PřihlášeníVýzva předsedkyně HLA k podpoře klinické homeopatie

Výzva předsedkyně HLA k podpoře klinické homeopatie

Milí členové Homeopatické lékařské asociace!

Uprostřed letní pohody bychom měli zůstat ve střehu. Díky diskuzím ohledně výše úhrad homeopatické péče ze zdravotního pojištění, která aktuálně probíhá ve Francii, se jistě zvedne vlna zájmu skeptiků o homeopatická témata.

Ministryně zdravotnictví Francie Agnés Buzyn navrhla zrušit úhradu homeopatických léčivých přípravků z veřejných prostředků, a to na základě informací z Vrchního úřadu pro zdravotnictví (HAS). Ve Francii se okamžitě zvedla vlna nesouhlasu a vznikla petice a kampaň na sociálních sítích za podporu homeopatie. Ve Francii ji totiž pravidelně předepisuje 1/3 praktických lékařů a ¾ porodních asistentek. Petici podepsalo k červenci 2019 1,3 mil francouzských občanů. Abychom to uvedli do finančního rámce, je třeba si uvědomit, že úhrada homeopatických léků z veřejného zdravotního pojištění představuje v této zemi pouze 0,3% z celkových výdajů zdravotního pojištění.

Nabízí se tedy otázka: Je úspora financí důvodem pro toto opatření?

Zcela zásadní se jeví vnímat všechny informace v souvislostech vlastních zkušeností, je to jediná cesta k zachování zdravého rozumu. Pocit sílící negativní vlny proti homeopatii je nepopiratelný v celé Evropě. Stát se založenýma rukama rozhodně není naší volbou a minulé zkušenosti ukazují, že podcenění aktuální situace by mohlo mít pro homeopatii doslova fatální následky.

Každý z nás si jistě zvolí svůj osobní postoj, ale to, co nás spojuje je právě klinická homeopatie a bez ní si svou každodenní praxi neumí představit nikdo z nás…

Dovolím si navrhnout dvě možnosti, jak každý z nás může homeopatii podpořit:

1. PRAKTIKOVAT HOMEOPATII ve své každodenní klinické praxi (lékař, veterinář, lékárník, porodní asistentka, psycholog, fyzioterapeut…všichni zdravotní profesionálové).

2. Stát se ZPROSTŘEDKOVATELEM INFORMACÍ O HOMEOPATII pro své pacienty, klienty i širokou veřejnost.

Homeopatie jako jedinečná léčebná metoda probouzí sebeuzdravující procesy v organismu, je důležitou součástí kvalitní léčebné strategie a podporuje aktivní přístup k vlastnímu zdraví. Přináší možnosti individualizace léčebných postupů, je také nenahraditelnou možností k ovlivnění predispozic ke zdravotním potížím, pomáhá předcházet komplikacím.

Je na místě opět připomenout tři základní cíle HLA:

  • aby každý lékař, farmaceut a zdravotní profesionál znal homeopatii, její možnosti a limity
  • aby zodpovědné instituce počítaly s homeopatií jako regulérní léčebnou metodou
  • aby každý pacient dostal přesně ten lék, který je pro něj aktuálně nejefektivnější a nejšetrnější (bez ohledu na to, jestli se jedná o léčivý přípravek homeopatický nebo jiný, či kombinaci různých přípravků)

S pokorou v srdci, se zdravým rozumem v hlavě a se zakládajícími členy HLA v zádech pojďme společně hájit klinickou homeopatii. Ať je každému člověku, zvířeti či rostlině dopřáno maximum kvalitní odborné péče i v České republice!

MUDr. Ilona Ludvíková
předsedkyně HLA, odborné homeopatické společnosti
V Brně dne 14.7.2019

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde