PřihlášeníProč DNES klinická homeopatie?

Proč DNES klinická homeopatie?

O uplynulém víkendu se konalo oblíbené jarní setkání lékařů a dalších odborníků v homeopatii Jarní homeopatické fórum. Ústředním tématem fóra byla otázka více než aktuální "Proč DNES klinická homeopatie?". Našim čtenářům přinášíme výtah z úvodní přednášky zkušené lékařky, skvělé veterinářky a homeopatky, MVDr. Michaely Švaříčkové. Její přednáška byla tím nejlepším úvodem jaký jsme si mohli přát...

 

Když se minulý rok v prosinci rozhodlo o tomto tématu pro Jarní homeopatické fórum, tak mě to nadchlo a potěšilo. Jak krásně se propojí vše, co známe z homeopatických seminářů a zapadne to do skládačky, ze které bude naprosto jasné, proč používat homeopatii a v souvislostech s dnešní hektickou dobou bude nad slunce jasnější, proč právě dnes?

Dlouho jsem přemýšlela, jak pojmout úvodní slovo k tak zásadnímu tématu. Několikrát jsem si říkala, že je to snad každému, kdo má oči otevřené, zřejmé – PROČ DNES HOMEOPATIE? A KDY JINDY!?

Ale otevřené oči neznamenají dostatečný zorný úhel. A někdy věci vidíme a jejich význam, souvislosti a dopady nám prostě nedocházejí. Postupně mi bylo zcela jasné, co bych Vám chtěla sdělit. Jen jsem pořád nevěděla jak.
Až mi doktorka Ilona Ludvíková vnukla nápad.

Tak se pohodlně posaďte...

Bylo, nebylo....

Před čtyřmi miliardami let vznikl na planetě Zemi život, Homo sapiens – člověk moudrý žije na této krásné kuličce dvěstětisíc let. Po většinu své existence si tento živočišný druh bral ze své matky Země jen to, co potřeboval k přežití, žil v souladu s přírodou. Přibližně před stopadesáti lety začal překotný, zemirvoucí rozvoj naší civilizace. V té době na své pouti vesmírem setkaly se Země s Venuší a jak to tak u dvou děvčat bývá, hodily řeč.

„Jak se ti daří?“ ptala se Venuše.
„Je mi zle,“ odpověděla Země, „chytila jsem Homo sapiens.“

Následovalo promítnutí filmu "HOME", který znázornil celkový pohled na to, jak to na planetě vypadá. Dojdou nám ale souvislosti? Viděli jsme chemické postřiky plodin? Jaké množství takto použitých chemikálií konzumujeme s ovocem a zeleninou? Pokud ji spotřebujeme a neskončí v koši jen proto, že jsme jí koupili zbytečně moc v AKCI?! Kolik chemických postřiků se dostane do koloběhu vody na planetě?

Množství vody na Zemi je neměnné, jen se mění její skupenství. Ale jak se říká, každý si musí zamést před vlastním prahem. Kolik léků, které „civilizované lidstvo“ užívá, se eliminací z těla podílí na znečištění vody? Kolik čisticích a desinfekčních prostředků, užívaných běžně v každé domácnosti, vyčistí a vydesinfikuje řeky? Každý chce mít krásnou zahradu, pokud možno s vynaložením co nejméně vlastní energie a bez plevelů.

Roundup

Pro živočichy podle převažujícího vědeckého názoru není glyfosát toxický, protože nemají tuto biosyntetickou dráhu a aromatické aminokyseliny získávají z potravy. V roce 2008 vědecký časopis Chemical Research in Toxicology publikoval studii, podle které Roundup a jeho metabolity již v poměrně nízkých koncentracích zabíjejí lidské embryonální a pupečníkové buňky i buňky lidské placenty. Studie však naznačuje, že onou toxickou látkou není glyfosát, ale další přídatné látky obsažené v receptu na Roundup.

Studie Sanchíse a kol. změřila výskyt nerozložitelných reziduí tohoto chemického přípravku ve spodních vodách, kde se rezidua akumulují, navzdory dřívějším tvrzením společnosti, která produkt na trh první uvedla, že po několika týdnech se produkt beze stop rozloží na biologicky neaktivní látky. Stopová množství této látky se tedy dostávají i do pitné vody a celého přírodního cyklu.

Nová studie Mesnageho a kol. ukázala dříve netušenou toxicitu těchto reziduí na lidské zdraví, kterými by bylo možné částečně vysvětlit řadu zdravotních problémů sužující vyspělé země, kde se herbicid masivně používá. Masivní úmrtnost buněk nastává už při koncentraci o několik řádů nižší, než je koncentrace aplikovaná v zemědělství, a tedy i rezidua ve stopovém množství mohou mít v dlouhodobém horizontu signifikantní dopad na zdraví populace. Rezidua herbicidu se pochopitelně nacházejí v jakékoli živé hmotě tj. rostlinách, pěstovaných na půdě dříve tímto prostředkem ošetřené.

Studie dokazují, že Roundup:

Kontaminuje pitnou vodu.
Poškozuje DNA.
Způsobuje neplodnost.
Je karcinogenní a neurotoxický.
Ničí buňky ledvin.
Působí vrozené defekty novorozenců.
Nachází se ve všech zkoumaných vzorcích moči v Německu.
Umožňuje vznik superplevelů.
Při vdechování ničí buňky krku a plic.
Byly provedeny testy na dospělých samcích krys, kdy po podání 1 a 10 000 ppm glyfosfátu v průběhu 1–48 hodin došlo k poškození až zničení testikulárních buněk. Dokonce i při koncentraci 1 ppm došlo ke snížení hladiny testosteronu o 35%!!!

V Německu byl nalezen ve všech testovaných vzorcích moči, kdy jeho koncentrace dosáhly 5ti až 20ti násobku limitu stanoveného pro pitnou vodu!

Je třeba se ptát, proč DNES homeopatie? Respektive agrohomeopatie?

Ve filmu jsme viděli obří farmy na produkci masa, u nás takové mamutí farmy neuvidíte. Proto bychom si měli hlídat odkud je maso, které chceme jíst. Jen představa jaké léky musí v takových velkovýrobnách masa používat pro udržení užitkovosti a přírůstků na váze! Výběhy, kde se vystřídá mnoho turnusů dobytka, promořené parazity. Maso je zdravé, bez parazitů, díky albendazolům, fenbendazolům a dnes stále populárnějším ivermektinům a jejich derivátům. A právě ty jsou ekologicky nejzákeřnější. Jejich rezidua v moči a trusu zabíjí půdní roztoče. Právě ty roztoče, kteří se živí vajíčky parazitů a tím redukují jejich množství.

Reprodukce řízená hormonálními preparáty se stejnými dopady jako hormonální antikoncepce v lidské populaci.

My všichni zde víme, že většina běžných zdravotních problémů, hormonálních disbalancí, atd. lze vyřešit homeopatií. Ve veterinární medicíně je homeopatická léčba nejen zárukou zdravých potravin, ale znamená i podstatně menší zátěž pro životní prostředí.

Ani ve veterinární medicíně není třeba se ptát, Proč DNES homeopatie.

Existence každého živého tvora je závislá na existenci jiného.

Už několik století se lidstvo snaží eliminovat, zničit a zabít vše, co mu narušuje jeho představu zdraví nebo výroby potravin. Bakterie, viry, plísně, parazity. UTOPIE!

Tak dlouho budeme zabíjet a ničit vše, o čem jsme přesvědčeni, že nám škodí, až jednou zabijeme a zničíme sami sebe.

V závěru filmu, ze kterého jsme viděli ukázku, je řečeno, že není čas na pesimismus. To opravdu není. Je nejvyšší čas na rychlé prozření. Nejvyšší čas na rychlé a šetrné řešení devastujících následků infekce Homo sapiens.

Homeopatie je jedním z těchto řešení.

MVDr. Michaela Švaříčková
veterinární lékařka, homeopatka
lektorka vzdělávacích seminářů HLA

Fotografie z JHF najdete na Flickru: www.flickr.com/photos/120574543@N07/sets/72157644863392142/ 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde