PřihlášeníHomeopatický odborný seminář pro dětské lékaře

Homeopatický odborný seminář pro dětské lékaře

Kdybych měla jednou větou vystihnout základní rozdíl v přístupu k chronicky nemocnému dítěti v homeopatii a klasické medicíně, bylo by to následující tvrzení:

„Každé dítě je jedinečné a proto i jeho léčba vyžaduje ze strany lékaře individuální přístup.“

V Brně na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity proběhl 18. ledna odborný seminář pro pediatry garantovaný Homeopatickou lékařskou asociací. Hlavní téma „Typologie dětí v homeopatii“ se týkalo právě holistického přístupu ke každému malému pacientovi, který dlouhodobě nebo opakovaně stoná. Ze široké palety probíraných léků bylo všem lékařům, kteří teprve s homeopatií začínají, předem jasné, že zvolit nejvhodnější homeopatický lék zohledňující konstituci, charakterové znaky, sklon k nemocem, nebude u daného pacienta zdaleka tak snadné jako zvolit mezi 2 klasickými léky. Vyžaduje to kvalitní homeopatické vzdělání, neustálé studium a mnohem více času na každého pacienta.

Motivací pro náročné studium homeopatie byly výsledky a početné kazuistiky (příběhy) našich lektorek - dětských lékařek MUDr. Kateřiny Formánkové z Ostravy a MUDr. Pavly Koželuhové z Plzně a rovněž zkušených kolegů - pediatrů v sále, kteří se živě zapojili do diskuse.

  

Účastníci semináře mohli získat návod k tomu, jak uchopit a aplikovat složitou homeopatickou teorii v každodenní praxi. K tomuto cíli sloužil i logicky sestavený studijní materiál určený pro tento seminář, ale současně využitelný k rychlé orientaci v ordinaci, kde si lékaři snadno a rychle můžou nalistovat nejtypičtější charakteristické znaky pro daný homeopatický lék v dětském věku. Tyto klíčové symptomy byly zvoleny na základě dlouholetých zkušeností z klinické pediatrické praxe našich lektorek. K lepšímu zapamatování si jednotlivých dětských typů připojila paní doktorka Formánková k prezentaci jednotlivých léků i fotku dítěte s typickými znaky daného léku. Nechyběla vzteklá Chamomilla, bledé dítě Lycopodium s velkým bříškem, dítě typu Ferrum phosphoricum s tmavými kruhy pod očima, soucitný Phosphor s jiskrou v očích, zuřivý Mercurius, lídr Nux vomica, bázlivá Silicea…

Další atraktivní témata semináře jako enuréza, poruchy učení a hyperaktivita u dětí vyvolaly mezi lékaři živou diskusi i během přestávky, což svědčí o tom, že našim lektorům se povedlo předat své nadšení pro homeopatickou léčbu a své kolegy motivovat.

 

 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde