PřihlášeníVeterinární medicína jako nová doména homeopatie

Veterinární medicína jako nová doména homeopatie

Stanovisko autorů a autorek review „Veterinární homeopatie založená na důkazech a její možný význam pro řešení problematiky antimikrobiální rezistence – přehled“ (2, 3).

Nesprávná tvrzení se opakováním nestanou správnější

INH (volné sdružení kritiků homeopatie „Informationsnetzwerk Homöopathie“ – pozn. překl.) bylo zase jednou aktivní a zveřejnilo příspěvek s vědecky neudržitelnými tvrzeními, které se týkají námi publikovaného review. To, že tomuto sdružení nejde o vysvětlení založené na vědě, ale o čistě propagandistické aktivity, je zjevné již od jeho založení. I když na čtenáře, kteří se příslušnými studiemi sami podrobně nezabývali, daná tvrzení vědecky působí, vypadá skutečně vědecká argumentace přeci jen jinak. Tvrzení často nejsou doložena vědeckými referencemi. Když jsou uváděny studie, pak jsou vybírány a interpretovány jednostranně. Tak tomu bylo i v daném příspěvku: Na konci textu je uvedeno několik málo (totiž tři) náhodně vybraných jednotlivých studií s negativním výsledkem pro homeopatii. Dvě z citovaných studií (randomizované kontrolované studie) vykazují nedostatky v metodice, o kterých jsme v našem review již diskutovali. Třetí randomizovaná kontrolovaná studie nemůže být k antimikrobiální rezistenci, která byla tématem našeho review, přiřazena [1, 2].

Jiný příklad: INH zřejmě neví, že ve 2. zprávě australské NHMRC (National Health Medical Research Council – Rada pro národní zdraví a lékařský výzkum) byl počet účastníků studií zahrnutých do analýzy skutečně stanoven na minimálně 150, což je vědecky nepochopitelný způsob postupu, který neodpovídá pravidlům NHMRC ani Cochranovým pravidlům. To mj. vedlo k snížení počtu studií z 176 na 5, tedy o 97 %, což zkreslilo výsledek [2, 4, 5, 6]. Překvapivé je také to, že INH si podle všeho není vědomo rozdílu mezi přehledovou studií NHMRC, která patří pod australskou vládu, a publikací ve vědecky recenzovaném časopisu, protože obojí staví na stejnou rovinu. My však mluvíme o vědě, která prošla recenzním procesem nezávislého časopisu, a ne o review na zakázku nějaké vlády.

Homeopatie ve veterinární medicíně je dlouhá léta osvědčená a zákonem podporovaná

Jelikož se homeopatie používá ve veterinární medicíně skoro tak dlouho jako v humánní medicíně, neodpovídá už nadpis článku INH pravdě. První publikaci na téma veterinární homeopatie zveřejnil v roce 1815 Donauer [7, 8]. Hahnemann sám píše roku 1829, že by bylo třeba „léčit zvířata … stejně bezpečně a jistě jako lidi“ [8, 9].

Vedle dlouholeté klinické zkušenosti veterinářek a veterinářů s doplňkovým vzděláním v homeopatii říká švýcarské nařízení o ekologickém zemědělství a označování ekologických produktů a potravin z 22. 9. 1997 jasně: „Pro používání veterinárních léčivých přípravků v ekologické živočišné výrobě platí tyto zásady: před chemicky-syntetickými alopatickými veterinárními léčivými přípravky nebo antibiotiky je třeba dávat přednost fytoterapeutickým přípravkům (např. výtažkům z rostlin, s výjimkou antibiotik, nebo trestím z rostlin), homeopatickým přípravkům (např. rostlinným, živočišným a minerálním látkám) a stopovým prvkům i výrobkům, které pro tento účel určilo (švýcarské pozn. překl.) spolkové ministerstvo pro hospodářství, vzdělání a výzkum (WBF), pokud podle zkušeností mají léčebný účinek na daný druh zvířat a nemoc, kterou je třeba léčit. Nařízení EU o ekologické produkci 2018/848 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007) je i po jeho přepracování, které je v platnosti od 1. 1. 2009, formulováno nadále ve stejném smyslu jako švýcarské nařízení o ekologické produkci.“ [10, 11, 12, 2, 3]

Závěr

Příklady, které autoři zvolili na podporu svých vědecky neprokázaných tezí, působí, jako by jejich výběru nevěnovali patřičnou pozornost, a nejsou vhodné, jak jsme již mj. v našem review doložili [2]. Nabýváme dojmu, že se autoři sami dopustili onoho „vybírání rozinek z koláče“, které v článku kritizují.

Obdivujeme vytrvalost a stále znovu udivující košatost nápadů, kterými INH popírá výsledky aktuálního vědeckého výzkumu homeopatie. Po vědeckých standardech i v tomto článku INH bohužel není ani stopy.

V zájmu našich pacientů a pacientek je třeba se soustředit na integrativní medicínu: Spolu s aktuálním stavem výzkumu musíme zohledňovat i hodnoty a přání pacientů a pacientek a klinické zkušenosti veterinářů a veterinářek – teprve tak se medicína stane medicínou založenou na důkazech [13].

Reference
1. Informationsnetzwerk Homöopathie INH, Veterinärmedizin – neue «Domäne» der Homöopathie? https://netzwerk-homoeopathie.info/veterinaermedizin-neue-domaene-der-homoeopathie/, [cit. 11. 2. 2021].
2. Weiermayer, Frass, Peinbauer, Ellinger. Evidenzbasierte Veterinär-/Homöopathie und ihre mögliche Bedeutung für die Bekämpfung der Antibiotikaresistenzproblematik – ein Überblick. Schweiz Arch Tierheilkd 2020 Oct;162(10):597-615. doi: 10.17236/sat00273, https://sat.gstsvs.ch/de/sat/sat-artikel/archiv/2020/102020/evidence-based-homeopathy-and-veterinary-homeopathy-and-its-potential-to-overcome-the-antimic.html, [cit. 6. 2. 2021].
3. Weiermayer, Frass, Peinbauer, Ellinger. Replik. Schweiz Arch Tierheilkd 2020 Dec; 162(12). https://sat.gstsvs.ch/de/sat/sat-artikel/archiv/2020/122020/replik-dr-petra-weiermayer-et-al.html, [cit. 6. 2. 2021].
4. Complaint to the Commonwealth Ombudsman regarding the National Health and Medical Research Council (NHMRC) assessment of homeopathy, 2010-2015. London, England. https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2017/04/Executive-Summary-to-Ombudsman-Complaint-re-NHMRC-Homeopathy-Review-FINAL.pdf, [cit. 11. 2. 2021].
5. The Effectiveness of Homeopathy: An overview review of secondary evidence, August 2012. Prepared for NHMRC. Prepared by International Centre for Allied Health Evidence, University of South Australia, South Australia 5000. https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2019/08/Draft-annotated-2012-homeopathy-report.pdfhttps://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2019/08/Draft-annotated-2012-homeopathy-report.pdf, [cit. 11. 2. 2021].
6. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.1. Cochrane, 2020. Higgins, Thomas, Chandler, Cumpston, Li, Page, Welch (editors). Znění ze září 2020. London, England. www.training.cochrane.org/handbook, [cit. 6.2.2021].
7. Homöopathie – Eine Heilkunde und ihre Geschichte. Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung, Stuttgart 2006, ISBN 3-00-018349-3.
8. Donauer. Vorschläge zur zweckmäßigen Behandlung kranker Hunde. Marburg – Kassel (zdroj ztracen); citováno podle H. Thiesmeyera: Über Homöopathie und ihre Anwendung in der Tierheilkunde. Dissertation, Tierärztliche Hochschule Hannover 1920.
9. Kaiser. Wiederentdeckt: ein grundlegendes Manuskript Hahnemanns. In: ZKH. 33, 1989, S. 112–120, doi:10.1055/s-2006-938322.
10. Verordnung über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung) vom 22. 9. 1997, stav dne 1.1.2019. Bern, Schweiz. https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970385/index.html, [cit. 6.2.2021].
11. Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates. Brüssel, Belgien. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R0848, [cit. 6.2.2021].
12. Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. Brüssel, Belgien. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32007R0834, [cit. 6.2.2021].
13. Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, Richardson. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. 1996. BMJ 312(7023): 71–2.

Zdroj: https://www.wisshom.de/klarstellung-zu-inh-vetmed/

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde