PřihlášeníZpráva ze zasedání ECH v Sofii

Zpráva ze zasedání ECH v Sofii

Ve dnech 15.11.-18.11.2018 se v Sofii uskutečnilo tradiční podzimní zasedání European Committee for Homeopathy. Tradiční jednání rady ECH a podvýborů bylo tentokrát doplněno o workshopy a sympozium „Homeopatie v 21. století – Integrace homeopatie do humánní, dentální a veterinární lékařské praxe“.

Celou tuto akci zorganizovala a zaštítila bulharská asociace homeopatických lékařů (ALHB). Zasedání výboru a podvýborů ECH bylo zahájeno workshopy organizovanými podvýbory pro výzkum a podvýborem pro zkoušky léků. Oba workshopy byly skvěle zorganizované a naplněné zajímavými přednáškami a prezentacemi.

Druhý den setkání evropských homeopatů proběhly jednání podvýborů. Zde se zúčastnili i zástupci HLA a to PharmDr. Renata Semeráková v podvýboru pro farmacii a MUDr. Jaroslav Čupera v podvýboru pro politiku. Jednání podvýboru pro politiku bylo zahájeno minutou ticha na památku dr. Petera Fishera, který v srpnu tohoto roku tragicky zahynul. Na programu pak bylo, mimo jiné, jednání o možnostech prezentace a podpory homeopatie mezi mladými lékaři, možnostech podpory a propagace homeopatie jako oficiální součásti medicínské praxe napříč celou Evropskou unií a mnoho dalších důležitých témat.

V sobotu pak následovala Valná hromada ECH, kde zástupci HLA poprvé měli volební právo a aktivně se mohli zapojit do hlasování. Zazněly zde tradiční zprávy o práci podvýborů za uplynulé dva roky a výhledy do dalších let. Prezidentka ECH, dr. Héléne Renoux, pak ve své řeči shrnula nejdůležitější úspěchy ECH a úkoly do budoucna.

Paralelně s celým jednáním ECH probíhalo i zasedání výboru IAVH ( International Association of Veterinary Homeopathy ) a workshopy pro veterinární lékaře především z Bulharska.

V sobotu odpoledne a neděli dopoledne pak následovalo společné sympozium ECH a IAVH s názvem „Homeopatie v 21 století – Integrace homeopatie do humánní, dentální a veterinární lékařské praxe“. Sympozium zahájili prezidentka ECH dr.Héléne Renoux a prezident IAVH dr. Edward deBeukelaer a také dr. G.K.G.Pillai, pracovník WHO z oddělení Traditional, Complementary and Integrative Medicine. Obě půldenní části sympozia pak byly věnovány přednáškám o začlenění homeopatie do běžné praxe na dětském oddělení, v onkologické praxi, v praxi všeobecných lékařů, veterinářů či o spolupráci homeopata a kardiologa.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde