PřihlášeníHomeopatie jako součást regenerační ekonomiky

Homeopatie jako součást regenerační ekonomiky

Na 9. mezinárodní konferenci CEDH (Mezinárodní škola klinické homeopatie) pořádané v únoru 2021 představil Tarik Chekchak, M.D., svou vizi směřování k regenerační ekonomice. Tento francouzský biolog a ekolog je expertem na biomimetiku. Biomimetika je obor vědy, který se zabývá inspirací v přírodě při vývoji nových technologií.

Teorie regenerační ekonomiky se zakládá na vzájemném strukturálním propojení činností člověka se zbytkem živé i neživé přírody. Podle Tarika Chekchaka je v současné situaci enviromentální krize a krize v oblasti zdraví nutné nastavit nový způsob partnerství mezi lidskou populací a přírodou. Trefně poukázal na to, že „západní“ svět je jedna z mála kultur, která výrazně rozlišuje mezi člověkem a přírodou, a že taková diferenciace nutně způsobuje odcizení od přírody. Opak je však pravda a zdraví lidské populace přímo souvisí se zdravím celých přírodních společenství a ekosystémů.

Pochopení podstaty tohoto propojení je klíčové, pokud chceme porozumět významu homeopatie pro regenerační ekonomiku, která je podle Tarika Chekchaka pro záchranu životního prostředí na planetě nevýznamnější. Kromě nutnosti přehodnocení našeho vztahu k prostředí, ve kterém žijeme, a jeho propojení s naším zdravím, uvádí Tarik Chekchak výsledky průzkumu z Francie z roku 2019, podle kterého 43 % obyvatel ve věku 18 až 24 let má starost o zdraví a 64 % z nich o ochranu životního prostředí; pro obyvatele starší 65 let to pak bylo téměř 60 % procent pro obě kategorie. To bychom mohli vnímat jako dobrou zprávu. Znamená to, že lidé jsou připravení se těmto dvěma tématům více věnovat.

Jako důkaz propojení lidské populace se zbytkem života na Zemi uvádí Tarik Chekchak několik příkladů. Se vším živým na naší planetě sdílíme takzvaného posledního univerzálního společného předka, který na planetě existoval před 3,8 miliony let a je důkazem naší přímé příbuznosti s živou přírodou.

Dále obor biomimetiky a její zkoumání inspirace konstrukčními řešeními živých organismů poukazuje na jejich úzkou provázanost s lidskou činností. V přírodě je nejvýnosnější a nejvýhodnější měnou informace oproti spotřebě energie a materiálu, která převažuje v lidské činnosti. Na příkladu biologicky rozmanité džungle jakožto ekosystému, jehož nezbytnou součástí je výměna a sdílení informací, ukazuje Tarik Chekchak, jak se může živým organismům dařit. Není náhoda, že i základním principem homeopatie je přenos informace. Zjednodušeně řečeno: oproti alopatické medicíně, která využívá účinnou látku, tedy materiál, pro potlačení příznaků nemoci, poskytuje homeopatie tělu informaci. V samotném jejím principu můžeme tedy vnímat homeopatii jako potenciální součást regenerační ekonomiky. A pokud se na propojení lidského zdraví a ekologického stavu naší planety podíváme z širší perspektivy a budeme lidskou existenci chápat jako součást všeho živého na Zemi, a nikoli jako něco odděleného, pochopíme i nezbytnost integrativní medicíny, která pracuje s informacemi. Tento způsob léčení a práce s informacemi je klíčový nejen pro regeneraci ekosystémů naší planety, ale i pro zlepšení zdraví celé lidské populace.

MUDr. Ivana Matoušková

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde