Členství v HLA

Společné výhody všech členů HLA

 • ZDARMA - časopis Homeopatická revue (3x ročně)
 • ZDARMA - časopis Okénko do Světa homeopatie (6x ročně)
 • přednostní právo účasti na akcích HLA
 • SLEVY na úhradu za účast nejen na vzdělávacích akcích garantovaných HLA
 • možnost aktivně se podílet na činnosti HLA
 • INFORMAČNÍ SERVIS – pravidelné zasílání aktuálních informací z oblasti homeopatie v elektronické podobě – novinky z domova i ze světa
 • SLEVA ve výši 10% nejen na publikace vydané HLA, ale na všechny publikace, které lze zakoupit prostřednictvím HLA na webových stránkách www.hla-homeopatie.cz nebo přímo u zástupců HLA na vzdělávacích akcích
 • ZDARMA možnost zveřejnění kontaktu člena na webových stránkách www.hla-homeopatie.cz a na prestižním webovém portálu pro širokou veřejnost www.svethomeopatie.cz
 • Sleva 25% na Bachovy esence, od společnosti Krystal Aquamarin - výhradní distributor Bachových esencí z Anglie). Bachovy esence objednávejte u jednatelky firmy, paní Mgr. Zuzany Sommer na e-mailu: info@bachovaterapie.cz, na www.bachovaterapie.cz.

Členské poplatky na kalendářní rok 2018

Číslo účtu pro platbu členského příspěvku ve výši 900,- Kč za kalendářní rok je 35-6323810267/0100.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, abychom mohli Vaši platbu identifikovat.

 

Nově se členem HLA mohou stát i farmaceuti! Byla pro ně vytvořena SEKCE FARMACEUTŮ!

Proč SEKCE FARMACEUTŮ?

 • Protože lékárny jsou nejsnáze dosažitelná zdravotnická zařízení určená široké veřejnosti a často představují první kontaktní místo pacienta v systému poskytování zdravotní péče,
 • protože lékárníci poskytují poradenství o léčivých přípravcích dostupných bez lékařského předpisu. Jsou nezastupitelní v zajišťování bezpečné a
 • protože homeopatika, jsou dle platné české i evropské legislativy léčivými přípravky a v ČR jsou registrována podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů tzv. zjednodušeným postupem registrace bez indikací a asi 1/3 všech homeopatických léčivých přípravků je volně prodejných a tudíž vhodných pro samoléčbu,
 • protože lékárníci zaujímají strategickou pozici mezi lékařem a pacientem. Základem úspěšné léčby pacientů včetně léčby homeopatické je spolupráce všech zdravotnických odborníků.

O co usilujeme?

 • Aby na základě vzájemně provázaného systému vzdělávání v homeopatii, který zajistí trvalé zvyšování odborné úrovně vznikl nový statut lékárníka – odborníka na homeopatii, který bude plně kompetentní k doporučování homeopatik při samoléčbě,
 • aby na základě vzájemné spolupráce vznikl homeopatický most mezi lékárníky a lékaři s cílem posílit vzájemný respekt a kompetence jednotlivých profesí,
 • aby každý lékárník znal homeopatické léčivé přípravky a dokázal pacientovi poskytnout alespoň nezbytné dispenzační minimum při jejich výdeji,
 • aby docházelo k výměně homeopatických zkušeností mezi lékárníky vzájemně i mezi lékárníky a  lékaři či jinými zdravotnickými pracovníky s cílem podpořit získávání a implementaci nových informací.

Proč SEKCE FARMACEUTŮ při HLA?

 • Sekce sdružuje farmaceuty, které spojuje zájem o homeopatii.
 • Členy se mohou stát farmaceuti, absolventi 5-ti letého (4-letého) magisterské studia zakončeného státní závěrečnou zkouškou, kteří mají vztah ke společné činnosti.

 

Copyrights © 2007-2018
Všechna práva vyhrazena Homeopatická lékařská asociace, z.s.