PřihlášeníJarní setkání homeopatů v Táboře

Jarní setkání homeopatů v Táboře

Ve dnech 17.-19. května 2018 proběhlo tradiční jarní setkání homeopatů - lékařů, farmaceutů, psychologů, porodních asistentek a dalších odborníků, kteří ve své praxi využívají homeopatii. Bezmála 100 účastníků přijelo do malebného historického města Tábora, aby získali nové poznatky nejen v homeopatii a vzájemně si vyměnili své zkušenosti z praxe.

Letošní seminář, který každoročně pořádá Homeopatická lékařská asociace, nesl podtitul "Sám sobě lékařem", a proto byl více zaměřen na oblast psychologie, sebepéče, zdravé stravování apod.

Páteční program začal uvolněně - příjemným cvičením pánevního dna s milou porodní asistentkou Bc. Romanou Gogelovou. Velkým tématem pátečního dne byl syndrom vyhoření, kterému se věnovaly jak psycholožky Mgr. Eva Pávková a Mgr. Margareta Šlemínová, tak i zkušená lékařka - homeopatka MUDr. Eliška Bartlová.

Zajímavým zpestřením byla přednáška Změna stravování nebolí, ve které Ing. Ludmila Pszczolková a PharmDr. Jana Strieglerová hovořily mimo jiné o důležitosti střevní mikroflóry. MUDr. Markéta Redlová vystoupila s přednáškou na téma přetížení z pohledu terénního neurologa, kdy se zaměřila na faktory, které mohou přetížení způsobit jako například: multitasking, poruchy spánku, stres apod. Závěr pátečního dne patřil opět uvolnění, relaxaci a sebepéči v praxi, kdy si účastníci semináře vyzkoušeli praktická meditační cvičení.

Sobotní program zahájila poutavá přednáška gynekoložky MUDr. Svatavy Žalmanové, která se zaměřila na možnosti svépomoci v oblasti péče o ženské tělo a prevenci řady dyskomfortů. Poté navázala MUDr. Ilona Ludvíková, předsedkyně Homeopatické lékařské asociace, která se věnovala neméně zajímavému tématu mužského přechodu neboli "MAN-PAUZE".

Účastníci semináři si také mohli vyplnit sebereflexní test, který si pro ně přichystala MUDr. Kateřina Formánková a zamyslet se tak nad svým životním stylem, zda například dostatečně spí, jak tráví volný čas, jakým způsobem se stravují, kolik času věnují své rodině apod.

V sobotu na semináři vystoupily také farmaceutky Mgr. Jana Pilecká a PharmDr. Jana Strieglerová, které se zevrubně zabývaly otázkou role lékárníka coby průvodce pacienta s onkologickým onemocněním, jaké existují možnosti, co může lékárník pacientovi nabídnout ve všech fázích nemoci - homeopatické léky, Bachovy květové esence, výživová a režimová doporučení apod.

Závěr soboty patřil zkušené veterinární lékařce MVDr. Michaela Švaříčkové, jejíž zamyšlení nad soužitím zvířat a člověka bylo jistě pro všechny laskavou tečkou za celým programem.

I ohlasy za jarním setkáním, které jsme obdržely, byly velmi pozitivní:

"Přátelské a srdečné prostředí. Opravdu je hned na první pohled znát, že lidé zajímající se o homeopatii, patří do jiného, šťastnějšího, vyrovnanějšího, usměvavého okruhu lidí. Báječné dobití baterek. Děkuji."

"Vše bylo nesmírně zajímavé a přínosné. I věci obecně známé je potřeba stále říkat, proto díky za to."

"Ještě jednou moc děkuji za krásně strávené dny, opět úžasná atmosféra , díky za skvělou organizaci atd., těším se na další setkání. Krásné letní dny."

Již teď se těšíme na příští Jarní seminář, který proběhne ve dnech 23.-15. května 2019 v Telči.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde