PřihlášeníPostCOVID syndrom

PostCOVID syndrom

26. ledna 2021 proběhlo na FB platformě vysílání, kde lékaři ze specializované poradny vytvořené při Fakultní nemocnici Olomouc, informovali laickou i odbornou veřejnost o situaci při sledování pacientů po prodělání klinického onemocnění COVID-19. Akci koordinoval MUDr. Petr Jakubec, Ph.D. z Fakultní nemocnice Olomouc.

Vybírám několik stěžejních, pro klinickou praxi zajímavých, informací.

1. Klinický průběh onemocnění COVID-19 je nutné uchopit KOMPLEXNÍ LÉČEBNOU STRATEGIÍ!

2. Mezi tři nejčastější následky pro prodělání nemoci COVID-19 patří:

 • postižení plic ve smyslu intersticiálních fibrotických změn (zaslouží si provést funkční vyšetření plic, ev. RTG a CT plic)
 • přetrvávající dechové potíže: dušnost, kašel
 • únavový postvirový syndrom

Lékaři uvedli i potíže v jiných orgánových systémech: poruchy paměti a soustředění, potíže se spánkem, svalová slabost, GIT potíže, kožní potíže, hematologické potíže (hyperkoagulační stavy, anémie z nedostatku železa), narušení funkce ledvin, revmatologické a systémové komplikace.

Homeopatická léčebná metoda v těchto případech skvěle doplňuje komplexní terapeutická doporučení. Jednoznačně nejlepší cestou je na míru nastavená léčba lékařem, který má s homeopatickými léčebnými přípravky zkušenosti.

Obecně lze doporučit:

 • respektování vlastního těla při postupném budování zdravé kondice
 • zdravý rytmus spánek - aktivita - odpočinek
 • dechová rehabilitace
 • pohybová aktivita
 • důraz na kvalitní výživu s vitamíny
 • dostatečný pitný režim

Ukazuje se, že je velmi užitečné mít jako praktický lékař pro své pacienty účinný léčebný nástroj, jakým je homeopatie. Nabízí totiž optimalizaci procesu uzdravování. Její hlavní místo je právě v rámci rekonvalescence.

Z homeopatických léků se nejčastěji uplatňuje:

 • Silicea - optimalizace doznívající imutní reakce v intersiciálních tkáních - vazivu,
 • Bryonia - suchý dráždivý kašel, případně výpotek v pohrudniční oblasti,
 • Lycopodium clavatum - podpora metabolismu jater a ledvin,
 • Antimonium tartaricum - postvirová tendende k astmatu,
 • Sulfur iodatum - kloubní a svalová rekonvalescence,
 • Phosphoricum acidum - protrahovaná únava
 • Natrum muriaticum - přetrvávající suchost na dýchacích sliznicích,
 • China - následky dehydratace během akutního onemocnění
 • Arsenicum album - přetrvávající a neadekvátní úzkost o své zdraví s vyčerpáním,
 • Aconitum napellus - panické reakce po prodělaném závažném onemocnění,
 • Argentum nitricum - anticipační úzkost z budoucnosti s velikým neklidem
 • Gelsemium sempervirens - paralyzující slabost svalů s neschopností návratu k normálnímu životnímu tempu.

MUDr. Ilona Ludvíková
předsedkyně HLA

---

Poznámka: webinář je ke shlédnutí na Youtube kanále FN OLOMOUC.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde