PřihlášeníTisková zpráva HLA: Homeopatie je léčebná metoda

Tisková zpráva HLA: Homeopatie je léčebná metoda

Praha 20. září 2019 – Homeopatická lékařská asociace (HLA) bere na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu. Ten konstatuje, že je právem občanů „pokusit se řešit své zdravotní obtíže
i metodami, které podle aktuálních vědeckých poznatků žádné účinky nemají, pokud nejsou uváděni v omyl o tom, že by se jednalo o zdravotní službu podle zákona o zdravotních službách“. 

HLA však nesouhlasí s tím, že by měla být homeopatie vyloučena z úkonů zdravotních služeb, které poskytují lékaři. "HLA jako odborná společnost, která proškolila více než 2000 lékařů a 1700 odborníků ve zdravotnictví nebyla přizvána k diskusi při správním řízení," říká MUDr. Ilona Ludvíková, předsedkyně HLA. "Pro homeopaticky vzdělané lékaře a lékárníky je prioritou, aby byl u každého pacienta zvolen takový léčebný postup, který je pro něj v danou chvíli efektivní a nejbezpečnější."

Lékaři, kteří ve své praxi využívají jiných než klasických metod, nesou za svá rozhodování vždy stejnou zodpovědnost jako při poskytování péče klasické, a to především vůči pacientům samotným. HLA navíc dlouhodobě prosazuje, že homeopatie má být podávána ideálně z rukou plně kvalifikovaného lékaře, lékárníka, případně jiného kvalifikovaného odborníka ve zdravotnictví. 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:
 • 7.3.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: II. Cyklus - Praha
  1. SEMINÁŘ
 • 14.3.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: II. Cyklus - Ostrava
  1. SEMINÁŘ
 • 18.4.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: II. Cyklus - Praha
  2. SEMINÁŘ
 • 16.5.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: II. Cyklus - Ostrava
  2. SEMINÁŘ
 • 21.-23.5.2020
  JHS 2020
  Jarní homeopatický seminář
 • 30.5.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: II. Cyklus - Praha
  3. SEMINÁŘ
 • 6.6.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: II. Cyklus - Ostrava
  3. SEMINÁŘ
 • 17.10.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Brno
  1. SEMINÁŘ
 • 24.10.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Praha
  1. SEMINÁŘ
 • 7.11.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Brno
  2. SEMINÁŘ

Kontakt

Homeopatická Lékařská Asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Telefon:
+420 773 686 002

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde