresu. Důležité přitom je, že pacient se k problému postaví aktivně.

Prodělala jste vy sama nemoc? Jak u vás probíhala? Jak jste ji léčila?

Já sama jsem prodělala velmi těžké virové onemocnění koncem ledna letošního roku, kdy se o koronaviru vůbec nemluvilo. Z dnešního pohledu to pro mne byla jedinečná zkušenost, která mi umožnila pomáhat pacientům s maximální empatií k jejich potížím.

Můžete uvést nějakou konkrétní kazuistiku?

Maminka sedmiletého chlapce volala v březnu 2020 kvůli jeho potížím. Běžné příznaky nachlazení: únava a zvýšená tělesná teplota. Jelikož tohoto malého pacienta znám již od narození, nastavila jsem mu na míru homeopatické doporučení. Chlapec užíval Ferrum phosphoricum 9 C pět granulí každou hodinu první den (samozřejmě mimo spánek) a následujících pět dní Sulfur iodatum 9 C pět granulí ráno a Hepar sulfur 15 C a Lachesis mutus 15 C vždy po pěti granulích od každého léku večer.

Malý pacient byl do týdne zcela zdráv bez následné zdlouhavé rýmy, bez následné komplikace kloubního zánětu, což po viróze bývá u dětí jeho věku obvyklý scénář. Ošetřující pediatr, který doporučil pouze klidový režim a vitamíny, poslal malého pacienta s matkou na odběr na covid-19. Matka měla test pozitivní, chlapec negativní. Matka přitom neměla žádné příznaky nemoci, ale po této zprávě propadla hysterické panice a ihned mi rozrušená volala, co má tedy dělat.

Doporučila jsem jí Oscillococcinum v dávce jedna tuba denně po dobu dvou týdnů a každý den kombinaci homeopatických léků: Ignatia amara 15 C plus Aconitum 15 C po pěti kuličkách ráno a večer. Po stránce psychiky se stabilizovala doslova do druhého dne a do telefonu mi sebejistě oznámila, že to v pohodě zvládnou. Doporučila jsem tedy homeopatické léky užívat dále pouze jednou denně, a to večer. Po této osobní zkušenosti neváhá známým doporučovat používání mobilní aplikace „Homeopatie“, kde mohou laici přehledně najít mnoho užitečných rad.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde