PřihlášeníAntibiotická rezistence a homeopatie

Antibiotická rezistence a homeopatie

Česká republika patří mezi země s vysokým výskytem mikrobiálních kmenů, které jsou rezistentní vůči antibiotikům a to i navzdory letité snaze zvrátit tento trend. Hlavní příčinou, která vyvolává u bakterií odolnost vůči antibiotikům, je jejich nadměrné předpisování a používání i v situacích, kdy nejsou indikovaná, jako jsou například infekce primárně virového původu.

Problémy s nadměrným a nevhodným podáváním antibiotik jsou ale celosvětové a WHO považuje rezistenci vůči antibiotikům za velmi vážnou globální hrozbu a snaží se přimět všechny země, aby hledaly strategie pro zlepšení a racionalizaci předpisování antibiotik. Podle studie zveřejněné na počátku listopadu 2019 v „The Lancet Infectious Diseases“ zemře každoročně v Evropě 33 000 pacientů na infekce způsobené rezistentními bakteriemi a velký počet nemocných je v důsledku těchto infekcí těžce invalidizován. Tato čísla jsou srovnatelná s následky chřipky, tuberkulózy a AIDS dohromady. A výhledy do budoucna jsou přímo katastrofické.

Před několika dny, 15. listopadu 2019, proběhlo v Paříži pod patronací ECH a SSH (Société Savante d‘Homéopathie) sympozium o možnostech homeopatie při řešení problematiky antimikrobiální rezistence. Vystoupilo zde několik významných řečníků, kteří prezentovali svoje výzkumy na poli humánní i veterinární medicíny.

Prvním řečníkem byla prof. Leoni Bonaminové z univerzity v Sao Paulu, která prezentovala několik prací svého týmu, kde jasně dokládá účinky homeopaticky ředěných substancí vůči vysoce patogenním kmenům E.coli či některým kmenům leishmanií, původcům velmi obtížně léčitelného onemocnění známého jako kala-azar. Další příspěvek patřil prof. Jennifer Jacobsové, která se na univerzitě ve Washingtonu věnuje problematice veřejného zdravotnictví. Svoje výzkumy započala v roce 1994 studií o použití homeopatie u dětských průjmů v Nikaragui. Výsledky této studie potvrdila později obdobně koncipovaná studie v Nepálu. V dalších výzkumech se paní profesorka věnovala léčbě akutních zánětů středního ucha homeopatiky, kde prokázala, že homeopatie je srovnatelná účinkem s antibiotiky a převyšuje účinek placeba. Tyto výzkumy dokazují, že homeopatie je minimálně stejně účinná jako konvenční léčba, ale navíc významně snižuje spotřebu antibiotik a samozřejmě snižuje i rizika jejich vedlejších účinků (podle statistik má nějaký nežádoucí účinek při léčbě antibiotiky 1 ze 14 dětí).

Výsledky o pozitivním účinku homeopatie a možnostech snížení spotřeby antibiotik u dětí prezentoval prof. Macri z univerzity La Sapienza v Římě. Veterinářka Liesbeth Ellingerová z Holandska pak prezentovala velmi dobrou studii o léčbě průjmů selat v chovech v Holandsku, opět s jasným průkazem možnosti léčby tohoto významného onemocnění homeopaticky a bez použití antibiotik.

Příspěvky dr. Lexe Ruttena z Holandska, dr. Kathariny Gaertnerové ze švýcarského institutu WissHom a dr. Bernarda Poitevina se věnovaly statistice prací o možnostech léčby některých onemocnění bez použití antibiotik.

Souhrnně lze konstatovat, že máme jasné statistické i klinické údaje, že homeopatická léčba je u některých onemocnění naprosto srovnatelná s konvenční léčbou při absenci některých jejích nežádoucích účinků a takto by mohla přispět k řešení problematiky antimikrobiální rezistence jak v humánní, tak i veterinární praxi.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde