PřihlášeníHomeopatie na Kongresu Primární péče

Homeopatie na Kongresu Primární péče

Homeopatie se opět dostala na půdu klasicé medicíny. Paní doktorka MUDr. Hana Váňová, předsedkyně Rady Homeopatické lékařské asociace, vystoupila s přednáškou na téma "Viróza a podpora imunity" na Kongresu Primární péče, které organizovalo Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP ve dnech 28. 2 – 1. 3. 2014 v TOP hotelu Praha.

Paní doktorka Hana Váňová působí již 30 let jako praktický lékař a ve své praxi vidí, že způsob stonání lidí se mění. "Přestože medicína udělala obrovský pokrok, přibývá nemocí souvisejících s poruchami imunity.", zahájila své vystoupení paní doktorka Váňová, zkušená homeopatka.

V úvodu přednášky uvedla, že souhlasí s konstatováním generální ředitelky Světové zdravotnické organizace doktorky Margaret Chan, která ve svém projevu na světovém kongresu WONCA 25. června 2013 v Praze mimo jiné řekla: „Terapeutický arzenál pro klinickou péči se neblaze změnil. Se stálým vzestupem lékové rezistence ztrácí medicína alarmujícím tempem svá prvoligová antibiotika. V postantibiotické éře budou sofistikované zákroky, jako je náhrada kyčelního kloubu, transplantace orgánů, protinádorová chemoterapie a péče o předčasně narozené děti, mnohem obtížnější, nebo dokonce příliš nebezpečné na to, aby mohly být provedeny. Současně jsou vyvíjeny a s nebývalou rychlostí zaváděny nové zdravotnické technologie, intervence, zařízení a léčiva pro chronická onemocnění. Jejich příchod je spojen s velkými náklady."

"Na druhé straně", řekla dále doktorka Chan, "studie ukazují, že pacienti upřednostňují přístupnou a cenově dostupnou péči, která reaguje na ně jako na člověka, v jejich jedinečných rodinných a sociálních situacích.“

Máme nějakou šanci tuto situaci ovlivnit? "Podle svých zkušeností mohu zodpovědně říci, že určitě ano.", konstatovala Hana Váňová. "Používám v rámci své praxe akupunkturu (30 let) i homeopatické léky (20 let) a obě tyto metody nabízejí přístupy, které rozšiřují naše terapeutické možnosti mnohdy velmi jednoduchým způsobem."

"Víme, že mnohé angíny, ale i bronchitidy někdy i s poslechovým nálezem jsou virového původu. Používáme v ordinacích rychlou diagnostiku CRP, která nám do jisté míry pomůže rozlišit virový a bakteriální zánět. Při virovém jsou antibiotika nevhodná.

Co tedy pacientům nabídnout?

  • Režimová opatření – omezení aktivit až klid na lůžku, nepodávat antipyretika pokud teplota nepřekročí 38°C, dostatečný pitný režim
  • Dieta – odkyselující, s omezením cukru, bílé mouky, mléka a mléčných výrobků
  • Přehřívací koupele – antroposofická procedura ovlivňující tepelné pochody v těle, na kterých je závislý celý imunitní systém a integrita JÁ. (Poznámka redakce: V brzké době se můžete těšit na článek o přehřívacích koupelích podle MUDr. Hany Váňové)
  • Moxa – jednoduchý způsob léčby pocházející z ajurvédy
  • Homeopatické léky specificky působící zvyšování vlastní obranyschopnosti – příklady z praxe

"Prvním krokem je tyto skutečnosti přijmout a pak zařadit do své praxe. Pokud to uděláte, zjistíte že i u alergiků dojde postupně ke zlepšování jejich alergického terénu. Toto posilování imunity působí komplexně."

Těmito slovy se paní doktorka Váňová s účastníky kongresu rozloučila. Svým vystoupením účastnky v sále zaujala, což potvrdil mimo jiné následný zájem přítomných o dostupné informace o homeopatii u prezentačního stolku Homeopatické lékařské asociace a Světa homeopatie.

 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde