PřihlášeníProfesor Dr. Michael Frass na Kongresu integrativní medicíny v Praze!

Profesor Dr. Michael Frass na Kongresu integrativní medicíny v Praze!

Další ročník Kongresu integrativní medicíny proběhne 25. října v Praze na Žofíně. Účastníci kongresu budou mít tu čest poslechnout si online přednášku na téma "Homeopatie u onkologických pacientů" a následně diskutovat s významným profesorem Michaelem Frassem z Medizinische Universität Wien z Rakouska.

Jako upoutávku na online přednášku s možností diskuse vám přinášíme krátké video s panem profesorem Frassem (v anglickém jazyce) s níže uvedeným volným překladem.

Univ. Prof. Dr. Michael Frass | Homöopathie Spezialist in Wien - VIDEO ke shlédnutí

"Udělali jsme studii, kterou jsem prezentoval na konferenci HRI v Londýně v červnu 2019. V ní jsme prokázali, že doplňková homeopatická léčba, která je přidána ke konvenční onkologické léčbě, zlepšuje životní pohodu pacientů (well-being) i jejich celkový zdravotní stav. Pomáhá jim zlepšit dušnost, nespavost, bolesti i únavu. Homeopatie významně zvyšuje kvalitu života onkologických pacientů a posiluje jejich konstituci. I v nehomeopatických studiích je prokázáno, že pokud se zlepší kvalita života pacientů, zvýší se i jejich přežití. Homeopatie není zaměřena na nádor, ale na tělo a pomáhá mu dostat se do původního stavu (jako před onemocněním). Homeopatie zvyšuje kvalitu života, posiluje imunitní systém a tělo pak samo bojuje proti nádoru.

Restrospektivní analytická studie byla provedena u pacientů s pokročilými stádii onkologického onemocnění. Zahrnovala jen poměrně malý počet pacientů, asi 50-60, ale i tak jsme prokázali, že má smysl začít s homeopatickou léčbou dokonce i 12 měsíců po stanovení diagnózy. Museli jsme ale použít speciální statistické metody.

Nyní probíhá studie u pacientů s nádory plic, což je specifická skupina. Sledujeme nejen kvalitu jejich života (well being) ale i dobu přežití. Je to placebem kontrolovaná, randomizovaná, multicentrická studie. Probíhá v jedné nemocnici ve Vídni a ve dvou dalších nemocnicích v Rakousku. Doufám, že ji dokončíme zhruba do tří let a pak data vyhodnotíme."

Pokud se chcete přihlásit na Kongres integrativní medicíny, můžete tak učinit zde: KIM 2019

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde