PřihlášeníHomeopatický specializační seminář "Geriatrie"

Homeopatický specializační seminář "Geriatrie"

„Stáří znamená postupné vzdávání se iluzorní negace času a útěk do minulosti.“

Těmito slovy zahájily MUDr. Eliška Bartlová a MVDr. Michaela Švaříčková přednášku s názvem Homeopatie ve stáří, kterou Homeopatická lékařská asociace uspořádala v Praze 21. února 2015.  

Ačkoli je homeopatie často spojována s léčbou nemocí dětského věku, má své nezastupitelné místo i v léčbě starších pacientů a seniorů. A více jak padesát posluchačů semináře se o tom jistě utvrdilo.
Kromě „známých“ léků jako Conium nebo Carbo vegetabilis byly zmíněno mnoho dalších, méně známých „malých“ léků jako např. Agaricus muscarius, Capsicum annuum, Selen aj.
Účast byla hojná a atmosféra přátelská, což je krásně vidět i v názorech posluchačů.

Děkujeme paní Dr. Bartlové a paní Dr. Švaříčkové za srdíčkem připravený seminář Geriatrie.
Studnice vědomostí obou přednášejících, věřím, nebyla vyčerpána a v příštím období se s oběma opět rádi setkáme.
MUDr. Miroslava Maliňáková

Z přednášek vyplynulo, že příběh stáří je charakterizován především změnami na úrovni metabolismu buněk a změnami na úrovni mentální. Byla velmi dobře popsána obě tato velká témata a zdůrazněna jejich provázanost. V návaznosti na tyto změny byly probrány léky, které mohou nastalé procesy ovlivňovat.
Ve většině případů nám byl předložen zcela nový pohled na již známé léky, což bylo fascinující. Je to důkaz, jak velké možnosti má homeopatická léčba a jak se neustále musíme učit nově se dívat na procesy probíhající v organismu a dávat je do souvislostí s potenciálem homeopatik. Přednášející se vhodně doplňovaly a z reakcí na otázky bylo vidět, že homeopatií žijí a mají velmi dobře propojené teoretické znalosti s praktickým využitím. Přimlouval bych se za to, aby tato přednáška byla v příštím roce v nějaké formě zopakována, protože je to velké téma, bylo dobře uchopené a zvládnuté.
MVD. Václav Holzbauer

Lidsky krásná přednáška, odborně na vysoké úrovni, přínosná do praxe. Těším se na další setkání.
MUDr. Helena Hattlmannová
 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde