Přihlášení4. mezinárodní kongres CEDH se konal v Praze!

4. mezinárodní kongres CEDH se konal v Praze!

Ve dnech 20.-21. listopadu 2015 se konal již čtvrtý mezinárodní kongres klinické homeopatie CEDH. Tentokrát účastníky kongresu s názvem „Homeopatie a dítě“ přivítala Praha. V příjemném prostředí hotelu Grandior se sešlo až 420 lékařů-homeopatů z celého světa (100 dalších marně čekalo na listině náhradníků). Přijeli k nám lékaři z USA, Tuniska, Itálie, Španělska, Bulharska, Rumunska, Maďarska, Slovenska a z Polska. Nechyběli samozřejmě ani lékaři a další odborníci z České republiky.

Kongres zahájil Dr. Antoine Demonceaux, ředitel mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH, který celý dvoudenní program kongresu také vedl.

Velice si vážíme záštity, kterou nad kongresem přijal MUDr. David Kasal, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR. Potěšilo nás, že přišel osobně uvítat účastníky, vyslechl si příspěvky pátečního programu a jako pediatr se také aktivně zapojil do diskuze.

 

Z bohatého programu kongresu bylo opravdu co vybírat. Velkou pozornost účastníků přitahovala témata zabývající se psychomotorickým vývojem dítěte. Například přednáška tuniské lékařky Dr. Arjoun o autismu a možnosti jeho terapie pomocí postupů klinické homeopatie, příspěvek velmi zkušeného lékaře Roberta Dumonta z USA, který se dlouhodobě věnuje autistickým dětem, či prezentace účinnosti homeopatických léků v léčbě hyperaktivity a tiků maďarské lékařky MUDr. Foldi. To vše bylo důkazem, že i v této oblasti má klinická homeopatie již své pevné místo.

Přednášející lékaři se s přítomnými účastníky po celé dva dny dělili o zkušenosti ze své každodenní praxe v ordinacích nebo na klinikách. Nechyběly přednášky ani na tak závažná témata, jako je využití klinické homeopatie jako komplementárního léčebného postupu během terapie dětských onkologických pacientů. Homeopatie zde významným způsobem pomáhá s nežádoucími účinky chemoterapie (zvracení, nevolnost, dřeňový útlum), radioterapie a urychluje hojení po operacích. Homeopatický přístup k takto vážně nemocnému dítěti umožňuje zpracovat i jeho psychické reakce, zejména úzkosti, strach ze smrti, neopodstatněnou agresivitu či naprostou uzavřenost a pasivitu během léčby. Své více než 30tileté zkušenosti z této oblasti prezentoval na kongresu MUDr. Vachette, psychiatr z Francie. Jeho přednášku doprovázelo nadšení nejen lékařů z klinických pracovišť, ale i pediatrů. Pokud by každý pediatr znal základy klinické homeopatie, mohl by se podílet na počáteční psychosomatické stabilizaci závažně nemocných dětských pacientů. Zdůrazněna byla i role rodičů nemocného dítěte během takto náročných období, kdy se stává péče o nemocného prioritou celé rodiny.

Mezi účastníky kongresu byla i skupina lékařů z České republiky, kteří nedávno ukončili dvouleté vzdělávání v rámci CEDH (v ČR organizované Homeopatickou lékařskou asociací). Ti byli nadšeni např. z možností, jak využít homeopatické léky na opakované ORL potíže. V závěru pátečního dne pak byly úspěšným absolventům této školy slavnostně předány diplomy.

  

České barvy na kongresu svým aktivním vystoupením hájily přednáškami MUDr. Pavla Koželuhová, MUDr. Hana Váňová a MUDr. Kateřina Formánková. V rámci diskuzních příspěvků se mohli účastníci kongresu dotazovat dalších českých lékařů - MUDr. Evy Kettmannové, MUDr. Martiny Holé, MUDr. Růžičkové a MUDr. Ilony Ludvíkové.

Každý účastník si našel informace, které ho oslovili, pocítil atmosféru otevřené diskuze a hlavně pochopil, že homeopatický lékař je ten element, který nám ve zlepšení efektivity našich léčebných postupů schází. Proto má naše Homeopatické lékařské asociace (HLA), jež je partnerskou organizací CEDH v naší republice, dva základní cíle:

  1. Informovat všechny v česku praktikující lékaře o metodě klinické homeopatie, o jejích možnostech, ale i limitech. Každá nemoc je vlastně souhrnnou informací pro pacienta i jeho ošetřujícího lékaře. Nevědět tedy zhola nic o homeopatii jako o informační medicíně, by bylo dosti krátkozraké.
  2. Doplnit zdravotní péči v naší republice o klinickou homeopatii. Její místo je nejen v prevenci, profylaxi (individualizované prevenci), při terapii funkčních a psychosomatických chorob, ale je třeba si uvědomit i možnosti klinické homeopatie jako komplementární léčebné metody během terapie závažně nemocných pacientů. Zde by měla zaujmout podpůrnou roli.

Dejme si tedy naprosto obyčejný cíl. Pracujme každý den s maximální profesionalitou, s maximální úctou k lidskému životu, ale i s vášní… Pak bude náš profesionální i osobní život naplněn štěstím a spokojeností. A právě homeopatie je léčebná metoda, která spojuje lidi - lékaře s pacientem a kolegy mezi sebou.

Reflexi z kongresu za team lékařů HLA sepsala MUDr. Ilona Ludvíková, předsedkyně rady HLA

  • Reakce účastníků kongresu:

"Výborně zorganizovaná akce, která se konala ve velmi reprezentativních prostorách, zajisté k velké spokojenosti všech zúčastněných. Program byl nabitý zajímavými přednáškami a bylo zřejmé, že klinická homeopatie je účinnou léčbou mnoha i velmi závažných onemocnění."

MUDr. Jaroslav Čupera

"Mezinárodní kongres CEDH mě velmi mile potěšil vřelou atmosférou, nadšením účastníků pro homeopatii, ale hlavně skvělými přednáškami. Nejvíce mě oslovily přednášky kolegů z Tunisu a jejich pohled na léčbu autistických dětí a dále přednášky Bulharských kolegů, kde byla rozebrána léčba astmatu u dětí pomocí homeopatie spolu s konvenční medicínou. Velice milou tečkou byl Gala večer v Lobkovickém paláci s úžasnou organizací. Organizátorům vřelý dík a doufám, že se Praha stane v brzké době opět hostujícím městem podobné úžasné a obohacující akce."

MUDr. Magdalena Záchová

“Kongres mě překvapil všeobecně panující příjemnou náladou a pohodou. Uvědomila jsem si, že homeopatii používá řada lékařů z mnoha zemí světa, te to není jen pár zoufalých alternativců… Důležitým poznatkem je, že naše česká homeopatická škola (CEDH při HLA) je výborná, vede nás ke komplexnímu uvažování o pacientovi a právem sklízí obdiv na mezinárodním fóru. V neposlední řadě jsem si uvědomila, že znám řadu domácích homeopatických odborníků a jsem na to pyšná! V Praze jsem prožila dva dny naplněné novými informacemi a poznala I další nové báječné kolegyně a kolegy. Děkuji!"

MUDr. Svatava Žalmanová

"V roce 1995 byl mezinárodní homeopatický kongres v Praze v hotelu Hilton za přítomnosti Christiana Boirona. Tam jsem měla přednášku s názvem KAM AŽ SAHÁ HOMEOPATIE, která obsahovala i určité vize. Od té doby uplynulo neuvěřitelných 20 let. Na letošním kongresu jsem si uvědomila, jaký kus práce jsme za tu dobu pro homeopatii v České republice udělali. Největší radost mám z toho, že máme tým lékařů - homeopatů, kteří patří mezi nejlepší na světě. Právě jedna z mých vizí před 20 lety byla dosáhnout světové úrovně! To, že vedení CEDH pro tento rok vybralo Prahu, je důkazem, že se to podařilo!"

MUDr. Hana Váňová

"Kongres měl velmi nabitý program. Řada přednášek byla velmi obohacujících a myslím, že společné sdílení zkušeností je pro další pokrok a rozvoj homeopatie nezbytné."

MUDr. Kateřina Formánková

 

 

 

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde