PřihlášeníÚvaha o činnosti Homeopatické lékařské asociace

Úvaha o činnosti Homeopatické lékařské asociace

Jaká je historie a budoucnost Homeopatické lékařské asociace očima dlouholeté předsedkyně MUDr. Hany Váňové?

Na Valné hromadě HLA konané v rámci Jarního setkání v Praze se paní dr. Hana Váňová podělila s posluchači o to, jak vnímá historii i budoucnost Homeopatické lékařské asociace:
"Mnoho z vás ví, že sedmileté cykly jsou velmi významné. Další sedmiletí má vést k evoluční přeměně, jinak vývoj stagnuje. A HLA završila první sedmiletí. Myslím, že si v tuto chvíli mohu dovolit krátce připomenout těch uplynulých sedm let.
Homeopatická lékařská asociace se zrodila z kontextu vývoje. Devadesátá léta minulého století byla začátkem renesance homeopatie v Čechách, která byla v komunistické éře v naši zemi zakázána. Tenkrát byly Česká republika křižovatkou snad všech světových homeopatických škol. Jezdili k nám Francouzi – lektoři školy CEDH (Centrum pro vzdělávání a výzkum v homeopatii se sídlem v Paříži), jejíž pobočka se u nás etablovala v roce 1992. Osobně jsem se setkala s charizmatickým tenkrát téměř devadesátiletým Jeanem Boironem, zakladatelem stejnojmenné firmy.
Ale byly to i jiné školy – anglická, rakouská, holandsko-indická…. Byly to tenkrát zlaté časy: většina zahraničních lektorů se nám, v této euforické porevoluční době, snažila nezištně předat své zkušenosti. Díky tomu, že máme tolik různorodých učitelů, můžeme si dnes dovolit říci, že homeopatie je jen jedna, i když individuální přístupy mohou být odlišné.
Nejblíže klinické praxi lékařů byla ze všech nabízených možností Mezinárodní škola klinické homeopatie CEDH. Intenzivně jsme sbírali zkušenosti a začali jsme se osamostatňovat. Od roku 1995 získali akreditaci pro přednášení pod hlavičkou CEDH i čeští lektoři. Zpočátku tyto kurzy organizačně zajišťovala firma Boiron cz. Proto historicky jsou tyto kurzy označovány jako „francouzská škola Boiron“, ale není to přesné. Od samého počátku se jednalo o Mezinárodní školu CEDH, kterou v 70. letech 20. století založil tým kolem francouzského lékaře a vědce Dénise Démarque (více v jeho knize Homeopatie experimentální medicína, česky ISBN 2-95216-008-2, najdete ji v e-shopu www-hla.homeopatie.cz).
Vývoj šel dál, stále naléhavěji jsme cítili potřebu osamostatnit školu klinické homeopatie CEDH v Čechách i organizačně. Tyto snahy vyústily 2. 7. 2007 založením Homeopatické lékařské asociace. Protože jsem měla za sebou úspěšnou sérií víkendových autorských zimních homeopatických seminářů (2004 Zadov, 2005 Litomyšl, 2006 Hrotovice, 2007 Špindlerovka a 2008 Ráztoka), byla jsem požádána kolegy o vedení tohoto sdružení. Moji základní podmínkou tenkrát bylo získat ke spolupráci MUDr. Miriam Kabelkovou. S nadšením tuto roli přijala. Miriam měla obrovské homeopatické znalosti, kreativitu, výbornou intuici i racionální pohled a úžasný lidský přístup. Prodiskutovaly jsme spolu mnoho hodin. Aby byla zachována rovnováha, vybraly jsme do rady HLA tři muže:
MUDr. Miroslava Černého pro zachování kontinuity, protože v předchozím období koordinoval vzdělávání lékařů u firmy Boiron.
MUDr. Tomáše Janíčka pro jeho organizační zkušenosti
MVDr. Václava Holzbauera, který vnesl do počátku HLA mnoho inspirativních impulsů. Po jeho odstoupení se v radě vystřídali doktorka Kettmannová, doktorka Ludvíková a doktor Čupera.
MUDr. Miriam Kabelková byla také šéfredaktorkou HOMEOPATICKÉ REVUE, která navázala na dřívější Homeopatický bulletin. Když Miriam odešla, bylo to velmi těžké období…. Starost o revue převzala MUDr. Formánková a kontinuita byla znamenitě zachována.
S odstupem času musím říci, že to byla dobrá volba. V radě se podařilo vytvořit vzájemně se inspirující tým. Hlavní úkol byl garantovat kurzy CEDH a přizpůsobit je českým podmínkám. Obohatili jsme kurzy CEDH o autentické specializační semináře, které ještě více propojovaly homeopatii s reálnou klinickou praxí. Realizovali jsme konsultační odpoledne, zpočátku asi v 10 městech po celé České republice. Každý rok Jarní semináře jako interaktivní a diskusní setkání i konference, které jsou více formální a přinášejí reflexe ze světového homeopatického dění.
Významnou oporou tohoto týmu se záhy, tedy od září 2007, stala paní Lucie Nestrašilová, která dokázala tyto naše neviditelné mravenčí aktivity zviditelňovat. Plodem její práce je kromě jiného nyní velmi úspěšný web Svět homeopatie, který vede spolu s odborným garantem MUDr. Evou Kettmannovou. Tím se dostala Homeopatická lékařská asociace nepřehlédnutelně do povědomí široké veřejnosti. Začali jsme vydávat oblíbené brožurky i odborné knihy. Podařilo se prosadit homeopatické přednášky i na několika nehomeopatických lékařských kongresech, publikovali jsme homeopatické články v několika odborných periodicích, pravidelně přispíváme do různých časopisů pro laickou veřejnost.
Všechny tyto aktivity můžete vidět na mapě činnosti HLA, kterou Lucie Nestrašilová vytvořila. Činnost našeho týmu je oceňována i v mezinárodním měřítku. To je jeden z důvodů, že 4. mezinárodní kongres CEDH bude letos v listopadu v Praze. Předchozí se konaly v Lille, Remeši a Los Angeles. Na každém z nich jsme měli aktivní příspěvek. Nyní tedy bude tato významná událost u nás, a to je znamenitá příležitost pro každého z nás.
Do budoucna stojí před HLA další velké výzvy, které se v minulém období nepodařilo naplnit, nebo pro některé nebyl správný čas. V první řadě je to akreditace našeho vzdělávání Českou lékařskou komorou, lepší propagace našich aktivit a renovace webu HLA. HLA se v nedávné době stala členem ECH a je potřeba dělat kroky k tomu, abychom získali akreditaci i této evropské homeopatické komise. O tom více řekne doktor Čupera.
Ale to nejdůležitější zůstává: HLA jako garant KLINICKÉ HOMEOPATIE nejvyšší kvality. To je společný úkol nás všech.
Děkuji celému týmu. Všichni členové rady i spolupracovníci jsou osobnosti, ale se smyslem pro týmovou spolupráci. To je velká deviza. Děkuji paní ředitelce Boironu, že tento náš tým podporuje. A přeji nám, aby to takto fungovalo i v budoucnu.
Děkuji za pozornost."
V Praze 15. května 2015
 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde