PřihlášeníNový výzkum paměti vody možná povede k lepšímu porozumění homeopatii

Nový výzkum paměti vody možná povede k lepšímu porozumění homeopatii

Dne 14. července 2018 se v londýnské Královské lékařské společnosti konala konference na téma „Nové obzory ve vědě o vodě“ zaměřená na homeopatii. Konference se zúčastnilo mnoho vážených řečníků včetně laureátů Nobelovy ceny profesora Briana Josephsona a profesora Luca Montagniera a dále profesorů Geralda Pollacka, Vladimira Vojejkova, Alexandera Konovalova a Dr. Roberta Verkerka.

Západní model medicíny je velmi závislý na farmakách a operačních zásazích a u akutních zdravotních problémů se osvědčil jako vysoce efektivní. U chronických onemocnění je to ale do značné míry jiné. Léky a operace bývají neúčinné a běžné nemocnice a kliniky umějí nabídnout pacientovi kromě zmírnění bolesti jen malou pomoc. Žádná léčba nebo metoda vyšetření není lékem na veškeré potřeby našeho zdraví. Dosud vznikla celá řada komplementárních a alternativních způsobů léčby, které nabízejí podporu chronicky nemocným pacientům. Je to například akupunktura, zvuková terapie, reiki, hypnoterapie, homeopatie a mnoho dalších. I když komplementární a alternativní medicína nabízí podporu v mnoha zdravotních aspektech včetně chronických onemocnění, největší kritika se zaměřila především na homeopatii. Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je homeopatická léčba i nadále dostupná jako alternativní léčba v rámci státního systému zdravotní péče, přesto na ni její kritici nevybíravě útočí, a to navzdory tomu, že homeopaticky léčení pacienti po celém světě neustále dokládají výborné výsledky své léčby.

Hlavním důvodem, proč konvenční medicína nemá k homeopatii důvěru, spočívá podle všeho v představě, že pokud je léčebná látka rozředěna do té míry, kdy už nejsou přítomny žádné molekuly této látky, nemůže mít léčebný účinek. Profesor Josephson* řekl: „Myšlenku, že voda může mít paměť, lze okamžitě popřít na základě jakéhokoliv z mnoha snadno pochopitelných neplatných argumentů,” a dále vysvětlil publiku, proč tyto argumenty neplatí. Poté pokračoval: „Vezměme si například tvrzení, které jako dogma vyřkl velmi známý výzkumník komplementární léčby, jemuž teď ušetřím rozpaky tím, že ho nejmenuji. Řekl, že ‚bez molekul není účinku‘. Pokud by to byla pravda, neexistovalo by nic takového jako magnetické záznamy nebo různé krystalické formy téže látky. Na paměť vody tento argument neplatí.”

Profesor Josephson doplnil svou přednášku o video, které zřejmě ukazuje schopnost vody zapamatovat si vstupní frekvenci zvuku vloženou do čisté vody v novém typu vědeckého nástroje – CymaScopu, jenž umožňuje vizualizaci zvuku tím, že otiskne jeho vibrace na čistou vodu trochu jako otisk prstu na skleničku. Při experimentu byla frekvence odstraněna, pak opět vložena a čas, po němž se obraz zvuku znovu objevil, se zkracoval. Pokaždé, když byl tento proces zopakován, se čas zkrátil z původních šesti sekund na konečné tři sekundy. To nabízí vysvětlení, že si voda vloženou frekvenci zvuku udržela v paměti.

Také pustil video, které ukazovalo vizualizovaný zvuk rakovinové buňky, což je část výzkumného projektu, na němž spolupracují profesor Sungchul Ji z Rutgersovy university (jeho synem je Sayer Ji), Dr. Ryan Stables z britské Birminghamské university a laboratoře CymaScope ve Spojeném království. Tento výzkum by mohl vést k zdokonalení chirurgických zákroků zejména v mozkové chirurgii, kde je dokonalé odstranění všech nádorových buněk náročný proces.

Profesor Josephson dodal: „Voda vykazuje pozoruhodné strukturální a dynamické vlastnosti, mezi něž patří ‚biologický signál‘ objevený výzkumy Benevisteho a Montagniera a komplex zvukem indukovaných struktur ve vodě, které odhalil CymaScope. Organizované dynamické chování je spíše polem působnosti biologie než fyziky a vyžádá si odlišné nástroje zkoumání než ty, které jsou ve fyzice obvyklé. Jedním takovým nástrojem by mohl být CymaScope. Není to pouze nový vědecký přístroj, ale rovněž i nová věda a já tuším nový obor matematiky.”

Konference vznesla námitky vůči konceptuálnímu rámci, na němž je založena chemie a moderní lékařské vědy, a řečníci nabídli řešení, která vnášejí diskuzi do existujícího statu quo západního modelu lékařství.

* Brian Josephson byl profesorem fyziky v Cavendishově laboratoři od roku 1974 do svého odchodu na odpočinek v roce 2007. V současnosti je emeritním profesorem fyziky na Cambridgeské univerzitě a členem Trinity College v Cambridge a Královské společnosti.

Záznam z přednášky profesora Josephsona v Královské lékařské společnosti najdete zde: www.nexusnewsfeed.com.

Zajímají-li vás další informace o přístroji CymaScope, navštivte stránku: www.cymascope.com.

Autor článku: John Stuart Reid

Překlad: Mgr. Helena Procházková

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde