PřihlášeníGlobální zpráva WHO o tradiční a komplementární medicíně 2019

Globální zpráva WHO o tradiční a komplementární medicíně 2019

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala v květnu svou Globální zprávu o tradiční a
komplementární medicíně 2019. Tato zpráva hodnotí globální vývoj v tradiční a
komplementární medicíně v posledních dvou dekádách a je založena na příspěvcích z 179
zemí světa. Poskytuje tvůrcům politik, pracovníkům ve zdravotnictví i veřejnosti cenné
informace o tom, jak tradiční a komplementární medicína může přispívat ke zdraví a pohodě
lidí.

Zpráva WHO uvádí, že homeopatie je užívána ve 100 zemích světa, a poskytuje informace o využití homeopatie v konkrétních zemích na pěti kontinentech. Celé znění zprávy najdete na tomto odkazu: www.who.int

Zpráva rovněž zdůrazňuje, že tradiční a komplementární medicína je důležitý a často podceňovaný zdroj zdraví s mnoha způsoby užití, zvláště při prevenci a zvládání chronických onemocnění souvisejících s životním stylem a při pokrývání zdravotních potřeb stárnoucího obyvatelstva. Proto zpráva dochází k závěru, že tradiční a komplementární medicína může významně přispět k cílům zajištění všeobecného zdraví tím, že bude zahrnuta do poskytování základních zdravotních služeb.

Pouze 11 evropských zemí vytvořilo do roku 2018 svou národní politiku pro tradiční a komplementární medicínu. Snad si ti, kdo v Evropě spoluvytváří politiku, tuto zprávu přečtou a uvědomí si ohromný potenciál homeopatie a jiných komplementárních medicín při zlepšování zdraví evropských občanů.

Zdroj: Zpravodaj ECH, květen 2019

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde