PřihlášeníAktivity HLA ve věci připomínkování Zákona o léčitelských službách

Aktivity HLA ve věci připomínkování Zákona o léčitelských službách

Představitelé HLA intenzivně pracují na schválení připomínek k chystanému Zákonu o léčitelských službách. Předsedkyně Rady HLA, MUDr. Ilona Ludvíková a další členové rady komunikují s představiteli Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších důležitých orgánů státní správy, aby byly naše připomínky k zákonu řádně do zákona zapracovány a nebyla tak znemožněna praxe stovek lékařů a farmaceutů.

Protože...

Zákon o léčitelských službách by ve stávající podobě znamenal:

  • nesprávné zařazení homeopatické léčebné metody do léčitelských terapií a tím by nemohla být poskytována v rámci zdravotní péče (lékařské a lékárenské)
  • znamenal by, že žádný lékař by nemohl předepsat homeopatické léky, jejichž výdej je vázán na recept
  • lékárník by nemohl volně prodejné homeopatické léky doporučovat v rámci svého poradenství

Mezinárodní situace je nastavena přesně naopak:

  • WHO (Světová zdravotnická organizace) přijala strategii integrace doplňkových metod, včetně homeopatie do národních zdravotních systémů, viz. WHO Traditional medicine strategy 2014-2023
  • ECH (Evropský výbor pro homeopatii) již nastavil základní rámec začlenění homeopatie do systému zdravotní péče v zemích Evropy. ECH vytvořila CEN normu, která byla v České republice přijata v dubnu 2017 jako Česká technická norma ČSN EN 16872 763107. Jsou v ní definovány služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH), požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři a s doplňující kvalifikací v homeopatii. Dodnes jsme bohužel jednou z mála evropských zemích, kde její realizace neprobíhá.

Naše aktuální kroky:

  • Dne 31.01.2019 jsme na Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím advokáta, Mgr. Libora Štajera z advokátní kanceláře KMVS, zaslali zásadní připomínky k návrhu zákona o léčitelských službách, který je aktuálně dostupný v ODOKu a požádali jsme o předání náměstkovi ministra pro legislativu a právo, JUDr. Radkovi Policarovi.
  • Dne 21.2.2019 jsme připomínky rozšířili o zásadní připomínky za farmaceutickou sekci HLA, které byly rovněž odeslány na MZ ČR.
Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde