PřihlášeníLektoři HLA nechyběli ani na VII. ročníku Kongresu integrované medicíny

Lektoři HLA nechyběli ani na VII. ročníku Kongresu integrované medicíny

Ve čtvrtek, 3. listopadu se na pražském Žofíně uskutečnil další ročník Kongresu integrované medicíny a konečně živě! A HLA byla u toho.

Kongres každoročně sdružuje lékaře a specialisty napříč různými obory integrované medicíny. Těší se oblibě také díky množství inspirativních kazuistik z homeopatie, akupunktury, canisterapie a dalších oborů integrované medicíny.

Homeopatie byla na kongresu skvěle prezentována těmito odborníky:

MUDr. Vladimír Čížek vystoupil s přednáškou "Jak jsem bojoval s ADHD i sám se sebou", v níž prezentoval kazuistiku dítěte s ADHD a poskytnutou terapii s úspěšným koncem.

MUDr. Lucie Kozáková prezentovala skvělou kazuistiku v rámci přednášky "Homeopatický přístup k bolestem hlavy dospívajícího chlapce". Ukázala, jak může využití celostní péče znovu nalézt úsměv u 15letého chlapce.

Mgr. Margareta Šlemínová, RSHom. a MUDr. Magdalena Záchová se vrátily ke Covidu skvělou přednáškou "COVID-19 pohledem homeopata - bio-psycho-sociální fenomén", ve které se věnovaly poznatkům z pandemie, sdílely své kazuistiky, které s Covidem souvisely a přinesly nadčasový pohled na problematiku Covidu s přáním na toto téma nezapomenout, ale naopak otevřít nad ním diskusi.

Mgr. Jana Pilecká pak v přednášce "Homeopatická léčba v rámci rodinného systému" ukázala, jak i lékárník může pomoci najít cestu ven ze složité rodinné situace a jak důležité je nezapomenout v případě onkologicky nemocného pacienta na jeho blízké.

KIM v tomto roce dokázal opět propojit odborné organizace a odborníky, kteří se věnují akupunktuře, homeopatii a dalším alternativním oborům a poskytnout místo pro setkání a představení odborníků z různých oborů integrované medicíny.

Celým programem kongresu se prolínala nutnost úzké spolupráce všech subjektů integrované medicíny, což oceňujeme a těšíme se na budoucí spolupráci.

Informace o kongresu najdete na www.openmedicine.cz.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde