PřihlášeníOdešel Forrest Gump současné medicíny...

Odešel Forrest Gump současné medicíny...

Jsme hluboce zarmouceni, že nás 15. srpna t.r. opustil Dr. Peter Fisher, ředitel výzkumu Královské londýnské nemocnice, největšího Evropského centra pro integrovanou medicínu a lékař královny Alžběty II. Sedmašedesátiletého Petera Fishera zabilo nákladní auto, když jel do práce v rámci celonárodní akce "Do práce na kole".

Dr. Peter Fisher byl revmatolog a homeopat, velmi respektovaný lékař, který viděl homeopatii jako doplňkovou léčebnou metodu k běžné lékařské praxi. Byl absolventem Cambridge University a Royal college (Fakulty homeopatie). Předsedal pracovní skupině Světové zdravotnické organizace zabývající se homeopatií a byl členem odborného poradního panelu WHO pro tradiční a integrovanou medicínu. Jeho publikační činnost v oblasti revmatologie a integrativní medicíny byla nesmírně široká. V roce 2007 získal od Polské lékařské akademie zlatou medaili Alberta Schweitzera.

Někteří členové Rady a lektoři Homeopatické lékařské asociace měli možnost se s Peterem Fisherem setkat osobně v rámci kongresu ECH konaném v listopadu 2016 ve Vídni. Toto setkání pro ně bylo nezapomenutelné. "Velmi si jeho práce vážíme, obzvlášť jeho obrovského přínosu při vedení projektu při WHO", říká předsedkyně HLA, MUDr. Ilona Ludvíková: "Dr. Peter Fisher byl jako Forrest Gump současné medicíny. Jednak mu byl značně podobný v osobním otevřeném jednání vůči všem kolegům a navíc byl i fyzicky podobný Tomu Hanksovi, který Forresta Gumpa ztvárnil. Velmi si vážím zejména jeho naprosté otevřenosti k názorům ostatních kolegů a velké ochoty diskutovat o všech současných problémech medicíny, zejména pak o začlenění CAM metod do běžné klinické praxe každého lékaře.

"Několikrát jsem zažila osobně jeho vystoupení a bylo to vždy kompetentní, vědecké i člověčí. V osobním kontaktu to byl pravý gentleman v tom nejlepším slova smyslu. Byl vekým přínosem pro rozvoj současné homeopatie, jeho odkaz bude žít dál. Kdo žije v srdcích a myslích lidí, vlastně nikdy nezemřel.", připojila své vyjádření zakladatelka HLA, MUDr. Hana Váňová.

Dr. Fisher mimo jiné hodnotil výsledky farmakoepidemiologické studie EPI3 o využití homeopatie v praxi rodinných lékařů ve Francii jako velmi užitečné léčebné metody do běžné klinické praxe. Hlavním cílem této studie bylo objektivizovat prospěšnost homeopatické léčby v praxi lékařů primární péče. O této významné studii jsme v minulosti informovali i naše čtenáře, článek je k dispozici zde: EPI 3 studie

Dr. Peter Fisher bude chybět nejen jeho rodině, ale široké a odborné veřejnosti po celém světě.

 

Foto zdroj: Wikipedia + archiv MUDr. Ilony Ludvíkové

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde